Styret

Styret i Norges Innsamlingsråd 

Klaus Damlien (styreleder)

Epost: klaus.damlien@reddbarna.no

 • Head of Marketing and Digital Channels hos Redd Barna
 • Gründer av selskapet Oogababy
 • Markedssjef i Redningsselskapet
 • Omfattende markedsføringserfaring fra næringslivet, inkludert Storebrand , Dinamo Reklame og PA Consulting Group


Leif Wien Jensen (nestleder)

Epost: lwj@blindeforbundet.no

 • Innsamlingsleder i Norges Blindeforbund
 • Leder for innsamlingsrådets arbeid med bransjenorm og personvernspørsmål
 • Erfaring fra gründervirksomhet og forretningsutvikling
 • Kurs- og foredragsholder innen fundraising.

Ina Svarød (styremedlem)

Epost: ina@try.no

 • Daglig Leder i Bouvet reklamebyrå
 • Styremedlem i NORDMA
 • Mange års erfaring fra landets største reklamebyråer, blant annet gjennom å starte opp og lede McCann Direkte
 • Systemkonsulent med CRM som spesialfelt
 • Bred erfaring innen merkevarebygging

Hanne Lin Prestegård (styremedlem)

Epost: hannep@npaid.org

 • Avdelingsleder i Norsk Folkehjelp – og del av ledergruppen
 •  Lang erfaring innen markedsføring, merkevare, CSR og innsamling fra bla Røde Kors, ulike byrå og Redningsselskapet.
 •  Lang fartstid fra Vinmonopolet, med ulike roller som innkjøp og butikk
 •  Master of Management BI (Strategisk markedsføring, Consulting og Samspill og ledelse)
Liv Hukset Wang (1. varamedlem)
 • Kommunikasjons- og markedssjef i Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Mange års erfaring fra frivillig sektor både innen fundraising og medlemsrekruttering
 • Diplomøkonom

Beate Sørum (2. varamedlem)
 • Selvstendig konsulent innen digital fundraising gjennom hennes eget selskap: b.bold
 • Tidligere digital fundraiser for Kreftforeningen, der hun på 5 år doblet innsamlingen gjennom denne kanalen
 • Populær foredragsholder i det internasjonale fundraisingmiljøet