Pandemiveileder for feltverving

I regi av Norges Innsamlingsråd jobber nå et arbeidsutvalg iherdig med å sette opp en nasjonal veileder for feltverving under pandemi i Norge.

 – Det er viktig at bransjen samler seg om felles retningslinjer for feltverving. Da vet vi at alle arbeider likt og at feltvervingaktiviteter foregår på en trygg og smittefri måte, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Gradvis gjenopptakelse av feltverving

Feltverving er for mange organisasjoner i Norge den største kilden til inntekt. Inntekt som kan være avgjørende for oppnåelsen av formål. Da koronaviruset for alvor spredde seg i landet, stanset all feltvervingaktivitet opp. Dette ble gjort på eget initiativ fra organisasjonene i sektoren.

Karl Magnus Rohde-Næss, markedssjef i stiftelsen Norsk Luftambulanse, leder utvalget som utarbeider den nye veilederen.

– Når smittesituasjonen tillater det, vil feltverving gjenopptas. Det er mange organisasjoner som er helt avhengig av det. Det viktigste vi kan gjøre nå er å sikre at gjenopptakelsen først og fremst ivaretar tryggheten til både publikum og feltververe. Dette gjøres best når vi samarbeider på tvers av organisasjonene, sier Rohde-Næss.

Nasjonal veileder

Tiden er inne for å teste gradvis gjenopptakelse av feltvervingaktiviteter. Med mandat fra styret i Norges Innsamlingsråd er det nå nedsatt et hurtigarbeidende utvalg bestående av representanter fra Unicef, Leger uten Grenser, Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Blindeforbund.

– I løpet av kort tid er målet å etablere en nasjonal veileder for feltverving under epidemi i Norge. Denne vil utvikles i samråd med medisinske fagfolk, sier Rohde-Næss.

Som en del av utviklingen av veilederen vil det gjennomføres en kontrollert test av markedet. Målet er å innhente kunnskap om både ververnes og publikums opplevelse av feltverving under COVID-19. Testen avholdes i perioden 5-15.mai og administreres av arbeidsutvalget.

– Alle organisasjoner som driver feltverving anmodes om å utvise solidaritet til dette arbeidet og unngå all form for feltverving før den nasjonale veilederen er klar. Dette uavhengig om man driver outsourced eller in-house aktivitet, avslutter Rohde-Næss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *