Windmill er nytt leverandørmedlem – velkommen!

Vi ønsker Windmill velkommen som nytt leverandørmedlem hos Norges Innsamlingsråd og stiller Preben Rasmussen noen spørsmål rundt hva de tenker om medlemskapet og bransjen.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?  
”Windmill har gjennom 25 år spesialisert seg innenfor verdiøkende og inntektsbringende aktiviteter for organisasjoner i Norge. Vi tilbyr helhetlige løsninger der vi håndterer hele leveransekjeden innenfor landslotterier, årskalendere og andre spesialtilpassede produkter. Vi gjennomfører også større giveraktiviteter og leverer abonnements-konsepter. Vår lange erfaring med kundekommunikasjon har vist at telemarketing som primærkanal fungerer aller best innenfor vårt produktområde. Våre prosesser tar organisasjonen gjennom et helhetlig løp – fra strategi og produktutvikling til salg, innbetaling og kundeforvaltning. Windmills aktiviteter og modeller er utviklet over mange år i samarbeid med våre kunder og gir trygghet og forutsigbarhet”, sier Rasmussen.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges innsamlingsråd? 
Rasmussen svarer at Windmill ønsker å styrke sin posisjon på den norske fundraising-arenaen og engasjeres av muligheten til å både dele erfaringer og synspunkter på sitt felt med bransjen, samt lære av andres. ”Som eneste leverandørmedlem innen vår del av bransjen har vi unike erfaringer og synspunkter, som vi gjerne deler og diskuterer med de andre medlemmene av Innsamlingsrådet. Selv er vi også opptatt av innovasjon og det å øke vår egen faglige kompetanse, og derfor er vi ydmyke og nysgjerrige når vi lytter og lærer av andres erfaringer og ideer. Vi ønsker å bidra aktivt til kompetanseheving i bransjen, og arbeider for at TM og fundraising generelt skal ha et godt omdømme i Norge”.

Hva mener du er de største mulighetene og utfordringene i det norske innsamlingsmarkedet som helhet?
”Giverne er ikke like trofaste som de en gang var og denne sosiologiske trenden blir stadig sterkere blant den yngre delen av befolkningen. Dette påvirker selvsagt forretningsmodeller, og det leder til at en fastgiver ikke nødvendigvis forblir lojal. Derfor har kundefastholdelse blitt en viktig nøkkel. Det krever mer ressurser og kreativitet å beholde fastgivere og abonnenter. Dette gir igjen muligheter for utvikling av lojalitetsskapende aktiviteter, noe vi arbeider kontinuerlig med” svarer Rasmussen.

”Samtidig som vi opplever at graden av lojalitet hos giverne reduseres, synes vi likevel at trenden i innsamlingsmarkedet som helhet er at flere og flere mennesker, og da kanskje særlig unge mennesker, er opptatt av det å bidra til ideelle formål med (penge)støtte og engasjement. Dette er utvilsomt en positiv utvikling for alle aktører”, avslutter han.

Vi ser fram mot samarbeidet og gleder oss til å bli enda bedre kjent med Windmill!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *