Statistikk og rapporter

Innsikt er viktig for at vi skal kunne arbeide målrettet. Under finner du relevante rapporter og statistikk som kan hjelpe deg i ditt arbeid.

Institutt for Samfunnsforskning/Rokkan senteret:

Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2017)

Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser (2017)

Øvrige rapporter

Globale Trender

Fundraising i Europa:

EFA Fundraising Europe 2017

Rapporter om Telefonsalg:

Evaluering av markedsføringsloven, SIFO, 2011

Evaluering av telefonsalg til private, 2012

Rapporter fra Deloitte:

Fundraisingrapporten 2016 – Deloitte

Forskningsrapport – Frivillig sektors inntekter og finanseringskilder fra private aktører 2015

Les mer om Deloitterapporten her.

Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner utført av SSB:

Les regnskapet fra 2016 her

Les regnskapet fra 2015 her

Les regnskapet fra 2014 her

Les regnskapet fra 2013 her.

Les regnskapet fra 2012 her.

Les regnskapet fra 2010 her.

Evaluering av norske NGOs digitale status:

Accenture: Status på digitalisering i frivillig sektor 2016