Velkommen til medlem nr. 100!

Påtroppende generalsekretær Tone Granaas (t.v.) og nåværende generalsekretær Tove Wahlstrøm (t.h.). Foto: privat. 

Det er skikkelig stas for oss å kunne ønske Norsk Fosterhjemsforening velkommen som medlem nummer 100 i Norges Innsamlingsråd! Norsk Forsterhjemsforening er en interesseorganisasjon som skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Påtroppende generalsekretær Tone Granaas forteller hva de ønsker ut av et medlemskap hos oss.

Velkommen som medlem nummer 100! Kan du først fortelle litt om Norsk Fosterhjemsforening?

Vi er Norges eneste bruker- og interesseorganisasjon som jobber med fosterfamilien som målgruppe. Vi representerer ca 16.000 familiemedlemmer, representert ved ca 3800 fosterfamilier som medlemmer. Vi er en viktig aktør for at Norge skal lykkes med sine fosterhjemsplasseringer, til det beste for fosterbarnet. Vår brukerkompetanse og brukererfaring legges til grunn i vårt arbeid og i utvikling av våre prosjekter. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med fylkesstyrer over hele landet. Likepersonarbeid og rådgivning er våre medlemmer opptatt av for å lære av hverandre og kunne være en god fosterfamilie som gir utviklingsstøttene omsorg til barna i familien.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

I dag er det medlemskontingent, driftsstøtte og prosjektstøtte som er våre største inntektskilder. Samt annonser som bidrar til at vi kan gi ut vårt medlemsblad Fosterhjemskontakt. Vi har ikke jobbet med annet inntektsskapende arbeid siden organisasjonen ble opprettet i 1981. Men nå vil vi gjerne starte opp, lære, utforske og finne vårt potensiale.

Sandra Szymanska tok imot en oppmerksomhet på vegen av Norsk Fosterhjemsforening på Fundraisingkonferansen 12. september. Her sammen med Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Foto: Rikke Solberg

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Vi starter helt fra skrætsj – med å etablere systemer og kompetanse. Vi har et lite sekretariat, så vi må ta steg for steg, vi må lære å gå før vi kan løpe.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Jeg tror at mange har stor sympati for det arbeidet vi gjør over det ganske land, og heier på oss som bidrar til at de mest sårbare barna får fosterfamilier med trygge og forutsigbare rammer til det beste for fosterbarna. At dette arbeidet trenger mer ressurser tror jeg det vil være stor forståelse for. Vi jobber også med store prosjekter som fokuserer på samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet. I dette landskapet trengs det en aktør som bygger broer og skaper nye der stat og kommuner ikke klarer det selv. Sosialt entreprenørskap og gode prosjekter tror jeg givere vil se på som verdifullt.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi har STORE forventninger. Både til å lære mer om fagområdet, men også å få et nettverk blant andre organisasjoner og bedrifter som blir gode samarbeidspartnere fremover. Vi tenker vårt medlemskap i Norges Innsamlingsråd skal lære oss å gå, lære oss å løpe og etter hvert lære oss å bli en av de beste på inntektsskapende arbeid!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *