Økning i årets innsamlingsprosent

De siste ukene har Norges Innsamlingsråd mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer om hvordan de skal forholde seg til innrapportering av årets tall til Innsamlingskontrollen. Gjennomgående er opplevelsen at dagens situasjon vil resultere i høy innsamlingsprosent.

– Vi er inne i en ekstraordinær situasjon hvor det kreves ekstraordinær innsats fra alle ideelle og frivillige organisasjoner. Derfor forholder vi oss ikke til hvordan organisasjonenes administrasjonsprosent kommer til å se ut for 2020. Alle vil oppleve en økning i år, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

På lik linje med andre, skal organisasjoner føre regnskap og få revisorgodkjenning, avrapportere på tildelinger, samt utøve transparens overfor givere og samfunnet for øvrig. På samme tid er det viktig å ikke være redd for å sette å igang ekstra tiltak som kan påvirke innsamlingsprosenten.

– Vi oppfordrer selvfølgelig alle til å avrapportere etterrettelig for 2020. Likevel er det viktig å ha rett fokus nå slik at organisasjonene får utført sine samfunnsoppdrag. Når man setter inn tiltak for at organisasjonen skal kunne overleve, vil det nødvendigvis bli en økning i innsamlingsprosenten, sier Nodland.

Per Kristian Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen, opplyser om at de ser på ulike måter å komme organisasjonene i møte på:

– Et tiltak kan være å droppe nøkkeltall for 2020. Et annet alternativ er å ta 2020 ut av 5-års beregningen. Det kan gjelde for enkelte organisasjoner eller for alle, sier Haugen.

Saken må tas opp i Innsamlingskontrollens styre, men administrasjonen er klar på at dette er en helt ekstraordinær situasjon.

 – Vi ser oss ikke blind på reglene, men prøver å etterfølge verdiene de er tuftet på; profesjonell og ordentlig innsamling. At et år som dette slår dårlig ut har ingenting med uprofesjonalitet, ineffektivitet eller andre bevisste valg å gjøre, avslutter Haugen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *