Sikkerhet er viktig – men husk å være fundraiser, ikke tekniker

Kristin Hvideberg Tobiassen. Foto: privat

Gjesteinnlegg av Kristin Hvideberg Tobiassen, Leder for kundeavdelingen hos ProFundo.

To-faktor-autentisering gjør vårt digitale liv tryggere. Den mest brukte er 3D secure, som oftest å bekrefte med BankID. Jeg personlig priser meg lykkelig over BankID på Mobil. Jeg kunne sendt en blomst til den engelen som frigjorde meg fra leting etter BankID-brikken.  Men det var en digresjon. Akkurat nå er SCA, to-faktor og gaver med bankkort en litt het potet. Særlig for organisasjoner som bruker betalingsløsninger som Stripe.

Fra 14.september 2019 trer nye krav til kortbetalinger i kraft, kalt Strong Customer Autentication (SCA). Reglene om SCA er en del av EU-direktivet PSD2 som også gjelder i Norge. Formålet er å minske risikoen for svindel ved digitale betalingstransaksjoner, og det er jo bra.

Nå er det viktig å ikke la sikkerhetskravene ødelegge konverteringene unødvendig. I Norge blir det opp til hver bank når de krever SCA. Det kan bety at få er i gang fra september, men også at i løpet av kort tid kan alle banker kreve dette. 

Hva er det vi frykter? Jo, rett og slett at frafallsprosent vil øke, og at vi skal miste de faste giverne på månedlige kortbelastning. At flere steg vil føre til at giverne blir mer påvirket av det rasjonelle enn det emosjonelle.

For et par år siden ble en liknende endring gjort i India, og konverteringen på nettbetalinger (ikke bare gaver, men generelt) falt med 20%. I Norge anno 2019 tror jeg ikke problemet blir så stort. Nordisk direktør for betalingsleverandøren Stripe, Erik Olofsson, har uttalt at de tror fallet kan ligge på rundt 10% i begynnelsen. Ikke avskrekkende tall, men likevel tankevekkende.

Vi kjenner jo til frafallsprosenten i AvtaleGiro- signering med BankID. Det har vært en av grunnene til at mange organisasjoner har lent seg mot betalingsløsninger som Stripe. Fordelen med å bare legge inn kortnummer, utløpsdato og CVC, og så er alt på plass. Men nå er det altså ikke lenger noen hull å gjemme seg i, som Karius og Baktus ville sagt.

Likevel tror jeg ikke de nye SCA-kravene blir kritiske for norsk fundraising fremover. Ola og Kari Nordmann er godt vant med BankID. 

Organisasjoner som allerede har mange giveravtaler med trekk fra bankkort må følge litt ekstra med. Nye avtaler må bekreftes med 3D Secure i oppstarten, men heldigvis ikke hver måned. Det ser ut som om abonnementer (faste givere) opprettet før 14.september ikke er omfattet av de nye kravene, og kan fortsette uten SCA til kortene utløper.  Vi krysser fingrene for det. Masseutsendelser for å hente inn kortdetaljer på nytt kan bli en kjip opplevelse.

Tre anbefalinger:

 1. Få en tekniker til å fikse kortbetalingsløsningene deres slik at dere møter de nye kravene. Gavesider, nettbutikker osv. Ha gode lenker klare til å oppdatere kortdetaljene for giveravtaler når det er nødvendig.
 2. Unngå å bli tekniske og rasjonelle i kommunikasjonen med giver. Være smarte hvis avtaler må fornyes, og bruke de samme emosjonelle krokene som vi fisket giverne inn med. Selv om dette er en teknisk sak for oss, er det å gi en emosjonell sak for giverne.
 3. Unngå å bli tatt for å være svindlere. Ikke send ut masse lenker med krav til oppdatering av detaljer hvis man ikke må. Blir dere mistenkt for svindel forsvinner i hvert fall giverne, og det blir fort medieoppslag og går ut over hele bransjen.

Så, folkens. Vær fundraiser, ikke tekniker.
Men, for all del, fiks betalingsløsningene hvis ikke CRM-leverandøren deres allerede har gjort det.

Veiledning for crowdfundingkampanjer

Etter godt samarbeid lanserer nå Crowdfundingutvalget en Veiledning for crowdfunding. Tanken er at dette skal være et hjelpeverktøy for organisasjoner som ønsker å starte en crowdfundingkampanje. Bård Berger, markedsrådgiver i FFHB, har ledet arbeidet og oppsummerer:

På vegne av Crowdfundingutvalget vil jeg takke alle som de to siste årene har bidratt med spørsmål, innspill og tilbakemeldinger til utvalgets arbeid. Bidragene har vært med på å danne grunnlag for en grundig prosess rundt utarbeidelsen av Veileder for crowdfunding, samt gjort det mulig å gjennomføre flere gode runder med revidering. Håper veilederen vil være til nytte for alle som måtte ønske å jobbe med crowdfunding i tiden fremover.

