Hørselshemmedes Landsforbund er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Hørselshemmedes Landsforbund velkommen som medlem i Norges Innsamlingsråd! Vi har vært så heldige å få stille generalsekretær Anders Hegre fem kjappe spørsmål om organisasjonenes arbeid, og hva han tenker rundt et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Hørselshemmedes Landsforbund?
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har 65 000 medlemmer og er verdens største organisasjon for hørselshemmede. HLF er i vekst og de siste 7 årene har vi fått 12 000 flere medlemmer. Vi arbeider for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede og forebygge hørselsskader i befolkningen.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?
Vi jobber hovedsakelig med tre forskjellige inntektsområder: medlemsinntekter gjennom kontingent, giverinntekter og inntekter gjennom vår nettbutikk hvor vi selger høreapparatbatterier. Giverinntekter får vi for det meste gjennom faste givere, kalendersalg, lotteri og giverbrev/DM.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?
Vi opplever at hørselshemming er et usynlig handikap og at folk flest ikke kjenner så godt til de utfordringene dårlig hørsel eller hørselsskader gir. I en sterk konkurranse med andre ideelle organisasjoner kan det derfor være vanskelig å nå frem til potensielle givere.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?
Våre givere er ofte selv medlem av HLF og opplever at det å gi bidrag nytter. Gjennom vårt interessepolitiske arbeid både på sentralt og lokalt nivå, får HLF gjennomslag i mange saker som ganger hørselshemmede. Et eksempel på dette er vår kamp for Nød-SMS som vi fikk gjennomslag for i år. Tidligere var folk avhengig av å ringe til Nød-sentralene for å få hjelp i forbindelse med en ulykke. For folk med nedsatt hørsel var dette en utfordring kommunikasjonsmessig og i verste fall kunne liv gå tapt. I 2018 fikk vi endelig muligheten til å kommunisere med Nød-etatene på SMS.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?
Norges Innsamlingsråd gjør en god jobb ved å arbeide for å bedre rammebetingelser for innsamlingsorganisasjoner. Dette er noe vi synes det er viktig å støtte opp om. Dere arrangerer også mange interessante medlemsmøter og kurs med gode temaer som vi ønsker å benytte oss av.

Vi i Norges Innsamlingsråd ser frem mot samarbeidet og gleder oss til å bli bedre kjent med organisasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *