Crowdfunding

Et arbeidsutvalg i regi av Norges Innsamlingsråd har sett nærmere på fenomenet crowdfunding. Utvalgets mandat har vært å bidra til økt forståelse for crowdfunding, samt å utarbeide en brukerveiledning som organisasjoner tilknyttet Norges Innsamlingsråd kan legge til grunn i sitt arbeid med crowdfunding.

Om Crowdfunding

Utvalgets definisjon av crowdfunding: “Et initiativ fra enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner, for å gi eller motta økonomiske bidrag fra flest mulig ved bruk av digitale verktøy eller sosiale medier, med mulighet for alle brukere å bidra til initiativet.”

Suksesskriterier for crowdfunding:

  • Enkelt budskap: Ha et kort, enkelt og konkret budskap.
  • Enkelt å gi: Gjør det lett, enkelt og tilgjengelig for brukerne å gi et bidrag. Vipps og SMS er eksempler på enkle betalingsløsninger.
  • Lavt beløp: Hvis man skal be om eller nevne et konkret beløp så la det gjerne være lavt. Et lavt beløp gjør det mulig for «alle» å bidra. Målet er å få flest mulig til å engasjere seg.
  • Tidsbegrensning: La initiativet ha et tydelig tidspunkt for start og slutt. På den måten bidrar man til å gjøre kampanjen til «ferskvare» samtidig som brukere som ønsker å bidra får et tidsvindu å forholde seg til.
  • Still forberedt: Sørg for at organisasjonen etter beste evne har avsatt tilstrekkelig med ressurser til å følge opp før, under og etter kampanjen. Hvis kampanjen er initiert av en tredjepart (noen andre) bør man forsøke å omstille seg raskest mulig. Da sikrer man bedre kontroll på prosessen.
  • Følg opp giverne: Alle bidragsytere bør få en oppfølging, og/eller bli gjort oppmerksom på hvor de kan følge med på resultatene av kampanjen. Dette kan for eksempel være på egen hjemmeside eller på Facebook.

Eksempler på crowdfunding i Norge:

NOAS og Kristoffer Joner, november 2016

NOAS fikk i november 2016 inn 4 millioner kroner etter at skuespiller Kristoffer Joner publiserte følgende innlegg på Facebook: «Jeg heter Kristoffer, og i dag ble jeg medlem av Facebook. Dette er min første, og ganske sikkert siste, Facebook-post. Jeg vil at du skal LIKE og DELE den, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.» Joner oppfordret følgerne sine til å donere 200 kr til NOAS som en motreaksjon på Sylvi Listhaugs innvandringspolitikk.  I motsetning til andre liknende crowdfunding eller rage-funding initiativer skulle dette vise seg å være et planlagt reklamestunt for NOAS. Selv har NOAS uttalt at resultatet av den uvanlige innsamlingsaksjonen var over all forventing, og at de tror suksessen ligger i at de traff en nerve og klarte å skape debatt rundt et aktuelt samfunnspolitisk tema.

Barnekreftforeningen, februar-mars 2017

I februar 2017 tok en dame fra Østfold initiativ til et kjedebrev på Facebook i form av en såkalt «challenge». Utfordringen/budskapet var å poste kjedebrevet på egen Facebook-side og samle mest mulig likes innen 24 timer. Hver likes/kommentar ble en donasjon på kr. 5,- til Barnekreftforeningen. Pengene ble primært vippset over, og kampanjen genererte over 20 millioner kroner i pengegaver på åtte uker fra flere titalls tusen bidragsytere. Kampanjen anses som Norges største og mest suksessrike crowdfunding-kampanje.

Leger uten grenser 17,5,  april 2018

I løpet av få dager i april 2018 fikk Leger Uten Grenser inn over 17,5 millioner kroner gjennom en crowdfunding-respons startet av privatpersoner i forbindelse med mistillitsforslaget mot Sylvi Lishaug. Gjennom innsamlingen ble flere essensielle dilemmaer knyttet til crowdfunding løftet fram, særlig de knyttet til organisasjoners politiske nøytralitet. Leger uten Grenser valgte å ta i mot beløpet, uavhengig av potensielle politiske motiver bak innsamlingen fordi de mener de private giverne er klare over organisasjonens nøytralitet og grunnlag i humanitære prinsipper.  ”Leger Uten Grenser ønsker ikke å bli dratt inn i norske partipolitiske diskusjoner, men politisk nøytralitet betyr ikke taushet for lidelse. Hvis vi må velge side, velger vi alltid pasientens. Vi håper heller at denne folkelige aksjonen kan være et bidrag til en mer human debatt”, skriver Leger uten Grenser i en egen pressemelding.

Sykehusklovnene, våren 2018

I januar 2018 fikk Sykehusklovnene tilgang til å bruke Facebooks crowdfunding-plattform. Lite visste de at det i løpet av det neste halve året skulle strømme på med folk som ønsket å starte innsamling for Sykehusklovnene. De opplevde plutselig å nå mange nye givere gjennom nettverkene til de som allerede hadde et bankende hjerte for organisasjonen. Sykehusklovnene har nå begynt å tenke annerledes om hvordan de skal bygge og ta vare på sine følgere eller «crowd». Og hvordan de kan pleie de som er så engasjert at de er villig til å samle inn midler til dem. ”Mange hjerter og «likes» senere har vi høstet nye erfaringer om hvordan vi ønsker å drive digital fundraising i framtiden”, sier Eirik Skarsbø i Sykehusklovnene.