Jeg vil også benytte anledning til å takke Alice (Strømmestiftelsen), Jim (Greenpeace), Haakon (Puzzel) og Norges Innsamlingsråd for et godt samarbeid. Arbeidet har vært spennende og veldig lærerikt.

Arbeidsutvalget for crowdfunding løses nå opp og vi skal sette sammen et nytt utvalg som skal se på nye betalingsløsninger. Vi er på jakt etter tre nye utvalgsmedlemmer. Er dette noe du kunne tenkt deg? Meld din interesse til Rikke på rikke@innsamlingsradet.no. Frist 10.september.

Den Norske Israelmisjon er nytt medlem – velkommen!

Den Norske Israelmisjon ble medlem av Norges Innsamlingsråd før sommeren. Vi har fått stille noen spørsmål til informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad Heyerdahl, slik at vi kan bli litt kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Den Norske Israelmisjon?

Den Norske Israelmisjon fyller 175 år i år og er den eldste medlemsorganisasjonen Innsamlingsrådet har avtale med! Vi er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener; diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Fastgiverordning er høyt prioritert i Israelmisjonen da det gir oss større handlingsrom, større forutsigbarhet og mulighet til å støtte viktige tiltak i vårt misjonsarbeid. Våre inntekter kommer fra private givere, foreninger, frivillige som samler inn gjennom ulike tiltak som lotterier, bruktbutikk etc., og samarbeidsavtaler med menigheter og kirker. Vi har også medlemskap som gir stemmerett på landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Den største utfordringen vår er å få nye givere da mange faller fra grunnet høy alder.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Her får du nok litt ulike svar ut fra hvem du spør! Vi tror at god oppfølging er viktig slik at våre givere er godt oppdatert på våre prosjekter og planer, dette er med på å skape tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Gode ideer, god kompetanse og nettverksbygging med lignende organisasjoner slik at vi kan lære av hverandre.

Instagram donation sticker

Nå er det mulig for organisasjoner å starte innsamlinger på Instagram! Instagram donation sticker finner du på Instagram Stories, og denne tillater ideelle organisasjoner, privatpersoner og bedrifter å opprette sin egen 24-timers innsamling på Instagram.

Registrerte ideelle organisasjoner kan lage en Instagram Story og legge på “klistremerket” slik at de kan samle inn penger til sin sak. Dette gjør at publikum enkelt kan gi en donasjon uten å forlate Instagram. Donasjonene som kommer inn blir registrert og rapportert hos Facebook Payments. 100% av pengene som kommer inn går til organisasjonen.

Ideelle organisasjoner som er godkjente for Facebook Donations verktøy må følge disse to stegene for å komme igang med Instagram donation sticker:

 1. Koble din organisasjons Instagramkonto sammen med Facebooksiden — Instruksjoner her.
 2. Konfigurer din organisasjon sin Instagram konto til en Business profil — Instruksjoner her.

Hva organisasjoner må vite:

 • Instagram donation sticker ligger tilgjengelig sammen med resten av klistremerkene i Instagram Stories, og tillater deg å starte en innsamling til en valgfri organisasjon.
 • En innsamling varer 24 timer på en story. For å komme igang med innsamlingen må du starte en ny story. Du kan også legge til denne storyen til på organisasjonens profil under hihglights – dette muliggjør at folk kan fortsette å donere frem til du sletter storyen.
 • Fra storyens visningsliste kan du se det totale beløpet som er samlet inn og donasjoner som er gitt av enkeltpersoner. I tillegg vil du motta varsler fra folk du følger, som også følger deg.

Husk å oppdatere til den nyeste versjonen av Instagram appen i App Store eller Play Store.

Hvordan fungerer det?

 • Trykk på donation sticker i Stories
 • Velg en organisasjon du vil støtte og tilpass navnet på din innsamling. Del denne i din story.
 • Din innsamling varer 24 timer. Ønsker du å forlenge denne må du lage en ny story. Ved å legge storyen under Highlights kan publikum fortsette å gi til din innsamling helt til denne slettes.
 • Sveip opp på storyen for å se det totale beløpet som er samlet inn og donasjonene fra hver enkelt person.

Har du problemer?

 • Avinstaller appen og last ned på nytt
 • Last ned den nyeste versjonen av Instagram fra App Store eller Play Store
 • Prøv tvungen avslutning av appen

Her kan du lese mer om hvordan Instagram donation sticker fungerer:

Verktøykasse Instagram Donation Sticker (PDF).

ECPAT Norge er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker ECPAT Norge velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd. ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider de med å spre informasjon om tematikken til den norske befolkningen. Les vårt intervju med Stian Fredrik Skalle som er kommunikasjons- og markedsansvarlig i ECPAT.

Først, kan du fortelle litt om ECPAT Norge?

