Stoffskifteforbundet er nytt medlem – velkommen!

 

Vi ønsker Stoffskifteforbundet velkommen som medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen har tidligere hatt størst fokus på å øke medlemsmassen, men skal nå igang med innsamlingsarbeid. Vi har snakket med Amalie Tveit Pedersen og Agnethe Ekre om hva de tenker om et medlemskap hos oss.

Først, kan dere fortelle litt om Stoffskifteforbundet?
Stoffskifteforbundet ble etablert i 1990, og er en frivillig interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen og deres nærmeste. Stoffskiftesykdom er en arvelig betinget sykdom, og det finnes om lag 220.000 personer som er rammede. Vi er til for å skape en bedre hverdag for personer med en stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse. Organisasjonen har i dag ca. 7800 medlemmer, 30 lokallag og fem regionråd over hele landet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?
Frem til nå har vi hatt fokus på å øke medlemsmassen for på denne måten å få en større tyngde inn mot de rette instanser. Våre hovedinntekter har hittil vært gjennom medlemskontingent, lotteri og offentlig tilskudd. Vi har nettopp satt fokus på innsamlingsarbeid og er helt ferske innenfor feltet. Vi tenker det kan ta tid å oppbygge seg god kompetanse, men håper på sikt at dette kan bli en stor tygde når vi fokuserer på forskning.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?
Det er mange uforutsigbare faktorer som ligger til grunn for inntekten da vi både er avhengig av medlemmer og større søknadsprosesser. Mange av de som er rammet av stoffskiftesykdom har ikke vært klar over at det eksiterer et forbund. Vi jobber for vi skal bli mer synlig, og for at stoffskifterammede forstår viktigheten av et forbund som jobber for deres og de neste generasjoners helse.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?
Da vi nylig har startet innsamling og satt fokus på giving, er dette et vanskelig spørsmål å svare på. Vi håper at nye kanaler for inntektsarbeid kan være med å sette et større fokus på forskning.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?
Vi håper på økt kompetanse om ulike innsamlingsmetoder og det å kunne følge rammebetingelser i arbeidet. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med arbeidet til innsamlingsrådet og knytte kontakt med de andre medlemmene/leverandørene for å utvide vårt nettverk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *