Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt med rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger i medlemsorganisasjoner

Controller, Norske Kvinners Sanitetsforening

Søknadsfrist: 20.11.18
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi søker etter en målrettet og proaktiv person som skal bidra til styrke og forsterke Sanitetskvinnenes utvikling.

Vekst og strukturelle endringer i organisasjonen har bidratt til behov for en større samordnings- og kontrollfunksjon i sekretariatet. I den forbindelse søker vi deg som har sterk økonomiforståelse, stor arbeidskapasitet, hele tiden ser etter forbedringer og forenklinger og er oppdatert på digitale løsninger innen økonomiområdet. Arbeidsoppgavene er varierte med hovedvekt på controlling og periodeavslutning. Ved siden av disse har stillingen varierte og spennende oppgaver innen regnskap- økonomifaget.

Full stillingsutlysning: Controller

Frontliner, Greenpeace

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Oslo
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Er du den som ønsker å bidra til klimakampen? Bryr du deg om plast i havet, avskogging av regnskog og global oppvarming? Da kan du gjøre en forskjell ved å bli en del av vårt dørteam i Oslo.

Hovedmålet til arbeidet er å rekruttere nye støttemedlemmer til Greenpeace Norge, ved å snakke til folk ansikt til ansikt, der de bor.

Arbeidstiden er fra kl.16-21 mandag til fredag.

Full stillingsutlysning: Frontliner

Rådgiver/seniorrådgiver Brasil, Regnskogfondet

Søknadsfrist: 01.12.18
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Regnskogen er fantastisk og utfører tjenester for kloden vår som vi alle er avhengige av, men den er under sterkt press. Nå leter vi etter deg som kan bidra til arbeidet med prosjektforvaltning og politisk påvirkningsarbeid i Peru og Colombia. Vi har en fast stilling ledig i et team på fem personer, som inngår i Utenlandsavdelingen med dedikerte medarbeidere.

Størsteparten av arbeidsoppgavene vil være forvaltning av bistandsprosjekter i samarbeid med urfolks- og miljøorganisasjoner, men teamet jobber også med påvirkningsarbeid knyttet til politiske og juridiske rammeverk for skogbevaring og urfolks rettigheter, og kampanjer for å stoppe drivkreftene bak avskogingen.

Du vil passe godt inn i teamet om du er systematisk og effektiv, og klar til å ta selvstendig ansvar for din egen portefølje, samtidig som du spiller godt på lag.

Full stillingsutlysning: Rådgiver/seniorrådgiver Brasil

Rådgiver/seniorrådgiver Peru/Colombia, Regnskogfondet

Søknadsfrist: 01.12.18
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Regnskogen er fantastisk og utfører tjenester for kloden vår som vi alle er avhengige av, men den er under sterkt press. Nå leter vi etter deg som kan bidra til arbeidet med prosjektforvaltning og politisk påvirkningsarbeid i Peru og Colombia. Vi har en fast stilling ledig i et team på fem personer, som inngår i Utenlandsavdelingen med dedikerte medarbeidere.

Størsteparten av arbeidsoppgavene vil være forvaltning av bistandsprosjekter i samarbeid med urfolks- og miljøorganisasjoner, men teamet jobber også med påvirkningsarbeid knyttet til politiske og juridiske rammeverk for skogbevaring og urfolks rettigheter, og kampanjer for å stoppe drivkreftene bak avskogingen.

Du vil passe godt inn i teamet om du er systematisk og effektiv, og klar til å ta selvstendig ansvar for din egen portefølje, samtidig som du spiller godt på lag.

Full stillingsutlysning: Rådgiver/seniorrådgiver Peru/Colombia

Politisk rådgivere, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: 18.11.18
Sted: Oslo
Stilling: Vikariat

Kort om stillingen: To viktige og utfordrende vikariater som politisk rådgiver (med varighet på henholdsvis 8 og 12 måneder) søkes. Politiske rådgivere har ansvaret for å skape aksept for humanitære behov overfor nasjonale og lokale myndigheter gjennom å styrke den politiske profilen til Røde Kors innenfor det humanitære området og få gjennomslag for organisasjonens politikk.

Stillingene er plassert i Enhet for humanitære verdier og folkerett som har ansvaret for vårt politiske påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt, budskapsutforming, beskyttelsesarbeidet til Røde Kors, internasjonal humanitærrett og menneskerettigheter.

Full stillingsutlysning: Politisk rådgivere

Kampanjekoordinator for Verdensdagen for psykisk helse, Mental Helse

Søknadsfrist: 20.11.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: 100% stilling som koordinator i Verdensdagen for psykisk helse.  Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres årlig den 10.oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. Mental Helse koordinerer arbeidet med Verdensdagen på oppdrag for Helsedirektoratet. I 2018 var det 1500 markeringer rundt i Norge.

