Møt ny utvalgsleder for feltverving: Karl Rohde-Næss

Nylig har vi startet et nytt utvalg for feltverving i bransjen.
Her stiller vi den nyvalgte lederen Karl Rohde-Næss noen spørsmål om hva han tenker om vervet.

Hvorfor takket du ja til å bli utvalgsleder?

Grunnen til at jeg har engasjert meg i dette arbeidet er fordi feltverving har en sentral rolle i hvordan ideelle organisasjoner driver innsamling og bygger sin oppslutning i befolkningen. Samtidig ser jeg at slike aktiviteter må gjøres på en riktig måte for å unngå for stor slitasje på markedet. Jeg har min bakgrunn fra denne typen aktiviteter både gjennom ideelle og kommersielle aktører. Når jeg ble spurt om å lede utvalget for etisk og bærekraftig feltverving, takket jeg med stor glede ja til det av den enkle grunn at jeg ønsker å bidra til at feltveiving skal fortsette å være en aktivitet som oppleves som viktig og meningsfull både for organisasjoner og for befolkningen.”

Hva brenner du for?

“Jeg brenner for å gjøre en forskjell for de som trenger det mest. Ideelt arbeid handler for meg om menneskeverd. Dersom man kan hjelpe andre ut av en fortvilet situasjon, mener jeg det er det viktigste vi kan gjøre, uansett hvem det skulle gjelde, hvor eller hvorfor. Jeg er markedsfører og er glad for at jeg kan bruke min kompetanse til ideelle saker.”

Hvilke er de viktigste sakene utvalget har på agendaen?

“De viktigste sakene vi har på agendaen er å sørge for en bred oppslutning blant organisasjonene som driver med feltverving i Norge. Dette må til for at vi skal kunne bygge og opprettholde gode retningslinjer som alle stiller seg bak og lever etter. Det neste steget er å utforme disse retningslinjen og sikre et system for å opprettholde de.”

Hvordan mener du at statusen er til fundraisere i vårt felt?

“Norge er i mine øyne en godt utviklet fundraiser-nasjon. Vi gjør ting på vår måte, men benytter både teknologi og tilnærmingsmetoder som holder et faglig høyt nivå. Aktivitet som oppleves for pågående av befolkningen, vil ha negativ effekt både for organisasjonen som står bak, og alle andre organisasjoner som driver tilsvarende aktivitet. Her har vi mye å gå på. Ved å innføre nye retningslinjer, er jeg overbevist om at vi kan opprettholde de viktige inntektene som kommer gjennom aktiviteten og samtidig redusere slitasje til et minimum.”

Helt til slutt spør vi utvalgsleder: Hvorfor mener du Norges Innsamlingsråd er en viktig stemme/organisasjon?

“Fordi stadig bedre rammebetingelser for oss som driver med innsamling vil være avgjørende i en tid der behovene øker i takt med at statlig støtte reduseres. Norge kunne også hatt godt av en holdningsendring til organisasjoner som driver ideelt arbeid, noe NIR er med på å bidra til.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *