Høringsuttalelser

Til Kulturdepartementet:

Den statlige frivillighetspolitikken er under revidering.  Norges Innsamlingsråd har sendt inn et høringsnotat samt et utdypningsnotat til Kulturdepartementet.

Utdypningsnotat 01.02.2018

Høringsnotat 29.07.2017

Innspill kan sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen 1. mai 2018.

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

08.10.2015:

Forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Høringsuttalelse fra Norges Innsamlingsråd

Les høringsuttalelsen her

 

Til Justis- og beredskapsdepartementet

12.04.2014

Forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsuttalelse fra Norges Innsamlingsråd

Høring, ny politilov

 

Til Kulturdepartementet

18.11.2013

Høringsuttalelse – Evaluering av innsamlingsregisteret

Høringsuttalelse fra Norges Innsamlingsråd

Høring, evaluering av Innsamlingsregisteret

 

Til Justis- og beredskapsdepartementet

07.03.2013

Forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinn-samling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted)

Høringsuttalelse fra Røde Kors

Høring, Røde Kors