Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt med rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger i medlemsorganisasjoner

Innsamlingsmedarbeider, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Oslo
Stilling:  50% fast

Kort om stillingen: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag søker en innsamlingsmedarbeider med god systemforståelse og evne til å følge opp våre givere gjennom både systematisk og kreativ jobbing.

Arbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av- og kommunikasjon med Lagets givere.
  • Delta i å skape nye giverkampanjer og gjennomføre disse.
  • Administrativ jobbing med våre givere gjennom vårt datasystem Xledger.

Full stillingsutlysning: Innsamlingsmedarbeider

Verver, Leger uten Grenser

Søknadsfrist: 18.01.19
Sted: Bodø
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Dette er en jobb for deg som ønsker forutsigbar inntekt, gøyale kolleager og ikke minst en utfordring langs veien. Jobben er svært tilpasningsdyktig, og vi ser etter folk som kan bidra både mye og bare litt!

Hver bidige dag jobber Leger Uten Grenser for å samle inn nok midler slik at feltarbeidere kan dra ut i felten og hjelpe alle pasientene som ikke ellers får muligheten. Uansett relgion, rase, etnisitet og legning. For å kunne gjøre dette, trenger vi engasjerte mennesker som lyser opp hver eneste dag, tør å snakke med fremmede mennesker og som liker utfordringer. Høres dette ut som deg? Isåfall, bør vi ta en prat – og det ganske snart!

Full stillingsutlysning: Verver

Rådgiver/seniorrådgiver, Kirkens Bymisjon

Søknadsfrist: 04.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Seksjon fag- og tiltaksutvikling ved hovedkontoret i Kirkens Bymisjon Oslo har en støtte- og ressursfunksjon overfor våre 40 virksomheter og organisasjonens ledelse. Seksjonen er en del av avdeling Samfunn og utvikling og samhandler også med de øvrige Kirkens Bymisjonsstiftelsene i Norge.

Vi søker nå to nye medarbeidere (rådgiver/seniorrådgiver) i fast 100% stilling.

Full stillingsutlysning: Rådgiver/seniorrådgiver

Daglig leder, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: 06.01.19
Sted: Kristiansand
Stilling: Vikariat

Kort om stillingen: Kristiansand Røde Kors (KRK) er en humanitær organisasjon som driver over 20 ulike aktiviteter, har 500 frivillige og 2800 medlemmer. KRK er også en beredskapsorganisasjon der frivillige gjør en innsats for andre før, under og etter store og små kriser. Frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. Vår daglige leder skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker derfor vikar i 100 % stilling i perioden 01.03.2019 -01.04.2020.

Daglig leder for Røde Kors i Agder er arbeidsgiver, mens styret i KRK er oppdragsgiver, slik at stillingen leies ut og står til disposisjon for KRK. Daglig leder i KRK er administrativt ansvarlig for driften av KRK og rapporterer til styret i KRK ved styrets leder. Den vi ansetter skal opprettholde og utvikle det humanitære aktivitetstilbudet, beredskapen og de økonomiske forutsetningene slik at vi er i stand til å møte de lokale behovene. Stillingen har personalansvar for de øvrige ansatte som jobber for KRK.

Full stillingsutlysning: Daglig leder

Frivillighetskoordinator migrasjon, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: 06.01.19
Sted: Kristiansand
Stilling: Vikariat

Kort om stillingen: Kristiansand Røde Kors er en av byens største frivillige aktører på migrasjonsfeltet, og har ca. 100 frivillige tilknyttet vårt migrasjonsarbeid. Da vår frivillighetskoordinator skal ut i svangerskapspermisjon, søker vi nå en frivillighetskoordinator i 100 % stilling fra 07.03.2019 til 20.03.2020.  Daglig leder for Røde Kors i Agder er arbeidsgiver, mens styret i KRK er oppdragsgiver, slik at stillingen leies ut og står til disposisjon for KRK. Stillingen rapporterer til daglig leder i Kristiansand Røde Kors.

