Innmeldingsskjema

Organisasjon: (obligatorisk)

Basisinformasjon om organisasjonen

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-post (obligatorisk)

Hjemmeside

Organisasjonsnr.

Fakturaadresse (e-post, obligatorisk)

Er dere medlem i Innsamlingskontrollen?

JaNei

Styreleder (eller tilsvarende)

Navn

Postadresse

Telefon

E-post (obligatorisk)

Daglig leder / generalsekretær

Navn

Postadresse

Telefon

E-post (obligatorisk)

Innsamlings-, markeds- og / eller kommunikasjonssjef / ansvarlig

Navn

Postadresse

Telefon

E-post (obligatorisk)

Annen informasjon om organisasjonen:

Organisasjonsform (Medlemsorganisasjon, stiftelse, paraplyorganisasjon, aksjon)

Øverste organ

Antall regionale ledd

Antall medlemmer

Antall givere

Antall ansatte som arbeider helt eller delvis med innsamling

Inntekter totalt i henhold til siste godkjente årsregnskap

Innsamlede midler (privat og næringsliv)

Formell beslutning om innmelding

Dato

Organ

Det bekreftes hermed at vår organisasjon har tatt en beslutning om å melde seg inn i Norges Innsamlingsråd.
Vi er inneforstått med at det å være medlem av Norges Innsamlingsråd forplikter oss til å følge de lover som regulerer innsamling i Norge, Bransjenormen, og de etiske reglene som gjelder for innsamlingsarbeid i Norge.

Vedlegg:
1. Organisasjonens vedtekter
2. Siste tilgjengelige årsmelding
3. Siste tilgjengelige regnskap