Full stillingsutlysning: Kampanjekoordinator

Rådgiver internasjonal klimapolitikk, Regnskogfondet

Søknadsfrist: 01.12.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: Regnskogen er fantastisk og utfører tjenester for kloden vår som vi alle er avhengige av, men den er under sterkt press. Nå leter vi etter deg som kan bidra til oppfølging av internasjonal klimapolitikk, med særlig vekt på skogens rolle i regnskoglandenes klimaplaner under Parisavtalen. Vi har en fast stilling ledig i et team på seks personer, som inngår i Politikk- og samfunnsavdelingen med mange dedikerte medarbeidere.

Skog- og landsektoren kan utgjøre en tredel av klimaløsningen. Vi søker en som kan bidra til bedre innsikt i skogens rolle i regnskoglandenes klimapolitikk og over situasjonen for regnskogen i disse landene. Du bør også kunne bidra i å oversette slik innsikt til forslag for en mer ambisiøs klimapolitikk for regnskogen både nasjonalt og internasjonalt.

Du vil passe godt inn i teamet om du er systematisk og effektiv, og klar til å ta selvstendig ansvar i dette arbeidet.

Full stillingsutlysning: Rådgiver internasjonal klimapolitikk

Fundraiser, Strømmestiftelsen

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Bergen

Kort om stillingen:Du kommer til å arbeide med å kommunisere Strømmestiftelsens budskap og verve faddere til formålet på en fantastisk stand som inneholder bl.a digitale quizkonkurranser og VR opplevelser om det viktige arbeidet til Strømmestiftelsen på Laksevåg senter og Sartor storsenter i Bergen.

Full stillingsutlysning: Fundraiser

Fundraiser, Misjonsalliansen

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Oslo

Kort om stillingen: Du kommer til å arbeide med å kommunisere Misjonsalliansens budskap og verve faddere til formålet på kjøpesenter/butikker, samt gjennom hjemmebesøk i Stavanger. Les mer om det viktige arbeidet her: https://www.misjonsalliansen.no/category/barn-i-de-ulike-land/

Full stillingsutlysning: Fundraiser

Ansvarlig for innsamling, Den Norske Turistforening

Søknadsfrist: 22.11.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: I DNTs nylige vedtatte strategi for 2019-2023 er et av hovedmålene å sikre økonomisk og bærekraftig forvaltning og vedlikehold av DNTs hytter. Vi utlyser derfor nå en fast nyopprettet stilling som innsamler for DNT.

Vi søker etter en engasjert person med tidligere erfaring med å gjøre større innsamlinger samt erfaring fra arbeid med fond og stiftelser. Hovedfokus vil være arbeid med finansiering til DNTs hytter, men stillingen innebærer også strategisk arbeid og samarbeid om søknadsskriving med andre avdelinger i DNT.

Vi søker deg som blir motivert av utfordringer, liker å tenke helhet og finne løsninger sammen med andre. Du er god på å kartlegge, er strategisk, samtidig som du trives med operative og strukturerte arbeidsoppgaver.  Du motiveres av og ønsker å bidra til å styrke kompetansen i hele DNT systemet innen dette fagfeltet.

Full stillingsutlysning: Ansvarlig for innsamling

Næringslivsansvarlig /Corporate Fundraising Manager, Leger uten Grenser

Søknadsfrist: 18.11.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: Leger Uten Grenser står foran en svært spennende samfunnsansvarutvikling de neste årene. Dette er din unike mulighet til å bidra med din ekspertise innen innsamling fra næringslivet til en av Norges største innsamlingsorganisasjoner. Leger Uten Grenser jobber aktivt med å øke inntekter fra næringslivet og søker nå en person som kan være med i videreutviklingen av dette arbeidet. Det forventes at du har en solid relevant arbeidserfaring, er ambisiøs og resultat- og løsningsorientert. Du er proaktiv, uredd, samtidig som du har evnen til å samarbeide, forhandle og dra med deg andre. Du er også en relasjonsbygger og evner å jobber strategisk. Du har stor faglig integritet med høye kvalitetsstandarder og setter tydelige krav til deg selv og andre. Vi søker kandidater som har dokumenterte resultater. Stillingen rapporterer til Markeds- og innsamlingssjef.

Full stillingsutlysning: Næringslivsansvarlig /Corporate Fundraising Manager

Generalsekretær, Kristen idrettskontakt (KIRK)

Søknadsfrist: 15.11.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: Vil du være med å videreutvikle Norges største kristne fellesskap for idrettsglad ungdom? For rett person er dette en utrolig spennende stilling, med store påvirkningsmuligheter til å sette kristen idrettsglede og KRIK tydeligere på kartet i Norge og i Norden.

