Endring i søknad for TV-Aksjonen 2019

Innsamlingsrådet i NRK varsler endringer i søknadsprosedyren for TV-aksjonen i 2019.

Det blir nytt søknadsskjema og det blir tydeligere informasjon om hva rådet legger vekt på i tildelingen av TV-aksjonen. Informasjon og søknadsskjema legges ut på nettsidene til nrk.no før jul. Mer informasjon kan fås av rådssekretær Erik Skarrud på 95077414 eller erik.skarrud@nrk.no.

Fra 2018 blir det et helt nytt søknadsskjema for TV-aksjonen i NRK.

Det blir et standardisert skjema der fritekstdelen av søknaden blir begrenset til et maks antall sider og med standardisert skrifttype og størrelse. Dette gjøres for å likestille organisasjoner av ulik størrelse, men også fordi rådet ønsker mer konkrete søknader.

Noen av rådets kriterier for tildeling av TV-aksjonen er at det er uomtvistelig behov for formålet, at det er en tydelig og konkret prosjektbeskrivelse med periodisert budsjett, hvordan pengene skal brukes innen maksgrensen på fem år og at søkeren beskriver hvordan den organisatorisk vil være i stand til å håndtere de store beløpene TV-aksjonen i NRK samler inn.

Nytt av fra 2018 er det også at søknaden kun skal leveres elektronisk, og ikke på papir.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene vil ikke bli vurdert.

Nytt søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen skal etter planen være å finne på denne nettsiden før jul.

(Tekst hentet fra NRK ved Jon Annar Fordal)

Les hele saken her:
https://www.nrk.no/informasjon/dette-er-innsamlingsradet-1.7938948

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *