Testamentariske gaver

Arv og testamentariske gaver

Arv og testamentariske gaver refererer til gaver gitt ved testament til individer, stiftelser, organisasjoner eller spesifikke formål ved et individs bortgang.

Testamentariske gaver er en fin måte å la sitt engasjement for sin hjertesak leve videre etter at man har gått bort. Dette er gaver ideelle organisasjoner setter stor pris på og som kommet godt til nytte i videre arbeid. Alle gaver, små som store, blir verdsatt.

Bakgrunn og utvikling

Den frivillige sektoren i Norge er stor, men historisk sett har nordmenn valgt å gi sine ytelser i form av arbeid og tid (dugnad) fremfor penger. Sammenlignet med andre land har Norge en svak filantropisk tradisjon, fordi vi har relativt små sosiale ulikheter og en sterk velferdsstat. I takt med økt kjøpekraft har private donasjoner blitt vanligere, og nordmenn gir i økende grad til ideelle organisasjoner. Likevel er testamentariske gaver til ideelle organisasjoner uvanlig.

Det er liten tradisjon for å skrive testament i Norge. I en rapport utarbeidet av professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania, fremkommer det at ti prosent av nordmenn skriver testament. Kun 0,4 prosent av nordmenn gir en testamentarisk gave til ideelle organisasjoner.

Holdningsskapende arbeid

Testamentariske gaver i Storbritannia og Sverige ligger på henholdsvis 6,2 og 6 prosent. Norge kommer derfor dårligst ut med sine 0,4 prosent. Dette ønsker Norges Innsamlingsråd å gjøre noe med. Det er derfor opprettet et arbeidsutvalg som arbeider med spørsmål rundt tematikken. Her kan du se hvem som sitter i utvalget. 

Vi tror at et samarbeid i bransjen er nødvendig for å nå ut til befolkningen. Målet er å få en mer åpen dialog om testamentariske gaver og hvilken forskjell disse gjør for ideelle organisasjoner. Norges Innsamlingsråd oppfordrer derfor sine medlemmer til å stå samlet om kampanjer, innsikt og kommunikasjon.

I 2018 stod for første gang 36 av Norges Innsamlingsråds medlemmer sammen om en felles informasjonskampanje. Resultatet ble kampanjen “La ditt hjerte banke videre for din hjertesak”. Besøk www.detgodetestament.no  for mer informasjon om kampanjen.

Kilder:

Døving, Runar, Mai Linn Mortensen Nguyen og Jacob Winderen Lindegaard. 2018. Testamentariske gaver til veldedige organisasjoner i Norge. Rapport 1.
www.godatestament.se