Samarbeid med Vipps

På medlemsmøte om Vipps i mai kom det mange tilbakemeldinger fra organisasjonene om hva de ønsker seg av Vipps. Det resulterte i at Norges Innsamlingsråd satt sammen en arbeidsgruppe som fikk komme med innspill til forretningsutvikling av Vipps.

Mulighet for påvirkning

Tirsdag 12. juni fikk fem deltakere fra Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner muligheten til å komme med innspill til Tony Skarvatun og Hanne Kjærnes fra Sparebank1. Formålet med møtet var å gi videre tilbakemeldinger på hva organisasjonene ønsker av Vipps og belyse hvilke utfordringer organisasjonene har ved bruken av applikasjonen.

Ønskelisten

Deltakerne spilte inn mange forslag og ønsker til Vipps. Blant annet ønske om tilgang til giverdata, enklere oppgjørsrapport, øremerking av midlene som kommer inn og at det må være enkelt å få momskompensasjon. I tillegg ble det påpekt at organisasjonene med ulike Vippsnummer ønsker at det skal være mulighet for å skrive en kommentar for øremerking. Dette gjør at man enkelt ser hva pengene skal gå til.

Et argument som er blitt brukt fra Vipps tidligere er at man er redd for at tilgangen til giverdata skal resultere i at organisasjonene bombarderer giverne med reklame. På møtet ble dette argumentet tilbakevist. Deltakerne påpekte at fundraisingsbransjen er svært opptatt av omdømme til både egen og andres organisasjon. Organisasjonene er også svært opptatt av personvern og ivaretakelse av giverne. Et forslag som dukket opp var muligheten for å krysse av for anonym donasjon.

Veien videre

Basert på dagens møte tar Tony Skarvatun og Hanne Kjærnes med seg våre innspill tilbake til ledelsen i Vipps. I slutten av juni holdes et nytt møte der de vil komme med tilbakemeldinger og avklaringer.

Organisasjonene som var representert var Redd Barna/v Åsmund Gravem, Blindeforbundet/v Eva Eggesvik, Unicef/v Ola Wiig-Hansen, Plan International Norge/v Eline Ilag og SOS-Barnebyer/v Pia Wedø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *