Feltverving tillatt i Bergen

21. mars i år vedtok Bergen kommune å stanse all oppsøkende salg, inkludert salg fra ideell sektor. Bakgrunnen for dette var at kommunen fikk klager fra publikum som mente at gateselgere var for pågående i bybildet.

Et slikt forbud vil gå hardt utover norske organisasjoner, da feltverving står for 11 prosent av inntjeningen. Både administrasjonen i Norges Innsamlingsråd og representanter fra organisasjonene gikk derfor i dialog med Bergen kommune på vegne av våre medlemmer. Der opplyste vi om bransjens arbeid på feltverving; blant annet at vi har foretatt en undersøkelse om publikums holdninger og utformet nye etiske retningslinjer for feltverving på bakgrunn av funnene.

Etter dialog med flere i kommunen ser vi at vi har tolket vedtaket for strengt da dette var ment for å gjelde salgsorganisasjoner. Klagene kommunen har fått inn gjelder i stor grad organisasjoner som har brukt eksterne byråer. Likevel vil kommunen unngå at publikum opplever at feltververe er for pågående. Det er viktig at vi overholder reglene om at ververne ikke står stille, men beveger seg i bybildet. Dersom man ønsker å stå stille skal det søkes om stand.

Sommeren nærmer seg og flere organisasjoner skal ha inn sommervikarer på feltverving. Vi minner om at organisasjonene selv er ansvarlige for å gi opplæring når det leies inn eksternt byrå på lik linje som intern opplæring. Målet er at norske organisasjoner skal få fortsette med sin feltvervingaktiviet i alle kommuner i Norge. Da må vi handle slik at publikum opplever å bli sett og ivaretatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *