Menneskeverd er nytt medlem – velkommen!

Menneskeverd arbeider for å styrke vernet om menneskelivet, fra befruktning til død. Vi har tatt en prat med generalsekretær Morten Dahle Stærk om hva de tenker om et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Menneskeverd? 

Organisasjonen Menneskeverd er en medlemsbasert frivillig organisasjon og samtidig Norges eneste livsvernorganisasjon. Menneskeverds visjon er: «et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.» Vår virksomhet er todelt: For det første er vi en aktiv formidler i det offentlige rom, både gjennom mediearbeid, politisk påvirkning og undervisning. For det andre er vi et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid? 

Fundraising er høyt prioritert i Menneskeverd. For tiden jobber vi med et forprosjekt til en fornyet fundraising-strategi. Vi kartlegger ulike givergrupper, A/B-tester, jobber i nye kanaler for oss (f.eks. per telefon) samtidig som vi jobber aktivt med å skape tillit ved å fokusere på personvern.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet? 

Per i dag er det rapporteringen i vårt databasesystem. Vi har god nok statistikk og rapporteringsrutiner.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen? 

Jeg tror de tåler mer trøkk! Ideelle og frivillige organisasjoner har lett for å bli for redde for å ta kontakt. Men hvis jeg hører fra organisasjonen for sjeldent, så tenker jeg antakelig at det er lite aktivitet. På den annen side er det viktig at det vi samler inn til er reelt, at pengene går dit de skal og at ikke for mye går bort i administrasjon. Som innsamlingsorganisasjoner forvalter vi folks tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd? 

Vi ønsker oss to ting: Et miljø som har kompetanse vi selv ikke har og å komme i kontakt med organisasjoner som har samme utfordringer som oss.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli kjent med organisasjonene og til videre samarbeid.

Fundraisingrapporten – 2018

2018-12-14

Årets fundraisingrapport har undersøkt 57 ideelle organisasjoner i Norge for å kartlegge trendene og tendensene i givermarkedet.


Sosiale medier som markedsføringskanal 


Sosiale medier har blitt viktig i både markedsføring og innsamling for organisasjonene. Allikevel oppgir flere av organisasjonene at de først i 2018 har begynt å bruke Facebook til innsamling – og trenden viser at det fortsatt finnes uutnyttet potensiale for innsamling på sosiale medier.

Sammenlignet med tall fra 2011 har sosiale medier økt enormt – både som markedsføring- og innsamlingskanal.

Som markedsføringskanal er Facebook dominerende. Nær sagt alle organisasjonene (91 prosent) bruker Facebook som markedsføringskanal. Populariteten kan skyldes at det er enkelt å bruke og at organisasjonene når ut til mange mennesker – raskt og effektivt.

Sosiale medier som innsamlingskanal 
Siden 2011 har antall organisasjoner som bruker sosial medier som innsamlingskanal økt med 50 prosentpoeng. I 2011 oppga 34 prosent av de spurte at de hadde tatt i bruk sosiale medier som innsamlingskanal. Ser vi på tallene fra årets undersøkelse er det 84 prosent av respondentene som bruker Facebook som innsamlingskanal. Samtidig ser vi at ‘andre sosiale medier’ øker, og 52 prosent av respondentene bruker øvrige sosiale medier til innsamling. Ytterligere 17 prosent planlegger å ta i bruk ‘andre sosiale medier’.

Facebook er derfor den mest brukte innsamlingskanalen blant organisasjonene i undersøkelsen – etterfulgt av direktemail som brukes av 81 prosent og SMS som brukes av 71 prosent.

Populariteten til sosiale medier kommer også tydelig frem på et helt nytt område – flere og flere av organisasjonene oppgir at de jobber aktivt med å rekruttere folk som kan jobbe med digital innsamling. Ser vi begynnelsen på slutten på ansikt-til-ansikt og dør-til-dør-innsamling? Neppe. Men det er ingen tvil om at innsamling på sosiale medier har kommet for å bli.

Mest brukt – nest mest innbringende
Hvert av årene denne undersøkelsen har blitt gjennomført har direkte mail vært den mest innbringende innsamlingskanalen for organisasjonene – og det er den fortsatt. Med sine 26 prosent er det et godt ned til sosiale medier på plass nummer to med 17 prosent.

Men selv om det er hele ni prosentpoeng ned til sosiale medier, skal ikke denne kanalens vekstevne undervurderes: I løpet av to år har antallet organisasjoner som oppgir sosiale medier som mest innbringende kanal økt fra ni prosent i 2015 til 17 prosent i 2017.

Kanskje blir 2018 året der innsamling via sosiale medier virkelig vil begynne å dominere markedet?

Blir fremtidens innsamlingsaksjoner kontantløs?
Innsamling av kontanter har falt kraftig – siden forrige undersøkelse har antall som tilbyr kontanter som betalingsalternativ sunket fra 65 prosent til 50 prosent. Det er ingen grunn til at ikke trenden skal fortsette – noe som betyr at snart vil under halvparten av organisasjonene tilby kontantbetaling. Kommer fremtidens innsamlingsaksjoner blir kontantløse?

For Vipps og SMS-betaling er trendene motsatt, og disse alternative har hatt en stor økning. Ingen andre alternativer har økt like mye som Vipps de siste årene, og nå tilbyr over 90 prosent av organisasjonene betaling med Vipps. Vipps har kun noen få års fartstid på markedet – og at over 90 prosent av organisasjonene nå tilbyr dette, viser at de er villige til å adoptere nye måter for å tilgjengeliggjøring fundraising for markedet.

