Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt med rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger i medlemsorganisasjoner

B2B selger/fundraiser, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 27.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Når det stormer som verst. Når noen er i nød. Når det står om sekunder. Da legger våre redningskvinner og redningsmenn ut på havet med ett mål for øyet: Å redde liv.
Å redde liv er kjernen i alt vi i Redningsselskapet gjør. Det har det vært helt siden de to første redningsskøytene ble sjøsatt i 1893.
Derfor jobber vi hver dag for å bedre sikkerheten til sjø, vår visjon er at ingen skal drukne.

Er du vår nye B2B selger/fundraiser?
I vår seksjon for næringsliv jobber vi med ulike konsepter for samarbeid med næringslivet. Vi søker nå å styrke teamet ytterligere med en dyktig selger/fundraiser.

Full stillingsutlysning: B2B-selger/fundraiser

Allsidig økonomiarbeider, Stefanusalliansen

Søknadsfrist: 27.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Under mottoet «sammen for de forfulgte» vil Stefanusalliansen yte støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker som undertrykkes for sin tro. Stefanusalliansen arbeider for retten til trosfrihet og setter de forfulgtes sak på dagsordenen overfor media og myndigheter. Stefanusalliansen er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider gjennom lokale partnere.

Stefanusalliansen har inngått en treårig rammeavtale med Utenriksdepartementet. Formålet med avtalen er å fremme trosfrihetsundervisning og gi rettshjelp i områder der trosfriheten er under press. Avtalen trådte i kraft fra august 2018. Ved oppstart inneholder rammen 4 prosjekter.

Full stillingsutlysning: Allsidig økonomiarbeider

Kommunikasjonssjef, Kirkens Nødhjelp

Søknadsfrist: 27.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Som vår nye kommunikasjonssjef vil du få en spennende mulighet til å lede kommunikasjonsarbeidet i en global organisasjon i endring, med over 700 dedikerte ansatte i over 17 land. Vi søker en motivert, proaktiv og innovativ kommunikasjonssjef med internasjonal erfaring, som har høye ambisjoner kombinert med evnen til å kommunisere tydelig på alle nivåer. Du vil ha ansvar for å forvalte vårt omdømme og utvikle verktøy og rutiner for kommunikasjon mot ulike målgrupper. Dette gjøres i tett samarbeid med generalsekretær og organisjon for øvrig. I tillegg evner du å lage tydelige mål for alle ansatte i avdelingen.

I Kirkens Nødhjelp søker vi ledere som er motivert av vår visjon, vårt arbeid og våre verdier, og som ønsker å utvikle organisasjonen og organisasjonskulturen. For å nå våre mål trenger vi ledere som er i stand til å tenke strategisk, og samtidig bidrar til effektive systemer i det daglige arbeidet.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonssjef

Daglig leder, Kirkens Bymisjon Miljø AS

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo/Drammen
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Kirkens Bymisjon Miljø AS er et nystartet selskap som skal ekspandere omfanget av tekstilinnsamling i Østlandsområdet. Selskapet er i etableringsfasen og daglig leder vil få stor påvirkning på etablering og utvikling av selskapet. Selskapets kontor vil ligge i Oslo/Drammens-området.

Målsetningen er å bygge ut tekstilinnsamlingsområdet og i første omgang oppnå vekst i Oslo-området. Kirkens Bymisjon Miljø AS eies av stiftelser i Kirkens Bymisjon, selskapet vil delta i organisasjons ledernettverk og jobbe under organisasjonens verdigrunnlag.

Daglig leder får ansvar for å bygge en stab av ansatte som til sammen innehar kompetanse på forretningsledelse, tekstilinnsamling og eksport, arbeidstrening og god drift av selskapet.Daglig leder har også det overordnede faglige, økonomiske, personal/administrative, tekniske og strategiske ansvaret og rapporterer til aksjeselskapets styre.

Full stillingsutlysning: Daglig leder

Kommunikasjonsrådgiver, Diabetesforbundet

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Diabetes er en av våre aller største sykdomsutfordringer. Bli med i kampen mot sykdommen – og for en bedre hverdag for alle med diabetes.

Til vår kommunikasjonsenhet søker vi deg med gode kommunikasjonsevner, pågangsmot og god kjennskap til presse- og mediearbeid til stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Det er viktig at du er initiativrik, trives med å jobbe i team og ønsker å bidra i en jobb som skal sette diabetes på dagsorden.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonsrådgiver 

Medierådgiver, Redd Barna

Søknadsfrist: 31.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vil du bidra til viktig og nyansert mediedekning av internasjonale spørsmål og barns rettigheter? Redd Barna søker ny medierådgiver med særlig ansvar for vårt internasjonale arbeid. Stillingen inngår i et team med tre andre som utgjør medieseksjonen i Redd Barna i avdeling for informasjon og samfunnskontakt. Seksjonen har ansvar for Redd Barnas eksterne mediedekning. Vi søker en person som evner å skape medieoppmerksomhet rundt Redd Barnas internasjonale arbeid og kampanjer. Stillingen krever at man er samarbeidsorientert, fleksibel, resultatorientert, samfunnsengasjert og tilgjengelig.

