Velkommen til Norsk Luthersk Misjonssamband!

Grete Haukelid. Foto: Torgeir Henden

Velkommen til Norsk Luthersk Misjonssamband! Markeds- og innsamlingsleder i organisasjonen, Grete Haukelid, svarer på hvordan de arbeider med innsamling og hva NLM ønsker ut av et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Norsk Luthersk Misjonssamband?

Norsk Luthersk Misjonssamband er en misjonsorganisasjon som startet i 1891, da under navnet Kinamisjonsforbundet. Som navnet tilsier startet NLM sitt arbeid i Kina, men måtte forlate landet etter 2. verdenskrig. Da endret både arbeidet og navnet seg, og i dag er Norsk Luthersk Misjonssamband en av Europas største misjonsorganisasjoner. NLM har både bistands- og misjonsarbeid i omtrent 15 land i Asia, Afrika og Sør-Amerika og omkring 120 utsendinger (feltarbeidere som er sendt ut fra NLM). Hvert år samler vi inn omtrent 130 millioner kroner.

Norsk Luthersk Misjonssamband er opptatt av at alle skal få mulighet til reell religionsfriheten og drivkraften vår er å formidle den kristne tro. I tillegg er NLM opptatt å se hele mennesket, og vi tror at vi som kristne også har et kall til å bedre menneskers oppvekstvillkår og livskvalitet.

Gjennom arbeidet har flere kvinner i Etiopia fått en trygg fødsel, barn i Sør-Amerika har lært å sette egne grenser og familier i Indonesia har fått opplæring i ernæring og helse, for å nevne noe. NLM driver også et stort arbeid i Norge: Gjenbruksbutikker, menighetsarbeid, frivilligsentral, skoler, leirsteder og barnehager.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Norsk Luthersk Misjonssamband har en stor grasrot, og alle engasjerte i organisasjonen bidrar til å skape engasjement, tillit og lojalitet til arbeidet. Dette igjen fører til giverglede. Det største inntektsskapende arbeidet gjøres derfor lokalt (av ansatte eller frivillige), og sentralt blir oppgaven å støtte og legge til rette for dette arbeidet.

Gjennom forsamlingene (menighetene) våre, blir det hvert år samlet inn over 30 millioner kroner til arbeidet gjennom kollekt. I tillegg blir det arrangert basarer og julemesser på mange bedehus som genererer flere millioner kroner til arbeidet. 

De høyeste gavetallene kommer fra fast givertjeneste. Vi bruker medarbeidere, egne kanaler og ulike vervetiltak for å fremme fast givertjeneste. I tillegg har vi noen mindre kampanjer i løpet av året og DM-utsendelser som gir god respons og som er viktig inntektskilde og et omdømmebyggende tiltak.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

De største utfordringene med det inntektskapende arbeidet er det å både skulle skape en helhet i alt som blir fortalt og formidlet, samtidig som vi ønsker at arbeidet skal drives lokalt i Norge og på bedehusene/forsamlingene. I tillegg har vi noe å gå på hva gjelder oppfølging av giverne våre, og vi ønsker å fremover bli bedre på bruk av databasen vår.

I en organisasjon som NLM, der det å gi tradisjonelt er tenkt på som en plikt vi som kristne har, så kan det noen ganger også være en utfordring å profesjonalisere innsamlingsarbeidet og formidle at innsamlingskommunikasjon er viktig. 

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Jeg tror det er ulike meninger om hvordan vi driver innsamling/inntektsarbeidet internt i NLM. Noen mener vi er for offensive, noen mener vi er for passive, noen mener vi oftest snakker om bistandsprosjekter, mens andre mener at vi burde løftet frem bistandsarbeidet enda mer, andre kunne ønske mer forkynnelse (taler på bedehus) som sier noe om vårt kall og ansvar for å gi.

Mange av våre givere opplever nok et stort eierskap til organisasjonen og kan selv være med å påvirke arbeidet, noe som jeg også tror gjør at tiltak som skaper inntekter, ses på som en nødvendighet og noe mange ønsker å møte med stor åpenhet. 

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi ønsker å få mer faglig input, og tror medlemskapet i Norges Innsamlingsråd kan gi oss dette. Å være oppdatert på bransjen, på trender, lover og regler, er viktig for å skape tillit til NLM. Det er også nyttig å knytte kontakter med andre lignende organisasjoner og å kunne drøfte utfordringer med andre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *