Revisjon av markedsføringsloven: Enstemmig støtte fra Stortinget

Drakampen om reglene for telefonsalg har pågått gjennom mange år og skapt usikkerhet hos den halvparten av Innsamlingsrådets medlemmer som benytter telefon til giverkontakt. Den 16. mai 2017 ble det satt et punktum. Et enstemmig Storting vedtok nye regler der hensynet til frivillige organisasjoners samfunnsnyttige virksomhet ble tillagt avgjørende vekt.

De nye reglene betyr at frivillige organisasjoner fortsatt kan kontakte givere som er reservert mot henvendelser i Brønnøysund dersom de har et eksisterende giverforhold. For første gang presiserer lovgiverne at «tolkning av eksisterende giverforhold må defineres noe videre enn for kunder hos næringsvirksomhet», og at «forbrukere som gir til frivillige organisasjoner ikke nødvendigvis gir regelmessig, men opplever seg like fullt som givere».

 

Seriøsiteten i frivillig sektor var avgjørende

Saksordfører Kårstein Eidem Løvaas (H) sa i sitt innlegg at de nye reglene ivaretar publikums «behov for og ønske om å bidra til frivilligheten». Han mener at de nye reglene betyr at man nå kan unngå uønskede samtaler og samtidig beholde de ønskede.

Løvaas opplyste at politikerne har lagt vekt på den seriøsiteten frivillige organisasjoner «etter hvert» har vist når det gjelder telefonsalg. Antall klager på telefonhenvendelser fra frivillig sektor har falt kraftig. Generalsekretær Siri Nodland i Norges Innsamlingsråd opplyser at det i hele 2016 kun ble registrert 30 klager på Innsamlingsrådets medlemmer, og at dette ikke lenger er noe forbrukerproblem.

 

 

 

 

 

 

 

«Politikerne har lagt vekt på den seriøsiteten de frivillige organisasjoner etter hvert har vist», sa saksordfører Kårstein Eidem Løvaas.

 

Ikke frislipp

  • Betyr de nye reglene at det nå er fritt frem for å ringe også personer som er reservert mot telefonhenvendelser?
  • Nei, på ingen måte, sier Siri Nodland. I praksis blir det ingen forskjell fra i dag. De eneste som kan ringes blant de som har reservert seg, er givere som har ytret et ønske om å bli ringt eller som har aktivt giverforhold. Og det er god innsamlingsskikk å spørre i løpet av samtalen om den registrerte ønsker å bli oppringt igjen senere, sier Siri Nodland.
  • Det viktige med dette vedtaket er at det gir organisasjonen og en aktiv giver anledning til å holde kontakten. Erfaringen fra bransjen er at de fleste som reserverer seg i Brønnøysund gjør det for å unngå oppringninger fra organisasjoner de ikke har et forhold til, men at de ønsker å fortsette støtten til sine utvalgte formål. Når halve befolkningen er reservert mot henvendelser, ville den økonomiske konsekvensen av et forbud mot å holde kontakt med aktive givere bli katastrofal.

 

Klar definisjon av «eksisterende giverforhold»

Politikerne har også gjort det enklere å definere hva et aktivt giverforhold er. I lovens § 12 vil det nå lyde:

«For frivillige organisasjoner skal et eksisterende giverforhold også anses å foreligge dersom giveren etter første bidrag har samtykket til eller bedt om å bli kontaktet ved en senere anledning, eller giveren innenfor en treårsperiode har ytet sporadiske bidrag.»

Siri Nordland opplyser at treårsregelen ikke er tilfeldig. De fleste organisasjonene har erfart at givere som har gitt en eller flere ganger innenfor de siste tre år oppfatter seg som givere, mens flertallet ikke lenger oppfatter seg som givere når det er gått mer enn tre år siden siste bidrag. Flere organisasjoner har praktisert denne treårsregelen over lenger tid uten at det har ført til en eneste klage fra de oppringte.

 

Nytt krav til innsamling via frivillig giro

I § 16 b) er det kommet en ny regel som Innsamlingsrådet har støttet:

«Det er forbudt for frivillige organisasjoner å sende en forespørsel om økonomisk støtte til fysiske personer som er egnet til å bli oppfattet som et krav om betaling». 

I praksis betyr dette at det må komme tydelig frem at det er frivillig, og det kan ikke fylles ut betalingsfrist på en giro.

I den nye loven er det ikke stilt krav om skriftlig aksept i forbindelse med innsamling via telefon. Derimot er det kommet regler om at det er forbudt å ringe fra skjult telefonnummer, og at nummeret det ringes fra skal være søkbart.

 

Les hva politikerne selv sier

Her kan du lese den enstemmige innstillingen fra kulturkomiteen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-268l/

Én kommentar til “Revisjon av markedsføringsloven: Enstemmig støtte fra Stortinget”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *