ECPAT Norge er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker ECPAT Norge velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd. ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider de med å spre informasjon om tematikken til den norske befolkningen. Les vårt intervju med Stian Fredrik Skalle som er kommunikasjons- og markedsansvarlig i ECPAT.

Først, kan du fortelle litt om ECPAT Norge?

ECPAT er en del av et internasjonalt nettverk som kjemper mot seksuell utnytting av barn i alle dets former. For å beskytte barn og gi barna en stemme, er vi avhengige av et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Vi jobber derfor med å styrke lovgivning både nasjonalt og internasjonalt for å beskytte barn mot overgrep. Vi hjelper selskaper med å gi opplæring til ansatte, etablere retningslinjer og varslingsrutiner. I tillegg jobber vi med å etablere tiltak for ofre og å gi bistand til ECPAT organisasjoner i fattige land, der norske overgripere reiser eller bestiller nettbaserte overgrep. 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Vi fikk finansiering gjennom Statsbudsjettet i 2018 og har nå etablert et sekretariat med to ansatte. For å vokse er vi avhengige av å øke inntektene. Derfor vil vi lansere fastgiverprogrammet ECPAT Venn i løpet av sommeren. I tillegg til å øke inntektene tror vi også at en givertjeneste vil være en viktig kanal for å nå engasjerte mennesker med informasjon om hvordan man kan beskytte barn i egne lokalsamfunn. Vi håper også at CSR satsningen vår vil bære frukter over tid.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Selv om ECPAT er en stor internasjonal organisasjon, så er vi foreløpig ikke godt kjent i Norge. Vi har derfor en stor jobb å gjøre med å bygge kjennskap til organisasjonen slik at flere vil se på oss som et godt innsamlingsformål. Saken vi jobber med har stor sympati i befolkingen, men likevel er overgrep mot barn så brutalt at mange synes det er vanskelig å høre om denne virkeligheten. Det gir oss noen utfordringer med å nå frem med budskapet.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Så langt har inntektsarbeidet ikke vært godt nok, da giverne ikke har fått god nok oppfølgning. Vi har nå skaffet oss et nytt CRM-system og vi jobber med å utvikle emosjonelle budskap på givernes premisser, slik at vi vil fremstå med høy kvalitet fra den dagen nye givertjenesten blir lansert. Vi håper derfor at giverne vil få et godt inntrykk av arbeidet ECPAT gjør for å beskytte barn.  

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Norges Innsamlingsråd er viktig kilde for å utvikle egen kunnskap som fundraiser. Vi har alle noe å lære av hverandre. Et medlemskap er også viktig for at bransjen i felleskap skal fremstå med kvalitet ovenfor befolkingen. Å gi penger til en god sak skal være en hyggelig opplevelse for mennesker. Den opplevelsen må bransjen skape sammen. Noe vi har et stort ønske om å bidra til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *