Arbeidsutvalg

Våre arbeidsutvalg arbeider med aktuell tematikk innenfor fundraising. Utvalgene blir opprettet etter behov, og har som målsetting å komme hele bransjen til gode. Norges Innsamlingsråd deltar i alle gruppene sammen med representanter fra medlemsorganisasjonene. I tillegg har utvalgene en utvalgsleder som har det overordnede ansvaret for fremdriften.

Arbeidsutvalg Arv og testamenter

Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for mange av våre medlemmer. Dette er et sensitivt tema å snakke om. Utvalget har arbeidet frem innsikt om tematikken i befolkningen og på det grunnlaget dannet informasjonskampanjen “La ditt hjerte banke videre for din hjertesak”.

Deltakere:

 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet / UTVALGSLEDER
 • Anne Kjersti Kværner / Blå Kors
 • Eva Michelet Berntsen / Kreftforeningen
 • Runar Døving / Høyskolen Kristiania
 • Jacob Lindeberg / Advokatfirmaet Kvale
 • Øivind Christensen / Frelsesarmeen
 • Hanne Svenningsen / Dyrebeskyttelsen Norge
 • Knut Blütecher / Norges Blindeforbund

Arbeidsutvalg Betalingsformer

 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn / UTVALGSLEDER
 • Jin Halvorsen / Greenpeace
 • Haakon Larsen / Puzzel

Arbeidsutvalg Crowdfunding

Arbeidsutvalget har hatt som målsetting å definere crowdfunding og samle kunnskap om hvordan dette gjøres på best mulig måte. Videre skal utvalget jobbe med nye betalingsløsninger.

Deltakere:

 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn / UTVALGSLEDER
 • Alice Leland Høye /Strømmestiftelsen
 • Jin Halvorsen / Greenpeace
 • Haakon Larsen / Puzzel

Utvalg for Etikk og bransjenorm

Dette utvalget har revidert bransjenormen og tilpasset den etter den nye personvernforordningen. En ny bransjenorm vil foreligge høsten 2018. I tillegg har dette utvalget arbeidet frem regler for godt telefonvett og godt elektronisk vett.

Deltakere:

 • Leif Wien Jensen / Norges Blindeforbund / UTVALGSLEDER
 • Ola Wiig-Hansen / UNICEF Norge
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Heidi Irene Petterson / Sjømannskirken
 • Bård Berger / Foreningen for Hjertesyke Barn
 • May-Elén Vinskei / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Børre Hagen / Innsamlingskontrollen
 • Therese Fevang / Data Factory

Arbeidsutvalg Feltverving

Daglig møter fundraisere potensielle givere på gaten. Det er viktig at vi oppfattes som trygge og seriøse i møte med publikum. Utvalget har arbeidet frem etiske retningslinjer for god feltverving. Retningslinjene vil være klare i løpet av høsten 2018.

Deltakere:

 • Karl Rohde-Næss / Stiftelsen Norsk Luftambulanse /UTVALGSLEDER
 • Tor Ivar Henriksen / Unicef
 • Harry Aass / Norges Blindeforbund
 • Sissel Roksvåg / Leger uten grenser
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Alice Leland Høye / Strømmestiftelsen

Arbeidsutvalg Fundraisingkonferansen

Fundraisingskonferansen er årets store begivenhet innenfor vår bransje. Sammen med DNB tilbyr vi en dag full av faglig påfyll og innsikt.

Deltakere:

 • Inger Johanne Halléen / DNB /UTVALGSLEDER
 • Eva Eggesvik / Norges Blindeforbund
 • Beate Sørum / b.bold
 • Gunn Inger Røkke Rud / Kirkens Nødhjelp
 • Eirik Skarsbø / WWF

Har du et engasjement, eller ønske om andre arbeidsgrupper vi bør sette i gang, tar vi gjerne imot forslag til dette.  Send en henvendelse til charlotte@innsamlingsradet.no

Arbeidsutvalg Innovasjon

Arbeidsutvalget Innovasjon tar for seg ulike temaer for å utvikle bransjen.

Deltakere:

 • Torill Pallesen / Blå Kors  /UTVALGSLEDER
 • Martin Aarflot / Misjonsalliansen
 • Ola Wiig-Hansen / UNICEF Norge
 • Geir Olsen / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Kristina Lervåg / Dyrevernalliansen
 • Vibeke Aasland / Lions
 • Liv Hukset Wang / Norsk Kvinners Sanitetsforening
 • Kjersti Langekjend / Norges Røde Kors

Arbeidsutvalg Kompetanse

Dette utvalget arbeider med kunnskapsprogrammet til Norges Innsamlingsråd og hvordan vi kan heve kompetansen hos medlemmene. På bakgrunn av tilbakemelding fra medlemmene og utvikling av trender, vurderes det om det skal holdes medlemsmøter eller fagdager.

Deltakere:

 • Beate Sørum / b.bold /UTVALGSLEDER
 • Elin Tvedt / Plan Norge
 • Martin Wien / SOS Barnebyer

Arbeidsutvalg Næringsliv

Vårt næringslivsutvalg ser på hvordan organisasjoner kan samhandle og engasjere bedrifter i sitt arbeid. Dette utvalget arrangerer nettverksmøter der vi tar opp aktuell tematikk.

Deltakere:

 • Gunn Inger Røkke Rud / Kirkens Nødhjelp / UTVALGSLEDER
 • Øystein Tamburstuen / Kreftforeningen
 • Bodil Sveen Berggren / Redd Barna
 • Christina Nyborg / Plan Norge
 • Trude Jacobsen / Dråpen i havet