Godt elektronisk vett

// Denne huskelisten er under revidering våren 2018//

Bransjenorm for frivillige organisasjoners bruk av sms og e-post til medlemskontakt, giverpleie, informasjon, salg og innsamling.

1. Vis generell varsomhet
Organisasjoner er per nå unntatt kravet om forhåndssamtykke ved utsendelse av elektronisk kommunikasjon (sms, e-post) der man kun ber om pengestøtte eller gir informasjon. Vi må vise oss tilliten verdig.

2. Respekter publikums ønske om reservasjon mot henvendelser via slike kanaler.

3. Vis ekstra varsomhet ved nysalg og henvendelser til mennesker som ikke er givere. Det bør begrenses til tv-aksjoner, katastrofekampanjer og andre eksepsjonelle situasjoner.

4. Antall henvendelser til samme person bør holdes på et moderat nivå.

5. I størst mulig grad basere henvendelser på samtykke som er gitt den enkelte.

Ved næringsvirksomhet (salg av lodd og andre produkter) skal samtykke alltid innhentes før utsendelse av e-post/sms. Det er forbudt å drive næringsvirksomhet via elektroniske kanaler uten forhånds-samtykke.

6. Avsender av melding/e-post skal komme klart frem i henvendelsen.

7. Innsamlingsarbeid via sms og e-post ovenfor mindreårige skal ikke forekomme så fremt det ikke er gitt samtykke til dette fra foresattes side.

8. Ved bruk av eksterne data (først og fremst sms), sørg for å holde telefonreserverte utenfor og sørg for at mindreårige ikke er inkludert (dette siste sikres blant annet ved at mennesker med flere mobilnumre holdes utenfor).

9. Organisasjoner må ha rutiner som sikrer at kravene til godt elektronisk vett blir etterlevd av samtlige som håndterer dette i organisasjonen.

10. Etterleve de lover og retningslinjer som setter rammer for innsamling og salg gjennom telefon, henrunder:
– Personopplysningsloven, markedsføringsloven og angrerettloven
– Forbrukerombudets retningslinjer for telefonsalg
– Bransjenormen for frivillige organisasjoners behandling av personopplysninger
– Innsamlingskontrollens regler for innsamling.