Full stillingsutlysning: Medierådgiver

Sosiale medier, Plan International Norge

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Der barn ikke har det bra, har jentene det verst. Vi er på utkikk etter en SOME-spesialist som vil kjempe for jenters rettigheter med brennende engasjement. Plan International er til stede i mer enn 50 land og har som mål å forbedre livene til 100 millioner jenter.

Du blir en del av kommunikasjonsavdelingens syv medarbeidere med svært godt arbeidsmiljø, der vår fremste jobb er å skape engasjement og kjennskap til Plan. Du vil også samarbeide med markeds- og fadderavdelingen om å rekruttere nye faddere og engasjere eksisterende faddere. Samtidig får du en viktig rolle i å engasjere folk flest i viktige saker om barns og jenters rettigheter.

Full stillingsutlysning: Sosiale medier-spesialist 

Giveransvarlig privatmarked, WWF Verdens naturfond

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: WWF har store ambisjoner for vårt miljø- og naturvernarbeid, og det er mange utfordringer som trenger gode løsninger. Vi er inne i en spennende vekstfase og ser etter en ambisiøs giveransvarlig, som kan videreutvikle vårt inntektsarbeid innen privatmarkedet og jobbe målrettet for å utvikle vår giverbase.

Stillingen skal bidra til at WWF når sine strategiske mål, med særlig ansvar for målene som inngår i markeds- og kommunikasjonsavdelingens ansvarsområde: Øke graden av frie midler gjennom å knytte til oss en større andel private givere. Du vil jobbe tett med kommunikasjons- og presseteamet i WWF og du skal i samarbeid med næringslivsavdelingen sikre optimal leveranse på våre strategiske mål.

Full stillingsutlysning: Giveransvarlig privatmarked

RS Ung, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Horten
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi søker en kreativ og innovativ person som skal ha hovedansvar for utviklingen og driften av vår nasjonale ungdomsorganisasjon RS-Ung. Vedkommende vil også arbeide direkte med gjennomføringen av forebyggende aktiviteter for barn og ungdom.

Som hovedansvarlig for RS-Ung ønsker vi oss en inspirerende og arbeidsom person med god systematikk og god forståelse for ungdomsarbeid. Mye av arbeidet vil handle om å skape positiv fremdrift og utvikling av organisasjonen – og Ikke minst å oppfordre ungdommene til å utvikle organisasjonen sin på egenhånd. I sommersesongen vil du bidra inn i gjennomføringen av forebyggende aktiviteter for barn og unge på RS Noatun i Horten.

Full stillingsutlysning: RS Ung

Prosjektleder virksomhetsstyring, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo
Stilling:  Fast

Kort om stillingen: Redningsselskapet har ambisiøse mål. Ett av de klareste målene de kommende årene er å standardisere interne prosesser i hele organisasjonen. For å kunne redde flere liv i fremtiden, må vi være sikre på at vi bruker våre begrensede ressurser på å gjennomføre forretningskritiske oppgaver på best mulig måte. Standardisering av interne prosesser vil derfor bidra til enklere koordinering og bedre kvalitet av de oppgavene som skal gjøres.

Vi søker en person med erfaring og verktøykasse innen Business prosess management (BPM) og LEAN, som også kan være en viktig ressurs innen virksomhets- og prosjektstyring i RS.

Full stillingsutlysing: Prosjektleder virksomhetsstyring

Regionleder nord, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 20.01.19
Sted: Oslo
Stilling:  Fast

Kort om stillingen: Vår nåværende regionleder ønsker nye utfordringer og går over i en nasjonalt rettet stilling, og vi søker hans etterfølger.Vi trenger dyktige ledere for å nå våre mål. Tar du utfordringen?

Redningsselskapet har ambisiøse mål. Vi ønsker å styrke vår tilstedeværelse i beredskapen og øke vår synlighet. Medlemstallet og inntektene skal betydelig opp, samtidig som vi skal rekruttere flere frivillige.

Full stillingsutlysning: Regionleder nord

Verver, Leger uten Grenser

Søknadsfrist: 18.01.19
Sted: Bodø
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Dette er en jobb for deg som ønsker forutsigbar inntekt, gøyale kolleager og ikke minst en utfordring langs veien. Jobben er svært tilpasningsdyktig, og vi ser etter folk som kan bidra både mye og bare litt!

Hver bidige dag jobber Leger Uten Grenser for å samle inn nok midler slik at feltarbeidere kan dra ut i felten og hjelpe alle pasientene som ikke ellers får muligheten. Uansett relgion, rase, etnisitet og legning. For å kunne gjøre dette, trenger vi engasjerte mennesker som lyser opp hver eneste dag, tør å snakke med fremmede mennesker og som liker utfordringer. Høres dette ut som deg? Isåfall, bør vi ta en prat – og det ganske snart!

Full stillingsutlysning: Verver