Om innsamling

Crowdfunding

Vårt arbeidsutvalg har utarbeidet en veiledning for organisasjoner som ønsker å starte en crowdfundingkampanje.

Godkjente innsamlingsbøsser

På denne siden kan du finne Innsamlingskontrollens retningslinjer for bøsseinnsamling, samt lenke til leverandør av innsamlingsbøsser.

Giving Tuesday

Giving Tuesday er en internasjonal dag for å gi. Denne kommer alltid tirsdagen etter Black Friday.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette er et ømtålig tema der organisasjonene oppfordres til å tre varsomt. Likevel mener vi at organisasjonene skal ha mulighet til å spørre om slike gaver.

Telemarketing

Telemarketing (TM) er fortsatt en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner. Dette kan være en positiv opplevelse når det blir gjort på riktig måte. Vi oppfordrer til godt telefonvett når denne kanalen tas i bruk.

Statistikk og rapporter

Innsikt er viktig for å kunne arbeide målrettet. Vi har samlet de rapportene vi mener er mest relevante i fundraisingsarbeid.

Søknad NRK Tv-aksjonen

Norske organisasjoner kan søke om å få tildelt NRK tv-aksjonen. Her kan du se krav til søknaden og vurderingskriterier.