Om Norges Innsamlingsråd

Norges Innsamlingsråd er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger.

Formålet vårt er å arbeide for bedre rammebetingelser og en høyere anseelse for organisasjoner som arbeider med innsamling. Det gjør vi ved å være et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt kompetanse, sunne inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etiske normer.

Norges Innsamlingsråd ble stiftet i 1994 og er partipolitisk nøytrale. Vårt sekretariat blir ledet av Siri Nodland, som kan kontaktes på telefon 90 87 87 18 eller på e–post siri@innsamlingsradet.no.

Se medlemsfordeler og leverandørtilbud til våre medlemmer.

Norges Innsamlingsråd styrker frivillige organisasjoner ved å:

 • Arbeide for økt forståelse blant allmennheten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende aktivitet – uten å motvirke statlig arbeid eller redusere myndighetenes ansvar
 • Bedre rammevilkårene i relasjon til organisasjoners inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større leverandører
 • Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
 • Fremme etiske normer for innsamling
 • Heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
 • Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Vårt mandat

Norges Innsamlingsråd har som hovedmål å arbeide med politiske rammebetingelser og økt kompetanse innen innsamling i Norge. Dette skal vi gjøre i dialog med våre medlemmer, samarbeidspartnere og andre som  påvirker utvikling av feltet nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ønsker vi å påvirke økt dokumentasjon av fagfeltet.

Vår visjon: Fundraising på høyeste nivå

Overordnet mål: Vi gjør fundraising enklere

Oppnådde resultater

 • Produsert bransjenorm og etisk regelverk som bransjens seriøse aktører forholder seg til
 • Kompetanseheving i organisasjoners innsamlingsarbeid
 • Arrangert flere hundre seminarer og kurs  om innsamlingsmetoder, etikk og bransjenormer
 • Kartlagt innsamlingsmarkedet i Norge
 • Fortløpende produsert innsikt og rapporter på relevante områder
 • Bidratt i arbeidet med momsreformen – lanserte kompensasjonsmodeller

Vedtekter

Les våre vedtekter her.

Årsmøte

Her kan du se agenda for årsmøte og laste ned årsrapporter