Giving Tuesday

Giving Tuesday Norge

På initiativ av Nordic Screens, innsamlingsteknologi selskapet Puzzel og Norges Innsamlingsråd ble Giving Tuesday Norge igangsatt for første gang i 2017. Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon i ideell sektor som iverksetter felles aktiviteter for sine medlemmer, og fungerer i dag som nasjonal koordinator for Giving Tuesday Norge.

I 2019 faller Giving Tuesday på 3. desember.

Giving Tuesday

Giving Tuesday er en global bevegelse der man en dag i året fokuserer på det å gi til gode formål. Man kan gi det man ønsker; det kan eksempelvis være penger, klær, blod, eller signere en underskriftskampanje. Både privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og alle andre som vil kan delta på Giving Tuesday.

Historikk

Giving Tuesday startet i 2012 som en naturlig følge av Thanksgiving  og store «shopping-eventer» som Black Friday og Cyber Monday. Man opplevde å få dårlig samvittighet etter å ha brukt mye penger på materielle ting. Når Giving Tuesday kommer flytter man fokuset over på andre enn seg selv, og hjelpe de som trenger det mest.

I noen land er Giving Tuesday er start på julekampanjene til ideelle organisasjoner. Andre land, som eksempelvis India, inkluderer Giving Tuesday i sin årlige «giving-week». Siden oppstartsåret i 2012 har Giving Tuesday blitt en bevegelse som feirer og støtter opp om giverglede med arrangementer gjennom hele året.

Beste nykommer

I 2017 ble Giving Tuesday Norge kåret til “beste nykommer”.  Grunnen til dette var at Giving Tuesday Norge hadde truffet godt på målinger om kjennskap i befolkningen (Ipsos-undersøkelse). For første gang prøve et Giving Tuesday-land en helt ny kanal; nemlig youtube. 11 av Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner gikk sammen med 63 youtubere om å lage engasjerende innhold. Dette resulterte i at vi nådde et ungt publikum som det vanligvis er krevende å komme i kontakt med.

Norges Innsamlingsråd skal fortsette i årene fremover arbeide sammen med sine medlemmer og leverandører for å oppnå bedre kjennskap i befolkningen til Giving Tuesday. Målet er at vi sammen skal skape gode holdninger for det å gi til ideelle organisasjoner og bygge en ny tradisjon sammen.

Har du lyst til å være med? Ta kontakt med Charlotte Arnø Storebakken på charlotte@innsamlingsradet.no.