Statistikk og rapporter

Innsikt er viktig for at vi skal kunne arbeide målrettet. Under finner du relevante rapporter og statistikk som kan hjelpe deg i ditt arbeid.

Posten Bring

Rapport Givertrender 2020 (PDF)

Rapport – givertrender 2019

Rapport Givertrender 2018 (PDF)

Rapporter fra Deloitte:

Hvert år gjennomfører Deloitte en undersøkelse med målsetting om å kartlegge markedet for fundraising i Norge.

Fundraisingrapporten 2018 – Deloitte

Fundraisingrapporten 2016 – Deloitte

Fadderrapporten 2015 (PDF)

Forskningsrapport 2015 – Frivillig sektors inntekter og finanseringskilder fra private aktører

Deloitte_givermarkedet_2012 (PDF)

Fundraising i Europa:

EFA Fundraising Europe 2017

Globale Trender

Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner utført av SSB:

Les regnskapet fra 2016 her

Les regnskapet fra 2015 her

Les regnskapet fra 2014 her

Les regnskapet fra 2013 her.

Les regnskapet fra 2012 her.

Les regnskapet fra 2010 her.

Evaluering av norske NGOs digitale status:

Accenture: Status på digitalisering i frivillig sektor 2016

Rapporter om Telefonsalg:

Evaluering av markedsføringsloven, SIFO, 2011

Evaluering av telefonsalg til private, 2012