Ledige stillinger

Ledige stillinger hos medlemmer av Norges Innsamlingsråd og andre relevante aktører for bransjen. Annonsere her? Gratis for medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Ta kontakt på rikke@innsamlingsradet.no.

Ledige stillinger i medlemsorganisasjoner

Informasjonskonsulent med hovedansvar for kundeservice, ANSA

Søknadsfrist: 15.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: ANSA søker en informasjonskonsulent som har hovedansvaret for ANSA kundeservice gjennom telefon og epost.

Informasjonsarbeidet i ANSA er et viktig verktøy for å nå ut til målgruppen vår, og som del av informasjonssenteret vil du være ansvarlig for blant annet drifting og videre utvikling av systemer for håndtering av epost og telefoni.

Full stillingsutlysning: Informasjonskonsulent med ansvar for kundeservice

Marketing automation specialist, Unicef Norge

Søknadsfrist: 03.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi vokser og er på utkikk etter en dyktig og selvdreven marketing automation spesialist. Hos oss vil ha en sentral rolle i vårt digitale markedsarbeid. Dette innebærer hovedsakelig å produsere, distribuere og optimalisere innhold i eposter og automatiserte brukerreiser ved bruk av Salesforce Marketing Cloud. Du vil også være ansvarlig for utføre analyse, optimalisering og rapportering i kanalene du har ansvaret for. Arbeidet vil både bestå av strategisk kampanjearbeid og langsiktige prosjekter. Du vil få jobbe med å etablere og forbedre digitale touchpoints som faller naturlig inn under ditt ansvarsområde i en helhetlig digital kundereise i samarbeid med resten av teamet.

Full stillingsutlysning: Marketing automation specialist

Styre- og administrasjonssekretær, Amnesty International Norge

Søknadsfrist: 09.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Amnesty International i Norge har ledig stilling som styre- og administrasjonssekretær. Vi søker en systematisk, nøyaktig, skrivedyktig og profesjonell medarbeider til å være det administrative bindeleddet mellom generalsekretæren og styret og til å utføre diverse administrasjonsoppgaver på vegne av Amnestys ledelse. Stillingen rapporterer til Amnestys generalsekretær og inngår i generalsekretærens kontor.

Full stillingsutlysning: Styre- og administrasjonssekretær

Senior Adviser Child Protection, Redd Barna

Søknadsfrist: 07.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: The adviser will be a key contributor to further develop Save the Children’s child protection work. He or she will provide thematic support and programmatic guidance to country offices, especially for humanitarian responses, and contribute to donor engagement and strategic planning. The position is placed in the Section for Child Protection, Health and Nutrition and will collaborate closely with highly competent national and international colleagues within child protection, child rights, health and nutrition, education and other thematic areas.

Full stillingsutlysning: Senior Adviser Child Protection

Innholdsprodusent markedskampanjer, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 02.02.20
Sted: Lysaker
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Du inngår i teamet som har ansvaret for merkevarebygging og budskapsutforming i RS. Du vil ha ansvar for tekst- og innholdsproduksjon til markedskampanjer, nyhetsbrev, visuell historiefortelling, innholdsmarkedsføring og utvikling av strategiske markedsbudskap. Du vil jobbe tett sammen med de ansvarlige for markedskommunikasjon og digitale kanaler som sosiale medier og hjemmeside.

Full stillingsutlysning: Innholdsprodusent markedskampanjer

Programarbeider, KFUK-KUFM Sogn og Fjordane

Søknadsfrist: 01.02.20
Sted: Sogn og Fjordane
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Frå 2020 vil KFUK-KFUM Sogn og Fjordane inngå eit samarbeid med Bjørgvin bispedømme med mål om å styrkje og utvikle ungdomsarbeidet i krinsen. Med utgangspunkt i unge sine lokale behov og interesser, skal programarbeidar, i samhandling med dagleg leiar og samarbeidspartnarar, utvikle og etablere eit framtidsretta og attraktivt programtilbod for barn og unge. I dette ligg m.a. arrangementstilbod for konfirmantar, samt leiartrening for ungdom i nær samhandling med kyrkjelydar i Sogn og Fjordane. Programarbeidaren vil byggje på etablerte tilbod til målgruppa, samtidig som det er ønskjeleg at den som blir tilsett har blikk for utviklingsarbeid og bidrar med nytenking.

Full stillingsutlysning: Programarbeider

Digital markedsfører, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 02.02.20
Sted: Oslo/Lysaker
Stilling: Engasjement

Kort om stillingen: Den vi søker etter bør ha en helhetlig tilnærming til markedsføring og forstår viktigheten av å fremme vårt budskap på en god måte i henhold til vår merkevarestrategi. I denne stillingen er det store muligheter for utvikling når Redningsselskapet nå skal satse ytterligere på digital markedsføring. Vi søker etter en kollega som er faglig dyktig, har gjennomføringsevne og er en dyktig relasjonsbygger internt og eksternt. Vi er en lærende organisasjon og bruker innsikt aktivt i vårt arbeid og det er viktig at du er analytisk. Det er viktig at du identifiserer deg med verdiene våre: Profesjonell, til stede, inspirerende, modig og kundeorientert.

