Star for Life er nytt medlem – velkommen!

Star for Life er et av de nyeste medlemmene i Norges Innsamlingsråd. Star for Life en en internasjonal ideell organisasjon (stiftelse) for helse og utdanning. Vi er så heldige å få stille noen spørsmål til daglig leder Jørgen Klafstad, slik at vi kan bli bedre kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Star for Life?

Star for Life er en uavhengig stiftelse som er engasjert ved 130 skoler i Sør-Afrika, Namibia og Tanzania. Totalt har 300.000 elever vært igjennom våre programmer. Star for Life jobber innenfor eksisterende skolesystem og struktur med sine egne lærerressurser, verktøy og programmer som finansieres av midler som løpende samles inn. Hovedmålet i arbeidet er å styrke ungdoms selvfølelse, inspirere dem til å våge å drømme og støtte dem i viljen for å skape positiv forandring over tid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Hovedsakelig gjennom våre nettverk og kontakter i næringsliv og offentlig sektor. Vår hovedmålgruppe er toneangivende og ledende CSR-aktører innenfor sin bransje, eller som ønsker å bli det. Eksempler på bransjer vi jobber mot er bank/finans, advokater, kultur/media og næringsmiddelindustri. Samtidig er vi kontinuerlig opptatt av å lære og utvikle oss gjennom å se hva andre stiftelser og foreninger gjør. Både i og utenfor Norge.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Først og fremst tiden og oppmerksomheten til CSR-arbeidet i organisasjonene vi møter. Vi må derfor kvalifisere oss gjennom å vise og dokumentere at Star for Life er en profesjonell, innovativ og langsiktig samarbeidspartner, som er dyktige på å kommunisere effektene av arbeidet og målrettet kan følge opp våre skolepartnere og sponsorer.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Målet er å ha en tilnærming og oppfølging som oppleves som framtidsrettet og spennende, som aktivt og innovativt vil kunne brukes til å styrke omdømme og relasjonene til våre partnere. Vi tror det handler om å skape en sterk VI-kultur som langsiktig forplikter begge parter for å kunne utvikle våre programmer gjennom positivt å utfordre tankesett og strategi for sosiosponsing.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Få tilgang til et faglig og kompetent nettverk, hvor vi sammen kan bidra til å utvikle forståelsen av mulighetene som faktisk ligger i CSR-markedet. Kanskje også invitere til å finne løsninger som kan effektivisere bransjen gjennom å samarbeide mer på tvers innenfor områder der medlemmene utfører mange av de samme arbeidsoppgavene.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss over at Star for Life nå er medlem og ser frem til videre samarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *