Program og påmelding

Norges Innsamlingsråd har jevnlig kurs, fagdager og medlemsmøter med relevant faglig oppdatering og aktuelle temaer.

Programmet oppdateres fortløpende med utfyllende informasjon og påmeldingslenker. Hold av datoene.

Program høsten 2019

September

 • 12. september: Fundraisingkonferansen
 • 17. september: Åpent møte om Giving Tuesday 2019
 • 24. september: Medlemsmøte – Ny arvelov

Oktober

 • 8. oktober: Næringslivnettverket 
 • 9. oktober: Frokostkaffe – Medieovervåkning med Hypefactors
 • 10. oktober: Medlemsmøte – Felleskampanje arv og testamentariske gaver
 • 16. oktober: Brukerforum Atferdsnorm (for lisenstakere)
 • 23-24. oktober: Innføringskurs i fundraising (Fulltegnet). Neste mulighet er 26-27. mars 2020.
 • 29. oktober: Fagdag – CRM 2019

November

 • 5. november: Frokostmøte Solidus – Hvilke behov må fremtidens givertjenester dekke? 
 • 7. november: Fagdag – Hvordan søke stiftelser?
 • 13. november: Frokostmøte Spleis – Hvordan kan din organisasjon bruke folkefinansiering?
 • 22. november: EFA-samling. Se program her
 • 27. november: Frokostmøte Dialog Norge – Får du napp?

Desember

 • 3. desember: Giving Tuesday ❤️
 • 12. desember: Julefrokost for medlemmene

Eksterne arrangementer