Full stillingsutlysning: Frivillighetskoordinator migrasjon

Generalsekretær, Organisasjonen voksne for barn

Søknadsfrist: 06.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Voksne for Barn søker en samlende, tydelig og innsiktsfull leder som kan inspirere og videreutvikle organisasjonen. Kandidater må kunne vise til lederfaring med dokumenterte resultater fra relevante bransjer.
Det er en forutsetning at vår nye generalsekretær har solid samfunnsforståelse. Det er en fordel om vedkommende har innsikt i arbeid med frivillige organisasjoner.

Generalsekretæren må kunne kombinere evne til organisasjonsutvikling med planlegging og daglig drift. Generalsekretæren rapporterer til styret og skal ivareta Voksne for Barn sin løpende administrasjon, forvaltning og budsjett- og strategiarbeid.

Full stillingsutlysning: Generalsekretær

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider, Norges Naturvernforbundet

Søknadsfrist: 20.12.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Økonomiavdelingen vil i 2019 tilby økonomitjenester til våre fylkeslag og i den forbindelse er det behov for å styrke kapasiteten innenfor regnskapsområdet (regnskap, lønn og økonomi). Du vil være en viktig samtalepartner og rådgiver for våre tillitsvalgte innenfor økonomifeltet. Samtidig vil du også ha ansvar for flere administrative oppgaver knyttet opp mot den daglige driften av sekretariatet. Naturvernforbundet bruker VISMA Business som økonomisystem med noen nettbaserte applikasjoner, men vil i 2019 ha lagt hele økonomisystemet i skyen. Vedkommende som får stillingen kommer til å få en sentral rolle i dette arbeidet.

Full stillingsutlysning: Økonomi- og administrasjonsmedarbeider

Leder, Greenpeace Norge

Søknadsfrist: 07.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vil du sammen med en gjeng flotte og engasjerte kollegaer jobbe for å skape et grønnere samfunn? Kan du være en viktig og respektert talsperson i norsk offentlighet? Er du et råskinn på å legge gode strategier for hvordan vi skal få gjennomslag for viktige klima- og miljøsaker? Da bør du søke på stillingen som programsjef i Greenpeace Norge.

Å være programsjef innebærer at du vil være sjef for ni dyktige medarbeidere og i fellesskap med fundraising-sjefen lede et kontor med mange ansatte og frivillige. Du må være en inkluderende og engasjerende leder som bidrar til at de rundt deg trives og ønsker å gjøre en innsats for å skape en grønn og fredelig framtid. Du kommer til å være den norske representanten i et nordisk lederteam og balansere avgjørelser som skal taes både på nasjonalt nivå, men også nordisk og internasjonalt.

Full stillingsutlysning: Programsjef

Kommunikasjonsrådgiver, Bransjekampanje for 36 organisasjoner

Søknadsfrist: 14.12.18
Sted: Oslo
Stilling: Kort engasjement (ca. 2 måneder)
Stillingsbrøk: 40%, konsulenttjenester

Kort om stillingen: 2018 var første år vi var ute med en stor felles satsning for å løfte en sensitiv tematikk for mange organisasjoner. Vi ønsker å gå videre med dette arbeidet i 2019, og 36 organisasjoner står sammen om budskapet “La ditt hjerte banke videre for din hjertesak”. Besøk www.detgodetestament.nofor å se årets kampanje. Vi skal nå videreføre kampanjen, og søker derfor en kommunikasjonsrådgiver til et kort engasjement.

Vi søker en person som er god på medieinnsalg. Du burde ha kjennskap til ideell sektor og forståelse for bransjen. Vi ser etter deg som behersker bredde i kommunikasjonsfaget og kan være en god rådgiver for et arbeidsutvalg nedsatt av Norges Innsamlingsråd.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonsrådgiver