Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt på rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger hos våre medlemmer

Generalsekretær, Norges Parkinsonforbund

Søknadsfrist: 24.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Generalsekretæren er administrasjonens øverste leder og har hovedansvar for den daglige driften av forbundet, med rapportering til forbundsstyret v/forbundsleder. Vi tilbyr en spennende og givende lederstilling i et forbund med en viktig samfunnsrolle. Vi søker deg som kan lede og inspirere våre dyktige medarbeidere på forbundskontoret og våre mange tillitsvalgte i fylkes- og lokalforeninger. Vi håper du vil lede Norges Parkinsonforbund mot en bedre hverdag for mennesker med parkinson og deres pårørende. Nå gleder vi oss til å høre fra deg!

Full stillingsutlysning: Generalsekretær

Grants Coordinator/Advisor, Plan International Norge

Søknadsfrist: 20.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Plan International Norway is looking at a very interesting year ahead, including the host of the 2021 NRK TV-Aksjonen. To build on an already positive development in implementing our new strategy, Plan Intertational Norway Programme And Influencing Department is strengthening its capacity in the field of M&E and grant compliance.

This is a temporary position for 2 years, with a possibility of extension.

Full stillingsutlysning: Grants Coordinator/Advisor

Kommunikasjonssjef, Kirkens Nødhjelp

Søknadsfrist: 23.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Som vår nye kommunikasjonssjef vil du få en spennende mulighet til å lede kommunikasjonsarbeidet i en global organisasjon som er i stadig endring med over 850 dedikerte ansatte i over 23 land. Vi søker en motivert, proaktiv og innovativ kommunikasjonssjef med internasjonal erfaring, som har høye ambisjoner kombinert med evnen til å kommunisere tydelig på alle nivåer. Du vil ha ansvar for å bygge god kommunikasjon for å forvalte vårt omdømme og utvikle kommunikasjonsverktøy og -rutiner for kommunikasjon mot ulike målgrupper. Dette gjøres i tett samarbeid med generalsekretær, ledergruppen og kommunikasjonsutvalget.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonssjef

Rådgiver marked, Kreftforeningen

Søknadsfrist: 18.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vår nye rådgiver vil ha et ansvar for lokalt inntekts- og markedsarbeid, samt medlemsrekruttering. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av ulike aksjoner i distriktet, inkludert hovedansvar for vår årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. Kreftforeningen samarbeider med ulike skoler, lag, foreninger og bedrifter, og aktiviteten vår utføres primært av frivillige.

Full stillingsutlysning: Rådgiver marked

Seniorrådgiver prosjektutvikling og partnerskap, Redd Barna

Søknadsfrist: 04.10.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Evner du å se hvordan helt nye muligheter kan skapes når man er flere samarbeidspartnere inn i et prosjekt? Er du nysgjerrig og drives av å utvikle noe nytt sammen med andre? Har du sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner? Brenner du for at barn får sine rettigheter oppfylt, og har lyst til å løfte vårt arbeid med samarbeidspartnere for å nå flere barn i Norge, kan dette være jobben for deg!

Full stillingsutlysning: Seniorrådgiver prosjektutvikling og partnerskap

Frivillighetskoordinator Migrasjon, Røde Kors

Søknadsfrist: 21.09.20
Sted: Bergen
Stilling: Vikariat

Kort om stillingen: Migrasjon inngår som en del av omsorgsaktivitetene til Røde Kors. Stillingen vil ha blant annet ha ansvar for tilrettelegging og koordinering av flerkulturelle aktiviteter som norsktrening for innvandrere, vennefamilie og samarbeid med turgruppen til Topps .

Da vår flinke kollega skal i fødselspermisjon søker vi en dyktig og motivert medarbeider som frivillighetskoordinator for Migrasjon i Bergen Røde Kors i en 100 % vikarstilling fra 1.november 2020 til 30. juni 2021.

Full stillingsutlysning: Frivillighetskoordinator Migrasjon

Kommunikasjons- og markedsdirketør, Norske Kvinners Sanitetsforening

Søknadsfrist: 20.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vår nye kommunikasjons- og markedsdirektør er sentral i arbeidet med å sørge for en aktiv og åpen kommunikasjon med publikum, medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og samfunnet for øvrig. Hovedformålet er å gjøre organisasjonen kjent og relevant for nye grupper, bistå i å sikre gjennomslag for organisasjonens politiske arbeid og rammevilkår, og å øke medlemstallet. Kommunikasjons- og markedsdirektøren rapporterer til generalsekretær og leder en avdeling med 5 medarbeidere.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjons- og markedsdirektør

Økonomikonsulent, Norske Kvinners Sanitetsforening

Søknadsfrist: 21.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi opplever en jevn økning i våre aktiviteter og antall ansatte. I tillegg har vi planer for videre vekst gjennom nye satsningsområder. Vi ser derfor etter en dyktig, strukturert og selvgående økonomikonsulent – med en innovativ tankegang og som har interesse for og evne til å ta i bruk effektive og moderne systemer for lønn- og regnskapsføring. Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i en organisasjon med høy kompetanse og mye erfaring. Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende i en travel jobbhverdag. Du tar stort eierskap til arbeidsoppgavene dine. Du bidrar til at våre medlemmer og ansatte får den beste servicen gjennom å ha god kjennskap til vår organisasjon, gode rutiner og god dialog.

Full stillingsutlysning: Økonomikonsulent

Prosjektleder, Amnesty

Søknadsfrist: 13.09.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Over hele verden ser vi at autoritære ledere får mer makt, undergraver menneskerettighetene og truer menneskerettighetsforkjempere. I lys av denne utviklingen vil Amnesty nå styrke vårt kjernearbeid med enkeltmennesker som er utsatt for forfølgelse eller overgrep. Vi ser nå etter en energisk og kreativ prosjektleder for denne satsingen. Som prosjektleder for individarbeidet har du en spennende mulighet til å bidra til positive endringer for menneskerettighetsforkjempere, enkeltmennesker og grupper i fare. Stillingen er sentral i Amnestys virksomhet, og du vil få mulighet til å jobbe tverrfaglig med dyktige kolleger innen politikk, kommunikasjon, aktivisme og marked.

Full stillingsutlysning: Prosjektleder

Kommunikasjon – og markedsføringsleder, Kolibri – Children At Risk Foundation

Søknadsfrist: 24.09.20
Sted: Bergen
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Kommunikasjons- og markedsføringsleder vil få et særlig ansvar for informasjons- og markedsføringsarbeidet vårt. Dette innbefatter også oppfølging og videreutvikling av samarbeidet med skoler og barnehager.

Den tilsatte vil få sin arbeidsplass på Kolibri CARF sitt kontor i Bergen og deltar aktivt i faglig utvikling.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjon- og markedsføringsleder