Den mest sentrale oppgaven er å bidra til at KRIKs formål og visjon blir virkeliggjort gjennom:
– Daglig ledelse og øverste administrative ansvarlige i KRIK
– Ledelse og utvikling av KRIKs lederteam og stab
– Forberede landsstyrets møter og følge opp landsstyrets vedtak
– Organisasjons- og strategiutvikling og nytenkning i KRIK
– Kontakt med andre organisasjoner, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter
– Representasjon av KRIK i nasjonal toppidrett

Full stillingsutlysning: Generalsekretær

Kampanjerådgiver, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Søknadsfrist: 30.11.18
Sted: Gardermoen

Kort om stillingen: Vi søker etter en person som skal ha ansvar for å videreutvikle kampanjene i LHL og i tillegg være ansvarlig for å videreutvikle LHLs lotteri   som er Norges største organisasjonslotteri.

Vi søker en person med solid digital forståelse for hvordan kampanjer kan bidra som virkemiddel til medlemsverving, økte inntekter og økt pasienttilgang. Du evner å løfte frem ideer, har god gjennomføringsevne og kan dokumentere konverteringsresultat fra kampanjer du har hatt ansvar for. Du har god kommersiell forståelse og samtidig innsikt i muligheter og utfordringer innenfor frivillig sektor. Du er vant med å samarbeide på tvers av faggrupper og gjerne i samarbeid med næringsliv og alliansepartnere. Du er en utmerket prosjektleder som ser løsninger på tvers av markeds- og kommunikasjonsaktiviteter.

Full stillingsutlysning: Kampanjerådgiver

Frivillighetskoordinator/Kafévert, Kirkens Bymisjon

Søknadsfrist: 18.11.18
Sted: Stavanger

Kort om stillingen: TV-aksjonen NRK 2018 gikk til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Nå skal vi virkeliggjøre målsettingene til TV-aksjonen Mindre alene sammen ved å skape mange tusen nye møter mellom mennesker.

Med TV aksjonsmidler skal vi åpne en kafé på Sola for mennesker som ønsker noe meningsfullt å gå til og være en del av et større fellesskap.

Kaféen skal servere god, sunn og næringsrik mat i hyggelige lokaler, tilby et inkluderende fellesskap og noen å snakke med. Kaféen skal være et utgangspunkt for flere ulike arrangementer og aktiviteter, samt være en arena for arbeidstrening og frivillig engasjement.

Full stillingsutlysning: Frivillighetskoordinator/Kafévert

Digital markedsfører, Dyrevernalliansen

Søknadsfrist: 01.12.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: Dyrevernalliansen er i vekst. Vi søker derfor en digital markedsfører til en 100% stilling til kommunikasjonsavdelingen. Vi ser etter deg som er opptatt av dyrevelferd, er skrivefør og har kompetanse på videoredigering.

Full stillingsutlysning: Digital markedsfører

Teamleder, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Tromsø

Kort om stillingen: Nå skal vi bygge ett nytt team. Og skal vi lykkes med det trenger vi deg på laget. Føler du har at du har en lagfører i ryggmargen og en selger i sjela, så er vi et godt stykke på vei. Hvis du i tillegg klarer å lære bort, lede og veilede på positivt, oppbyggende vis, så må vi få en søknad. Her vil du få mye ansvar, trygge rammer og en mulighet til å skape noe nytt. Jobben vi gjør sammen redder liv og gjør hverdagen lettere for veldig mange.

Vi verver faste månedlige givere via dør til dør. Faste giveravtaler er en svært viktig inntektskilde for stadig flere organisasjoner og vi har jobbet med dette i over ti år. Det gir interne muligheter for utvikling og for stadig flere blir veien om en jobb som verver måten man skaper karriere i organisasjonslivet.

Teamleder, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Molde

Kort om stillingen: Nå skal vi bygge ett nytt team. Og skal vi lykkes med det trenger vi deg på laget. Føler du har at du har en lagfører i ryggmargen og en selger i sjela, så er vi et godt stykke på vei. Hvis du i tillegg klarer å lære bort, lede og veilede på positivt, oppbyggende vis, så må vi få en søknad. Her vil du få mye ansvar, trygge rammer og en mulighet til å skape noe nytt. Jobben vi gjør sammen redder liv og gjør hverdagen lettere for veldig mange.

Vi verver faste månedlige givere via dør til dør. Faste giveravtaler er en svært viktig inntektskilde for stadig flere organisasjoner og vi har jobbet med dette i over ti år. Det gir interne muligheter for utvikling og for stadig flere blir veien om en jobb som verver måten man skaper karriere i organisasjonslivet.

Head of Fundraising and Marketing, Sightsavers

Søknadsfrist: 18.11.18
Sted: Oslo

Kort om stillingen: The Head of Fundraising and Marketing for Norway will provide overall strategic direction and management of all fundraising efforts with a particular emphasis on major donors, trusts and foundations (including the Postcode Lottery) and corporations at a national level. The post holder will need to commit to international travel to the UK, probably for a few days each month.

The post holder will also be responsible for cultivating and developing the Norwegian Board, and establishing and maintaining relationships with suppliers and Insamlingskontrollen.

We are looking for an enthusiastic and autonomous, self-starter. This is the perfect opportunity to carve a role and be responsible for implementing an ambitious growth programme.

Full stillingsutlysning: Head of Fundraising and Marketing