Telemarketing

Telemarketing (TM) er fremdeles en veldig viktig inntektskilde for våre medlemmer. Når gjort på en ordentlig måte, kan det være en positiv opplevelse og føles som en god oppfølging.

Godt telefonvett

«Godt telefonvett» er bransjens felles standard for frivillige organisasjoners bruk av utgående telefonsamtaler til medlemskontakt, giverpleie, informasjon, salg og innsamling.

Godt telefonvett  – August 2017

Ny bransjenorm for callcentre (av 18.mars 2015)

NORDMA og VIRKE har gått gjennom bransjenormen for callcentre og oppgradert den. Ny utgave av bransjenorm for callcentre av 18. mars 2015 erstatter bransjenormen fra 19. august 2009. Vi i Norges Innsamlingsråd oppfordrer de av våre medlemmer som benytter seg av TM, enten eksternt eller internt, om å gå gjennom normen slik at man kjenner det nye regelverket og tilpasser driften etter dem.

Har du spørsmål til normen? Ta kontakt med Per Christian Opsahl i NORDMA, på telefon: 911 98 330 eller på e-post.

Bransjenorm for callsentre

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO)

SIFO har gjennom årene gjort en rekke undersøkelser og utarbeidet rapporter om telefonsalg, telefonhenvendelser og markedføring. Via linkene under kan du lese mer om de forskjellige publikasjonene og laste dem ned.

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven 2014

Kundesentre og inhouse 2014

Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere 2013

Evaluering av telefonsalg til private 2012

Les også TNS Gallup sin undersøkelse om givernes holdning til telefonsalg her:

TNS Gallup undersøkelse 2011 – Giverens holdning til telefonsalg