Varmestuens Venner er nytt medlem – velkommen!

Vi gleder oss over enda et nytt medlem! Varmestuens Venner er et lavterskeltilbud i Stavanger til de som sliter med rus. Les vårt intervju med styreleder Rolf Pettersen.

Først, kan du fortelle litt om Varmestuens Venner?

Varmestuens venner ble etablert for 46 år siden i Stavanger av Gerd og Evald Høiland. Evald hadde i mange år slitt selv med rus og når han hadde lagt dette bak seg ønsket han å hjelpe andre med det samme han hadde slitt med selv. Til å begynne med ble krigsseilere og andre som sleit tatt vare på i egen bolig, men etter noen tid kom hjelpearbeidet inn i mere faste former og i egne lokaler. Gerd og Evalds barn Tone og Geir er i dag kontinuitetsbærerne og står i dag for driften av Varmestuen. I 2009 endret mye seg da vi fikk kjøpt vårt nåværende sted Paradissvingen 1 i Stavanger og vi endret driftsform til Stiftelsen Varmestuens venner. 

Vår viktigste veileder er formålsparagrafen som sier:

§2. Formål: Formålet med stiftelsen skal være å drive et tilbud for rusmisbrukere i Stavanger kommune og omegn som faller utenfor andre offentlige eller private hjelpeorganisasjoner. Driften skal ikke være et behandlingstilbud, men et tilbud til mennesker som på grunn av sitt rusmisbruk har behov for mat, klær, husly og menneskelig varme. 

Vårt tilbud er middag to ganger i uken, frokost hver dag, en kopp kaffe og en god prat, en dusj og ei nyvasket trøye, en matpakke eller et besøk i hjemmet med det som måtte trenges, når det er nødvendig. Alt dette er gratis for våre brukere.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Da vi ikke har noen offentlig støtte baserer vi vår tilstedeværelse og vår drift på innsamling av midler. Vi selger en kalender og et historisk hefte. Og gjennom lang tid er jo vårt prosjekt godt kjent i regionen så både private og næringslivet kommer også med bidrag i form av pengegaver, mat og annet vi formidler til våre brukere. Så hos oss er omdømmet og kjennskapen til vårt arbeid det viktigste salgsargumentet.     

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Det må nok være å skaffe nye givere med faste gaver da dette vil øke forutsigbarheten i vårt arbeid og tilbud til våre brukere. Vi har givere som har fulgt oss gjennom 46 år så gjennomsnittsalderen på våre givere kan nok være i høyeste laget. Trofaste givere over lang tid er jo det vi ønsker og forutsigbarheten dette gir. Men nå må vi tenke nytt og bruke de nye digitale plattformer for å knytte til oss yngre givere.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Det er nok formålet med Stiftelsen Varmestuens venner som er det viktigste og ikke hvordan vi jobber. Men vi prøver å tenke nytt. Og på hvordan vi skal nærme oss nye givere.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Det sies at forfatteren Arne Garborg gikk fra Stavanger til Christiania ʺfor at træffe likesinnedeʺ. Og det samme kan vel sies om oss. Vi trenger også å treffe likesinnede. Med de samme utfordringene som vi har. Og så er jo det å være medlem hos dere et kvalitetsstempel. Med et etisk regelverk til etterlevelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *