Årsmøte

Årsmøte 2020 er satt til 18 juni. Årsmøtet gjennomføres digitalt.

Agenda Årsmøte Norges Innsamlingsråd

I henhold til reviderte vedtekter per 22.05.2017:

Dato: 18.06.2020.

Sted: Zoom

Agenda

 1. Konstituering
 2. Navneopprop
 3. Fastsettelse av stemmetall
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent
 6. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 7. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 8. Godkjennelse av årsberetning
 9. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
 10. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
 11. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
 12. Fastsettelse av årsavgift
 13. Vedtektsendringer
 14. Valg
 15. Styreleder og nestleder
 16. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 17. Revisor (statsautorisert eller registrert)
 18. Tre personer til valgkomitè
 19. Innsendte saker
 20. Evt resolusjoner.

Velkommen

Klaus Damlien

Styreleder

Årsrapporter

Årsrapport 2019 Norges Innsamlingsråd (PDF)

Årsrapport 2018 Norges Innsamlingsråd (PDF)

Årsrapport 2017 Norges Innsamlingsråd (PDF).

Årsrapport 2016 Norges Innsamlingsråd (PDF).