Vinnere av årets fundraiser-priser 2020

Torsdag 10. september ble årets fundraisingkonferanse hold på digitalt vis. Ett av årets høyepunkter er å dele ut fundraiserprisene. Vi i Norges Innsamlingsråd gratulerer alle vinnerne!

Årets fundraiser 2020

Vi gratulerer Eva Eggesvik i Norges Blindeforbund med tittelen årets fundraiser 2020!

Juryens begrunnelse:

Årets fundraiser er en ekspert på sitt fagfelt. Personen har arbeidet systematisk over flere år og har en spisskompetanse de fleste av oss kan drømme om. Hen har faktisk satt innsamlingsrekord i egen organisasjon hvert eneste år – i over 20 år!

Personen har hatt mange roller innenfor fundraising. Hen startet med å pakke konvolutter med giroer, har vært telefonselger, bygget opp TM-avdeling, vært ansvarlig for giverservice, vært rekrutterings- og opplæringsansvarlig, jobbet med DM, med å sette opp feltvervingsavdeling og er nå CRM-sjef med ansvar for bruk og utvikling av hele giverdatabasen.

Personen har videreutviklet kompetansen sin og studert ved siden av jobb. Hen slakker ikke av, men gasser på og blir mer kunnskapsrik og engasjert med årene. I tillegg er personen en enorm ressurs for sine bransjekolleger og deler villig av sin kunnskap. Mange kan si at det er enkelt å ta en telefon til personen for å spørre om hjelp. Dette er et eksempel til etterfølgelse.

Juryen kan ikke få fullrost personen nok. Prisen for Årets fundraiser 2020 går til Eva Eggesvik i Norges Blindeforbund.

Årets frivillige innsamler 2020

Vi gratulerer Arne Martin Thingnes som har samlet inn til Dråpen i Havet med tittelen årets frivillige innsamler 2020!

Juryens begrunnelse:

Årets frivillige innsamler må ha et ekstra stort hjerte for saken det er samlet inn til. Personen har gått nye veier for å rette søkelys på saken og for å gi organisasjonen oppmerksomhet. Bokstavelig talt.

Personen valgte å bruke sine første måneder av pensjonisttilværelsen til å skape blest om mennesker på flukt. Dette gjorde hen ved å GÅ hele veien fra Arendal til Lesvos, nærmere 3.000 kilometer. På turen hadde hen med seg kamera, slik at publikum kunne følge reisen på Facebook. I tillegg benyttet personen turen til å besøke både frivillige hjelpearbeidere og organisasjoner som arbeider med mennesker på flukt. Dette ga publikum innsikt i arbeidet som gjøres. Tre slitte sko-par senere ankom personen Lesvos, på frivillighetens dag 5. desember 2019.

Juryen er mektig imponert over engasjementet og viljestyrken personen har utvist for å skape oppmerksomhet om en sak hen synes er viktig.

Prisen for årets frivillige innsamler går til Arne Martin Thingnes som har samlet inn til Dråpen i Havet.

Årets kampanje 2020

Kampanjen “Om 10 sekunder” av Stine Sofie Stiftelse stakk av med seieren for beste kampanje. Vi gratulerer!

Juryens begrunnelse:

Årets kampanje er et resultat av effektivt innsamlingsarbeid og kan vise til svært gode resultater. Det visuelle inntrykket i kampanjen er enkelt, men effektfullt. Det viser at godt fundraisingarbeid først og fremst handler om godt håndverk, og ikke nødvendigvis om påkostede reklamefilmer.

Kampanjen er direkte, noe som får giverne til å forstå alvoret. Kommunikasjonen er svært effektiv og får oss umiddelbart til å oppfatte budskapet. Selv om man ikke er i samme situasjon selv, treffer denne oss midt i hjertet. 

Organisasjonen har funnet et konsept som fungerer godt over tid, og som ikke er preget av aktualitet. Vi er svært imponert over at denne kampanjen har doblet målene sine. Kampanjen hadde gode motstandere i nomineringsrunden, men utmerket seg raskt som en toppkandidat. Det er stor enighet i juryen om at dette er beste bidrag. I tillegg fikk denne kampanjen flest stemmer av publikum på Facebook.

Vinner av årets kampanje 2020 er 10 sekunder av Stine Sofie Stiftelse.

Juryens spesialpris

I år valgte juryen å dele ut en spesialpris. Dette er en pris i åpen klasse. Vi gratulerer feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd med prisen.

Juryens begrunnelse:

Juryen ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet i år til en gruppe som har skilt seg ut. Gruppen har arbeidet på spreng denne våren for å sikre en viktig inntektskilde i bransjen.

Gruppen har vist et særs godt eksempel på hvordan man kan arbeide på kryss av organisasjoner. Med sine daglige møter har de gjort justeringer underveis og tilpasset seg et skiftende marked. Alt for å sikre at denne inntektskanalen kunne fungere godt i en usikker hverdag preget av pandemi.

Resultatet av arbeidet ble så godt at internasjonale kolleger har bedt om veiledning. I tillegg har gruppen utmerket seg og allerede vært med på webinarer for å dele av sin kunnskap.

Juryens spesialpris går til feltvervingutvalget i Norges Innsamlingsråd for å ha utarbeidet en Nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge. Utvalgsmedlemmene består av:

  • Karl Magnus Rohde-Næss, i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
  • Emil Tellåsen, i Norges Røde Kors
  • Harry Aas, i Norges Blindeforbund
  • Bruno Machado, i Leger uten Grenser
  • Tor Ivar Henriksen, i Unicef Norge

Juryen vil si tusen takk for det arbeidet som utvalget har gjort på vegne av hele bransjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *