Inviterer til konsert

Star for Life er nytt medlem av Norges Innsamlingsråd og inviterer alle sine bransjekolleger til konsert 23. mars i Kulturkirken. Våre medlemmer er så heldige å få studentpris. Trykk her for billetter.

NB! Du huker av for studentbillett og gir beskjed i døren at du er medlem av Norges Innsamlingsråd.

DET BEGYNNER MED EN DRØM
Ideen til Star for Life fødtes da den svenske gründeren og næringslivslederen Dan Olofsson sammen med sin kone Christin startet et forretningsprosjekt i Sør-Afrika. De så hvordan mennesker, ikke minst barn og unge, var rammet av sykdom og hvilke ødeleggende konsekvenser dette fikk for deres utvikling, selvfølelse og muligheter i livet. Sammen lanserte de sitt første skoleprogram i provinsen KwaZulu-Natal i 2005. Star for Life er en ideell organisasjon (stiftelse) som er religiøst og politisk uavhengig. Vårt hovedfokus er å styrke ungdoms mot og selvfølelse ved å skape positiv forandring over tid. Gjennom tett oppfølging og motiverende programmer og verktøy, vil ungdom bedre kunne reflektere og ta valg over viktige spørsmål som berører deres framtid og delaktighet i livet og i samfunnet. Kjernen i arbeidet ligger i å bygge målrettede programmer ut fra ungdommers drømmerog hvordan en mer effektivt kan påvirke og endre sin atferd og uheldige mønstre. Star for Life har gjennom de siste 10 årene utviklet en unik metode for å skape forandring hos unge. Hovedjobben utføres av Star for Lifes Life Skills Coacher, som er lokalt rekruttert og utdannet. Arbeidet har sin kjerne i FNs konvensjon om barn og unges rettigheter samt FNs bærekraftsmål.

Star for Life er i dag tilstede på tre kontinenter og mer enn 300.000 ungdommer har fullført et av våre programmer. Totalt er over 150 skoler involvert, og nye skoler kommer stadig til. Star for Life verken eier eller bygger skoler selv, men virker innenfor det eksisterende skolesystemet. 

Midlene forvaltes og allokeres av våre respektive organisasjoner i mottakerlandene ut fra Star for Lifes gjeldene strategi og krav til gjennomføring, oppfølging og rapportering. Star for Life har dermed svært god kontroll og innsikt i hvordan midlene faktisk styres og disponeres. Star for Life er godkjent av Innsamlingskontrollen i Sverige og Norge.

STAR FOR LIFES KONSERTVIRKSOMHET
Star for Life in Concert er en unik konsertopplevelse der sydafrikanske ungdommer (Star Choir South Africa) synger sammen med stjerneartisten Thandiwe Mbobo og artistene i svenske Triple & Touch. De siste 10 årene har det vært en turné med konserter der målet er å få ungdom til å møtes for å fremme mangfold og toleranse. Over 60.000 ungdommer har aktivt deltatt på våre konserter i Sverige. Totalt har over 100.000 sett konsertene. 

Prosjektet er Star for Lifes vindu utad, der tanken er å muliggjøre kontakt med nye skoler som skulle kunne innføre Star for Lifes metodikk og programmer. Og da på sikt også i Norge. Den 23. mars 2019vil den første konserten avholdes i Oslo i Kulturkirken Jakob. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *