Den Norske Israelmisjon er nytt medlem – velkommen!

Den Norske Israelmisjon ble medlem av Norges Innsamlingsråd før sommeren. Vi har fått stille noen spørsmål til informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad Heyerdahl, slik at vi kan bli litt kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Den Norske Israelmisjon?

Den Norske Israelmisjon fyller 175 år i år og er den eldste medlemsorganisasjonen Innsamlingsrådet har avtale med! Vi er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener; diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Fastgiverordning er høyt prioritert i Israelmisjonen da det gir oss større handlingsrom, større forutsigbarhet og mulighet til å støtte viktige tiltak i vårt misjonsarbeid. Våre inntekter kommer fra private givere, foreninger, frivillige som samler inn gjennom ulike tiltak som lotterier, bruktbutikk etc., og samarbeidsavtaler med menigheter og kirker. Vi har også medlemskap som gir stemmerett på landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Den største utfordringen vår er å få nye givere da mange faller fra grunnet høy alder.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Her får du nok litt ulike svar ut fra hvem du spør! Vi tror at god oppfølging er viktig slik at våre givere er godt oppdatert på våre prosjekter og planer, dette er med på å skape tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Gode ideer, god kompetanse og nettverksbygging med lignende organisasjoner slik at vi kan lære av hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *