Samarbeidspartnere

Seriøse samarbeidspartnere er viktige bidragsytere i arbeidet for bedre rammebetingelser for bransjen, og for å heve kompetansen i innsamlingsarbeidet. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt . Vi er så heldige å ha en rekke spennende samarbeidspartnere – fra konkrete bidragsytere ved drift og arrangement, til andre bransjeorganisasjoner med sammenfallende interesser.

Våre samarbeidspartnere:

b.bold

B.bold er et nordisk rådgivermiljø for frivillige organisasjoner. Firmaet ble grunnlagt i 2014 av Beate Sørum, som etter mange år i Kreftforeningen så behovet for fundraisingekspertise ute i det norske rådgivningsmiljøet. Senere har Beate fått selskap av Seth Piper som kom fra stillingen som fundraisingleder for Greenpeace Norge i november 2015. Danske Maia Kahlke Lorentzen kom til i september 2016, fra stillingen som internasjonal kampanjeleder.

Datatilsynet

Datatilsynet er både et tilsyn og ombud. Deres oppgave er å føre kontroll over personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan bli knyttet til dem.

Her kan du lese mer om Datatilsynet.

Deloitte

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester. De bistår innsamlingsmarkedet i Norge med å kartlegge hvilke inntekter organisasjonene har, og hvordan organisasjonene genererer disse inntektene.

Her kan du lese mer om Deloitte.

DNB

Norges Innsamlingsråd har et svært godt samarbeid med DNB. Ved samtlige større arrangementer er banken vertskap, noe som sparer Norges Innsamlingsråd for store kostnader. DNB arrangerer også den årlige Fundraisingkonferansen der Norges Innsamlingsråd også spiller en viktig rolle.

Her kan du lese mer om DNB.

EFA (European Fundraising Association)

EFA ble grunnlagt i februar 2002 i Brussel, Belgia. I 2004 ble EFA registrert i Amsterdam. EFA er den europeiske paraplyorganisasjonen for innsamling. Medlemmer av Norges Innsamlingsråd får rabatt på de fleste konferanser og seminarer holdt i regi av andre EFA-medlemmer. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette.

Her kan du lese mer om EFA.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september 2005. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Organisasjonen arbeider for et best mulig samspill mellom frivilige virksomheter omkring saker av felles interesse.

Her kan du lese mer om Frivillighet Norge.

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med over 8.000 studenter fordelt på studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. De tilbyr studier innen markedsføring og salgsledelse, HR og ledelse, reiselivs- og hotelledelse, kreativitet og innovasjon, design og teknologi og helse og medisinske fag, samt kommunikasjon innen fundraising.

Her kan du lese mer om Høyskolen Kristiania.

Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen kvalitetssikrer innsamlinger gjennom innsamlingsregisteret. Innsamlingsregisteret fører en frivillig registreringsordning for innsamlinger av penger eller gaver som er rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. Målet er at Innsamlingsregisteret skal bidra til økt kredibilitet for de registrerte organisasjonene. Forholdet vil kunne ha betydning ved vurderingen av organisasjonenes seriøsitet og følgelig publikums holdninger og giverglede. Gjennom Innsamlingsregisteret ønsker man å bevisstgjøre publikum med hensyn til hvilke organisasjoner som bør støttes.

Her kan du lese mer om Innsamlingskontrollen.

Kvale Advokatfirma

Kvale er et forretningsjuridisk advokatfirma som siden sin oppstart har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Selskapet har hele tiden hatt stabil organisk vekst. De teller i dag over 90 ansatte, hvorav 32 partnere og 41 advokater. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner.

Her kan du lese mer om Kvale Advokatfirma.

Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet. Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, gis videre til gode formål. I hovedsak støtter Kavlifondet tre hovedområder; humanitært arbeid, forskning og kultur. Administrasjonen leter frem aktuelle prosjekter og vil også komme med en oppfording om å søke stønad hvis prosjektet dekker kravene. Unntaket er forskningsprogrammet for barn og unges psykiske helse. Der utlyses midlene.

Her kan du lese mer om Kavlifondet.

Posten Bring

Posten Bring distribuerer post til privatpersoner og bedrifter over hele landet. For medlemmer av Norges Innsamlingsråd som bruker blant annet direkte markedsføring er Posten Bring en viktig partner. Som samarbeidspartner for Norges Innsamlingsråd har Posten Bring gjennomført en undersøkelse på giverglede.

Her kan du lese mer om Posten Bring.

The Institute of Sustainable Philantrophy

The Institue of Sustainable Philantrophy har som mål å skape menigsfull filantropi i verden. Dette gjøres ved å heve kompetansen til fundraisere, og ved å fokusere på giverens behov. Senteret tilbyr alt fra kurs til forskningsrapporter og hjelp til organisasjonsutvikling.

Her kan du lese mer om The Philanthropy Centre.

Släger

Släger er et kommunikasjonsbyrå med storytelling i kjernen, og med en sterk kultur for å skape måloppnåelse gjennom effektiv kommunikasjon.

Les mer om Släger her.