Om innsamling

God innsamlingsskikk

Sammen med vårt Arbeidsutvalg i bransjenorm har vi kommet frem til fem viktige innsamlingsprinsipper. Disse er å respektere forbrukerens ønske mot reservasjoner, gi god informasjon til støttespillere, la støttespillerne bestemme, sørge for korrekt kontaktinformasjon og samarbeid for å skape gode giveropplevelser.

Crowdfunding

Vårt arbeidsutvalg har utarbeidet et sett med kriterier for å lykkes med crowdfunding. Mer informasjon kommer.

Feltverving

En feltververs møte med giverne på gaten kan resultere i et langvarig medlemskap. I løpet av høsten 2018 vil det foreligge nye retningslinjer for etisk feltverving.

Godkjente innsamlingsbøsser

På denne siden kan du finne Innsamlingskontrollens retningslinjer for bøsseinnsamling, samt lenke til leverandør av innsamlingsbøsser.

Giving Tuesday

Giving Tuesday er en internasjonal dag for å gi. Denne kommer alltid tirsdagen etter Black Friday.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette er et ømtålig tema der organisasjonene oppfordres til å tre varsomt. Likevel mener vi at organisasjonene skal ha mulighet til å spørre om slike gaver.

Telemarketing

Telemarketing (TM) er fortsatt en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette kan være en positiv opplevelse når det blir gjort på riktig måte. Vi oppfordrer til godt telefonvett når denne kanalen tas i bruk.

Statistikk og rapporter

Innsikt er viktig for å kunne arbeide målrettet. Vi har samlet de rapportene vi mener er mest relevante i fundraisingsarbeid.