Vi ønsker Naturvernforbundet velkommen som nytt medlem!

Vi ønsker Naturvernforbundet velkommen som nytt medlem. Vi har i den forbindelse tatt en prat med giveransvarlig og næringslivskontakt Aino Bogetvedt, for å høre om organisasjonen og arbeidet de gjør.

 

Først, kan du si litt om Naturvernforbundet?

Per Flatberg, Synnøve Kvamme, Silje Lundberg. Ørredalsfossen. Foto: Nicolas Rodriguez

“Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Frivillige ildsjeler står på for å ta vare på natur- og miljøsaker, blant annet hvordan vi skal bremse klimaendringene, stoppe utbygging av verdifulle naturområder, og vi jobber for et mer miljøvennlig forbruk. Vi deltar også i de internasjonale klimaforhandlingene.

Vi er tilsluttet organisasjonen Friends of the Earth International, som er verdens største

nettverk for grasrotbaserte miljøorganisasjoner. Naturvernforbundet har også et eget

internasjonalt arbeid i 6 land sammen med ulike partnerorganisasjoner”

 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

“Grunnfjellet til Naturvernforbundet er medlemmer, og den medlemskontingenten de betaler. Gjennom en prosentvis fordeling mottar lokal- og fylkeslag andeler av medlemskontingentene. Lagene jobber lokalt med å verve nye medlemmer.

I tillegg har Naturvernforbundet faste givere. Mange av disse er medlemmer, men noen ønsker også å kun være givere. Vi samler inn enkeltgaver gjennom utsendelser av tradisjonelle DM-er samt noen TM-er, og har enkelte innsamlingsaksjoner gjennom sosiale medier. Naturvernforbundet jobber også med næringslivssamarbeid og har litt inntekter via rammeavtaler og prosjektstøtte fra bedrifter og organisasjoner”.

 

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

“Innsamlingsrådet er en viktig arena for å samle organisasjonene som jobber med innsamling. Vi ser frem til å følge arbeidet som gjøres for å utvikle gode bransjenormer, og ta del i møter og nettverk som jobber med de aktuelle temaene vi jobber med internt i organisasjonen”.

 

Hva mener du er de største mulighetene og utfordringene i det norske innsamlingsmarkedet som helhet?

“Jeg tror mange nordmenn fortsatt har anledning til å gi en gave eller to til de sakene de anser som viktige. Da er det opp til oss i organisasjonene å fortelle om våre saker på en god måte. Vi må sørge for å jobbe på en måte som gjør at giverne sitter igjen med gode opplevelser etter våre henvendelser. Dette gjelder hver enkelt henvendelse, men også med tanke på at en enkelt giver får mange henvendelser fra organisasjoner i sum”.

 

Hva tror du folk tenker om Naturvernforbundet med hensyn til innsamling?

“Jeg håper og tror folk har hatt en god opplevelse når de har opplevd å få en henvendelse fra oss om å bidra med en gave”.

 

I 2017 har Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom fått Operasjon Dagsverk til sitt prosjekt for å gi ungdom en bedre mulighet til å kjempe for gode miljøløsninger i Nigeria.

Operasjon Dagsverk 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *