Nominasjonskriterier årets Fundraiser-priser

Hvert år deler vi ut prisen for årets fundraiser og årets kampanje på Fundraisingkonferansen. Nytt av 2019 er at vi åpner for to nye priser; Årets frivillige innsamler og Juryens spesialpris. Frist for å sende inn nominasjoner var 20 august og er nå stengt.

Årets fundraiser

Prisen deles ut til en profesjonell fundraiser som har oppnådd svært gode resultater. Juryen ser blant annet etter disse kriteriene:

 • Profesjonell fundraiser
 • Solid resultatoppnåelse
 • Bygge opp noe stort/nytt/annerledes
 • Innovasjon på et område
 • Gjort noe ekstraordinært

Juryen består av de tre siste vinnerne av prisen, en representant fra styret i Norges Innsamlingsråd og en representant fra arbeidsgruppen som jobber med konferansen.

Årets frivillige innsamler

Årets frivillige innsamler er en person, gruppe, bedrift eller annet som har gjort en ekstraordinær innsats for en organisasjon eller sak. Dette er ikke personer som jobber som profesjonelle innsamlere, men noen som har brukt sitt engasjement til å samle inn penger. På fundraisingkonferansen tar den tilgodesette organisasjonen i mot prisen på vegne av innsamleren.

Juryen ser etter disse kriteriene:

 • Innsamlingen skal ha foregått året før
 • Har samlet inn penger til en organisasjon
 • Legges vekt på ekstraordinære resultater/innsats
 • Gjerne en god historie
 • Alle aldre
 • Person/bedrift som ikke tjener penger på kampanjen
 • Person som ikke mottar lønn fra organisasjonen det er samlet inn til

Juryen for Årets fundraiser kårer også Årets frivillige innsamler. 

Årets kampanje

Prisen for Årets kampanje deles ut etter disse kriteriene:

 • Kampanjen skal ha gått året før
 • En innsamlingskampanje– ikke bare en oppmerksomhetskampanje. Kan være enkeltstående tiltak, eller integrert kampanje med flere kanaler og virkemidler etc. 
 • Dokumentasjon av at man har nådd noen mål som var satt på forhånd
 • En planlagt kampanje (ikke tilfeldig stort, viralt, eksternt initiativ), eller god utnyttelse av eksternt initiativ (gjorde organisasjonen noe som betydelig verdiøket initiativet)
 • Godt håndverk og resultater teller mer enn kreativitet

Juryen består av de to siste års vinnere, en representant fra et byrå, en representant fra styret i Norges Innsamlingsråd og en representant fra arbeidsgruppen som jobber med konferansen. 

Juryens spesialpris

Juryens spesialpris tar imot nominasjoner i «åpen klasse». Du kan eksempelvis nominere noen som har gjort en ekstraordinær innsats for bransjen, vært uselvisk eller som har jobbet for bransjens beste.  

Denne prisen gis ikke nødvendigvis ut hvert år, men juryen avgjør om den skal deles ut på bakgrunn av nominasjonene som blir sendt inn. Juryen er den samme som kårer Årets fundraiser.