“Klar for å intensivere det inntektsskapende arbeidet”

Velkommen til Norges Parkinsonforbund som nytt medlem i Norges Innsamlingråd. Vi har tatt en prat med June Alexandersen i forbindelse med medlemskapet, for å høre om arbeidet de driver med og hvorfor de har blitt medlem i Norges Innsamlingsråd.

 

Fortell oss litt om Norges Parkinsonforbund?

“Norges Parkinsonforbund ble stiftet i 1984, og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Vi har ca. 5200 medlemmer og er representert med 40 fylkes- og lokalforeninger. Forbundet har over 350 tillitsvalgte, tilbyr en rekke rådgivningstjenester og har et utstrakt likepersonsarbeid. Vi legger til rette for ulike medlemstilbud og aktiviteter over hele landet, har et tett samarbeid med fagmiljøer og er representert i ulike råd og utvalg. Parkinsonforbundet ønsker å informere godt om sykdommen via forbundets nyhetsbrev, medlemsbladet Parkinsonopsten og ulikt informasjonsmateriell. Vi informerer også bredt gjennom blant annet ulike kurs og seminarer.”

 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

“I dag kommer forbundets inntekter i stor grad fra søknadsbaserte ordninger i det offentlige, prosjektmidler og gjennom medlemskontigenten. Som en frivillig medlemsorganisasjon har forbundet så langt ikke satset på inntektskapende aktiviteter. Men ettersom rammevilkårene er i endring og i perioder kan være svært uforutsigbare, ønsker forbundet fremover å intensivere det inntektsskapende arbeidet.”

 

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

“Parkinsonforbundet ønsker økt kompetanse, og å bygge nettverk. Vi vil ta del i både nye trender og bransjenorm. I tillegg syns vi det er viktig å ha et solid talerør inn mot myndighetene.”

 

Hva mener dere er de største mulighetene og utfordringene i det norske innsamlingsmarkedet som helhet?

“Vi ser positivt på hvordan nye innsamlingskanaler gjør at det blir mer utbredt og vanlig å gi. Dette vil bidra til at mengden penger som gis til norske organisasjoner hvert år vil øke. Likevel er vi spente på hvordan disse nye kanalene utfordrer de tradisjonelle måtene å drive fundraising på når man ikke mottar data fra giverne. Vi tror det vil være både en utfordring og en berikelse at det stadig blir flere aktører i markedet som dermed øker konkurransen.”

 

Hva tror du folk tenker om din egen organisasjon med hensyn til innsamling?

“Dette er et nytt satsningsområde for oss, og vi kjører vår første DM nå til jul. Vi håper og tror at folk ser på dette som et positivt bidrag!”

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *