Om oss

Om Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for ideelle organisasjoner i Norge. Vi arbeider for økt kompetanse innen fundraisingsfeltet, samt for interessepolitiske saker.

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjonen til administrasjonen i Norges Innsamlingsråd.

Arbeidsutvalg

Våre arbeidsutvalg arbeider med aktuell tematikk innenfor fundraising. Utvalgene blir opprettet etter behov, og har som målsetting å komme hele bransjen til gode.

Samarbeidspartnere

Seriøse samarbeidspartnere er viktige bidragsytere i arbeidet for bedre rammebetingelser for bransjen, og for å heve kompetansen i innsamlingsarbeidet.

The Norwegian Fundraising Association

The Norwegian Fundraising Association represents the main bulk of non–profit, humanitarian and cultural organizations in the Norwegian fundraising market.