Årsmøte

Årsmøte 2019 er satt til torsdag 23 mai på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. I tillegg til årsmøtet feirer vi 25 flotte år som bransjeorganisasjon.

Agenda Årsmøte Norges Innsamlingsråd

I henhold til reviderte vedtekter per 22.05.2017:

Dato: 23.05.2019.

Sted: Øvre Slottsgate 3

Tid:

14.00 – 14.30  Registrering

14.30 – 15.30  Årsmøte

15.30 – 16.30 Jubileumsforedrag Ved Prof Adrian Sargeant

17.00 – >         Jubileumsfeiring

 

 1. Konstituering
 2. Navneopprop
 3. Fastsettelse av stemmetall
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 7. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 8. Godkjennelse av årsberetning
 9. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
 10. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
 11. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
 12. Fastsettelse av årsavgift
 13. Vedtektsendringer
 14. Valg
 15. Styreleder og nestleder
 16. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 17. Revisor (statsautorisert eller registrert)
 18. Tre personer til valgkomitè
 19. Innsendte saker
 20. Evt resolusjoner.

Velkommen

Klaus Damlien

Styreleder

Årsrapporter

Årsrapport 2018 Norges Innsamlingsråd (PDF)

Årsrapport 2017 Norges Innsamlingsråd (PDF).

Årsrapport 2016 Norges Innsamlingsråd (PDF).