ECPAT er en del av et internasjonalt nettverk som kjemper mot seksuell utnytting av barn i alle dets former. For å beskytte barn og gi barna en stemme, er vi avhengige av et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Vi jobber derfor med å styrke lovgivning både nasjonalt og internasjonalt for å beskytte barn mot overgrep. Vi hjelper selskaper med å gi opplæring til ansatte, etablere retningslinjer og varslingsrutiner. I tillegg jobber vi med å etablere tiltak for ofre og å gi bistand til ECPAT organisasjoner i fattige land, der norske overgripere reiser eller bestiller nettbaserte overgrep. 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Vi fikk finansiering gjennom Statsbudsjettet i 2018 og har nå etablert et sekretariat med to ansatte. For å vokse er vi avhengige av å øke inntektene. Derfor vil vi lansere fastgiverprogrammet ECPAT Venn i løpet av sommeren. I tillegg til å øke inntektene tror vi også at en givertjeneste vil være en viktig kanal for å nå engasjerte mennesker med informasjon om hvordan man kan beskytte barn i egne lokalsamfunn. Vi håper også at CSR satsningen vår vil bære frukter over tid.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Selv om ECPAT er en stor internasjonal organisasjon, så er vi foreløpig ikke godt kjent i Norge. Vi har derfor en stor jobb å gjøre med å bygge kjennskap til organisasjonen slik at flere vil se på oss som et godt innsamlingsformål. Saken vi jobber med har stor sympati i befolkingen, men likevel er overgrep mot barn så brutalt at mange synes det er vanskelig å høre om denne virkeligheten. Det gir oss noen utfordringer med å nå frem med budskapet.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Så langt har inntektsarbeidet ikke vært godt nok, da giverne ikke har fått god nok oppfølgning. Vi har nå skaffet oss et nytt CRM-system og vi jobber med å utvikle emosjonelle budskap på givernes premisser, slik at vi vil fremstå med høy kvalitet fra den dagen nye givertjenesten blir lansert. Vi håper derfor at giverne vil få et godt inntrykk av arbeidet ECPAT gjør for å beskytte barn.  

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Norges Innsamlingsråd er viktig kilde for å utvikle egen kunnskap som fundraiser. Vi har alle noe å lære av hverandre. Et medlemskap er også viktig for at bransjen i felleskap skal fremstå med kvalitet ovenfor befolkingen. Å gi penger til en god sak skal være en hyggelig opplevelse for mennesker. Den opplevelsen må bransjen skape sammen. Noe vi har et stort ønske om å bidra til.

Tusen takk for 25 flotte år!

Når vi feirer 25 år er det tid for refleksjon. På årsmøtet 23. mai fikk vi en kort orientering av Trond Solvang om oppstarten av Norges Innsamlingsråd der han var med på utviklersiden. Takket være medlemmenes engasjement vokser vi og utvikler våre tilbud på kompetanseheving.

Vi takker alle våre organisasjonsmedlemmer, leverandørmedlemmer, samarbeidspartnere og ikke minst styret for engasjement og støtte. Samhandling på tvers bidrar til å bygge en sterk og profesjonell bransje. Deling av erfaringer, både gode og dårlige, bidrar til verdifull læring.

Når medlemmene deler kompetanse og gir av sin tid, oppleves det som et godt bransjemiljø for våre kolleger. Vi får tilbakemelding av nyansatte at de opplever å bli møtt med åpne armer. Det blir vi stolte av å høre!

Det er straks tid for sommer og ferie. Høstens program er nesten sluttført, og vi gleder oss allerede til oppstart. Sjekk ut vårt foreløpige program for høsten.

Vi vil også gi en ekstra takk til de som har bidratt litt ekstra gjennom året. Takk til:

 • Anne Kjersti Kværner/Blå Kors: Leder for arveutvalget
 • Beate Sørum/b.bold: Styremedlem, leder for kompetanseutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Bård Berger/Foreningen for hjertesyke barn: Leder for crowdfundingutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Børre Arnøy/Kirkens Bymisjon: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Celine Tyssen Wahlstad/Deloitte: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Christina Grønnevik Johnsen/TV-aksjonen: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Eva Eggesvik/Norges Blindeforbund: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Gunn Inger Røkke Rud/Kirkens Nødhjelp: Leder for næringslivsutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Hanne Rustad/Raiseup: Foredragsholder
 • Ina Toften/WWF: Foredragsholder
 • Inger Johanne Hallen/DNB: Leder for Fundraisingkonferansen
 • Jon Vilhelm Aasgård/tidl. Røde Kors: Foredragsholder
 • Karl Magnus Rohde-Næss/Stiftelsen Norsk Luftambulanse: Leder for feltveringutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Leif Wien Jensen/Norges Blindeforbund: Bransjenormens far, utvalgsleder og kursholder
 • Ola Wiig-Hansen/Unicef: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Solfrid Bøe/Redningsselskapet: Leder for arveutvalget, foredragsholder på innføringskurs i fundraising og primus motor for Giving Tuesday
 • Steinar Johansen/tidl. WWF: Foredragsholder
 • Torill Pallesen/Blå Kors: Leder for innovasjonsutvalget

Tusen takk!