Full stillingsutlysning: Digital markedsfører

Fundraiser 50% stilling, Tro og medier

Søknadsfrist: 12.02.20
Sted: Bergen
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Er det du som skal være vår person som rekrutterer, ivaretar og utvikler giverne til Tro & Medier? Fundraiser i Tro & Medier vil få ansvar for å:

  • utvikle giverstrategi, inkludert digital fundraising, i samarbeid med kommunikasjonsleder
  • rekruttere og følge opp givere
  • analysere og utarbeide giverkampanjer

Du vil bli en del av et arbeidsfellesskap med dedikerte, engasjerte og dyktige medarbeidere. Du vil få en fleksibel arbeidshverdag med gode kolleger, der fokus er å gjøre Jesus synlig i mediehverdagen.

Full stillingsutlysning: Fundraiser 50% stilling

Kommunikasjonsrådgiver, Leger uten Grenser

Søknadsfrist: 31.01.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Du er en dedikert lagspiller som også jobber godt selvstendig. Du er kreativ og omsetter idé til medieoppslag og relevante tekster i tråd med Leger Uten Grensers strenge krav til nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Du vil sammen med pressekontakten ha hovedansvar for innsalg av saker til media, og er kjent med rutiner for overvåking av mediebildet med den hensikt å respondere raskt på egnet måte. Du har erfaring med pressearbeid og medierådgiving, gjerne med journalistisk bakgrunn. Internasjonal erfaring fra felt og krisekommunikasjon er en fordel.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonsrådgiver

Seksjonsleder rekruttering, Redningsselskapet

Søknadsfrist: 03.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Vi ser for oss at du har solid erfaring med helhetlig rekruttering, at du gir våre kandidater den beste opplevelsen i en profesjonell rekrutteringsprosess og sørger for rett medarbeider til rett stilling. Dette er en selvstendig rolle med bredt ansvarsområde, og vil innebære reisevirksomhet i Norge, bl.a. til vårt sjøredningssenter i Horten, RS Noatun.

Full stillingsutlysning: Seksjonsleder rekruttering

Leder for marked og kommunikasjon, Utviklingsfondet

Søknadsfrist: 01.02.20
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for alt inntektsarbeid mot privatpersoner og bedrifter og kommunikasjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og delansvar for påvirkningsarbeidet.

Du vil få et stort spillerom i å forme avdelingen og strategien for inntektsarbeid og merkevarebygging. Du vil også koordinere et internasjonalt kommunikasjonsteam på tvers av våre tre landkontor og utvikle Utviklingsfondets profil i våre programland.

Full stillingsutlysning: Leder for marked og kommunikasjon

Innsamlingsleder, Frelsesarmeen

Søknadsfrist: 02.02.2020
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen: Stillingen som innsamlingsleder i Kommunikasjonsavdelingen er nyopprettet. Du vil lede en seksjon som består av 5 medarbeidere og inngå i avdelingens ledergruppe.

Frelsesarmeens innsamlede midler gjør organisasjonen i stand til å gjennomføre en betydelig innsats ut over de tiltak som mottar støtte fra det offentlige. Markedet for innsamlede midler er i endring, og Frelsesarmeen må tilpasse seg til endrede betingelser. For å opprettholde den betydelige innsatsen i mange samfunnslag, må innsamling målrettes og fokuseres. Dette innebærer at innsamlingsmetodene må gjennomgås og fornyes.

Full stillingsutlysning: Innsamlingsleder

Kommunikasjonsrådgiver, Norges Røde Kors

Søknadsfrist: 02.02.2020
Sted: Oslo
Stilling: Fast

Kort om stillingen:Vi skal styrke vårt arbeid med frivillighetskommunikasjon og søker etter en ny kommunikasjonsrådgiver i fast stilling for å jobbe i et team med å utvikle kommunikasjon med og mellom 43000 frivillige i hele Norge for å styrke den humanitære innsatsen til Røde Kors.

Kommunikasjonsenheten består i dag av ni ansatte og har en sentral rolle i Røde Kors sitt mandat om å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Enheten håndterer intern og ekstern kommunikasjon i egne og andres kanaler, og bistår frivillige og ansatte talspersoner. Kommunikasjon med frivillige er et satsingsområde.

Full stillingsutlysning: Kommunikasjonsrådgiver

Ekstrahjelp – seksjon publikumsdialog og rådgivning, Kreftforeningen

Søknadsfrist: 03.02.2020
Sted: Oslo
Stilling: Vikariat

Kort om stillingen: Seksjon publikumsdialog og rådgivning har ansvar for alle innkommende henvendelser til Kreftforeningen gjennom telefon, chat, epost og sosiale medier. Vi har behov for flere tilkallingsvikarer som kan gi gode råd til personer som ønsker råd knyttet til egen eller pårørendes kreftsykdom.
Vi ønsker å knytte til oss personer som etter nødvendig opplæring vil inngå i en pool av tilkallingsvikarer, som vil bli kontaktet ved behov. Arbeidet kan fint kombineres for eksempel med annen deltidsstilling.

Full stillingsutlysning: Ekstrahjelp – seksjon publikumsdialog og rådgivning