Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt på rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger hos våre medlemmer

Generalsekretær, Regnskogfondet

Søknadsfrist: 08.11.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi søker en visjonær toppleder med internasjonal erfaring og engasjement for miljø, klima og menneskerettigheter.

Regnskogfondet har ambisiøse mål for bevaring av regnskogen og urfolks rettigheter og organisasjonen skal ta en enda tydeligere internasjonal rolle for å lykkes med dette.  Det forventes at ny leder har erfaring fra internasjonale fora og kjennskap til aktører og politiske prosesser i den globale kampen for klima og miljø, inkludert institusjonelle givere. Vedkommende må kunne være en fremtredende, troverdig og overbevisende talsperson i møte med politikere, partnere, media og samfunnet for øvrig.

Full stillingsutlysning: Generalsekretær

Journalist/kommunikasjonsrådgiver, Kreftforeningen

Søknadsfrist: 06.11.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Du vil få ansvaret for Kreftforeningens mediedesk – hjertet i vårt presse- og synlighetsarbeid. Her skal du analysere og følge opp det daglige mediebildet, håndtere pressehenvendelser og skrive tekster i ulike sjangre. Å researche og teste ut nye kanaler for synlighet vil være en sentral oppgave. I det daglige vil du samarbeide med kolleger på tvers av våre avdelinger og fagområder, og fungere som rådgiver for ledelsen. Du vil få stor frihet, mye ansvar og spennende arbeidsdager i et svært godt arbeidsmiljø.

Full stillingsutlysning: Journalist/kommunikasjonsrådgiver

Fundraiser Trondheim, Leger uten Grenser

Søknadsfrist: 04.11.20
Sted: Trondheim
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Som fundraiser er du vårt ansikt utad, en talsperson for våre pasienter, og gjennom vervearbeidet er du med på å redde liv. Arbeidet foregår ved å gå dør-til-dør. Det er en viktig jobb som krever mye av deg, og vi kan love deg blod, svette og mening. Tar du utfordringen?

Full stillingsutlysning: Fundraiser Trondheim

Salgskonsulent Oslo, Røde Kors

Søknadsfrist: 31.10.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Studerer du og ønsker en relevant deltidsjobb ved siden av studiene? Ønsker du å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter, slik at du blir bedre på å selge deg selv, dine ideer, eller et produkt?

Da kan vi i Røde Kors tilby en spennende, lønnsom og lærerik deltidsjobb på kveldstid, i en profesjonell organisasjon med stort fokus på å skape resultater. For å oppnå dette trenger vi motiverte og sultne medarbeidere som setter seg mål, for så å nå dem.

Full stillingsutlysning: Salgskonsulent

Leder for frivillighet, Fransiskushjelpen

Søknadsfrist: 31.10.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi søker en leder som kan videreutvikle og kvalitetssikre arbeidet med frivillighet i Fransiskushjelpen. Våre frivillige møter mennesker i sårbare situasjoner. De trenger god opplæring og tett oppfølging og støtte for å kunne stå i tjenesten over tid.

Leder for frivillighet inngår i generalsekretærens ledergruppe. Stillingen er 100%. Arbeidstid er primært på dagtid, men noe kveldsarbeid må påregnes.

Full stillingsutlysning: Leder for frivillighet

Administrativ assistent, Greenpeace

Søknadsfrist: 06.11.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Jobben går ut på å gi fagavdelingen administrativ og organisatorisk støtte – for å sikre god og effektiv drift av avdelingen og på den måten bidra til en grønnere og fornybar verden. Dette gjøres i nært samarbeid med leder i Greenpeace Norge.

Full stillingsutlysning: Administrativ assistent

Dør til dør-verver, Greenpeace

Søknadsfrist: Snarest
Sted: Oslo
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Vil du være en del av den grønne revolusjonen? Bli fundraiser i Greenpeace og jobb med oss for en bedre verden. Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon. Vi tar dermed ikke imot penger fra myndigheter eller bedrifter, men kun fra privatpersoner og nettopp derfor er våre feltverere særdeles viktig for organisasjonen.

Greenpeace er i vekst og ser derfor etter nye feltverere til vårt dørprogram som jobber i Oslo og omegn.

Full stillingsutlysning: Dør til dør-verver

Kommunikasjons- og markedsleder, Normisjon

Søknadsfrist: 02.11.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Som kommunikasjon- og markedsleder får du et overordnet lederansvar for kommunikasjon og innsamling ved felleskontoret i Normisjon. Du får en sentral og allsidig lederutfordring med stor bredde i oppgaver og ansvar. Du blir leder for et kreativt og dyktig team bestående av seks medarbeidere. I tillegg har du en stor grenseflate mot ledere, andre avdelinger, regionene og hel- og deleide virksomheter.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjons- og markedsleder