Grete Elgåen,

Partner, Deloitte

Fikk sin første fastgiver på Giving Tuesday

I forbindelse med Giving Tuesday 27. november benyttet Zuccarellostiftelsen anledningen til å lansere sitt nye fastgiverprogram. – Fantastisk, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.

Lanserte Team Zucca på Giving Tuesday
Klokken 07.00 på Giving Tuesday gikk det ut en Facebookpost med nyheten om at Zuccarellostiftelsen nå har åpnet for fastgivere. Ikke lenge etter tikket det inn en epost med første registrerte fastgiver.

– Det var veldig gøy. Dette er starten på noe nytt, sier Kristine Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen har en tid arbeidet med lanseringen av fastgiverprogrammet, samtidig som de også ønsket å gjøre noe på Giving Tuesday.

– Vi var i to prosesser samtidig; lansering av fastgiverprogram og hva vi skulle gjøre på Giving Tuesday. Vi ønsket å styrke vår Giving Tuesday-satsning, og da ble det naturlig å bruke denne dagen til lanseringen av fastgiverprogrammet, forteller Lind.

Stiftelsen er helt i startfasen med sitt fastgiverprogram og kommer til å arbeide for å utvikle dette videre. Blant annet skal de annonsere på sosiale medier og bruke databasen de har liggende i nyhetsbrevet til å rekruttere flere givere.

– Siden vi er en liten organisasjon kunne vi kaste oss rundt å få opp fastgiverprogrammet ganske raskt. Det er likevel stort forbedringspotensialet, og jeg må jobbe mer med giverreisen, avslutter Lind.

Utallige muligheter på Giving Tuesday
I år har Giving Tuesday bredt seg i det norske markedet. Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter har kastet seg på.

– Jeg synes det er veldig stas at Zuccarellostiftelsen laserte sitt fastgiverprogram på Giving Tuesday. Dette er et eksempel på hva organisasjonene kan bruke dagen til. I tillegg ser vi at noen av våre medlemmer benyttet dagen til å lansere sine julekampanjer, sier Siri Nodland, generalsekretær i Norges innsamlingsråd.

Årets Giving Tuesday har resultert i mange ulike arrangementer og aktiviteter.

– En privatperson fra Stavanger skulle arrangere vennemiddag der inntektene gikk til et veldedig formål. DNB gikk sammen med Mental Helse for å gi unge stressmestringsverktøy, og de ansatte i 21 Grams brukte dagen til å besøke et eldresenter. Det er gøy å se at så mange tar Giving Tuesday til seg og gjør dagen til sin egen. Her er det kun fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre, avslutter Nodland.

#GIVINGTUESDAY – A global movement

A couple Tuesdays ago, on November 27th, something remarkable happened. People and organizations around the world came together for one common purpose: to give.

Launched in 2012 by the 92nd Street Y, a community and cultural center in New York, USA, #GivingTuesday is a global movement that celebrates generosity and encourages people to donate their time, money, goods, and more to charity. On November 27th, the world celebrated #GivingTuesday by sharing messages of kindness and support in multiple languages and in nearly every country and territory on Earth. From free pediatric health clinics in Venezuela to community giving hubs throughout Singapore, people came out to support their communities and to join others in giving back.

In the United States alone, over $380 million dollars was donated online within the 24 hours of #GivingTuesday (with results still coming in). Nearly 4 million donations were made on the day, with many people giving to more than one cause or organization. In Russia, we are learning of similar results, where platforms are reporting two times the amount of donations on #GivingTuesday then on other days of the year. In India, over ₹88 million rupees were donated to 8,700+ participating NGOs. And it’s still early – many more results from campaigns and countries around the world will be announced in the coming weeks.

That being said, #GivingTuesday is about so much more than financial giving. Many organizations leveraged the day to launch a longer, ongoing initiative. In the Ukraine, for example, #GivingTuesday kicked off a new educational program whereby 200 schools will teach monthly lessons about charity as part of their curriculum. In the US, many organizations made #GivingTuesday the launch of their holiday or end-of-year campaigns.

#GivingTuesday is also about experimentation and learning. Over the past seven years, we’ve had a front row seat to seeing how technology is influencing giving trends and behaviors, as new platforms like Facebook and YouTube make it easier for people to donate directly through their social network and share with their peers. We are also working with leaders in each country to learn more about giving behaviours (both online and offline) on a national and regional level. Our Data Collaborative is currently helping collect #GivingTuesday data from platforms across countries. Everything we learn we will share to enhance the capacity of the sector.

Lastly, as we look more deeply into the data, trends, and events of the day, we are constantly reminded that the heart of this movement is the people giving back. This year, and as part of #GivingTuesday, over a dozen countries have launched #MyGivingStory, a storytelling campaign to encourage people to share how they give and why. From China to Brazil, Poland to Tanzania, #GivingTuesday is igniting a bigger conversation about generosity and what that means in our respective cultures, and as part of our shared humanity.

As we plan for December 3, 2019 – next year’s #GivingTuesday – we are excited to learn more about how #GivingTuesday is celebrated around the world and to grow our community of leaders, givers, and do-gooders. We are thrilled to have Sweden as part of the movement and look forward to hearing more of the inspiring stories and actions from #GivingTuesdaySweden.

Av Kait Sheridan, Social good consultant, #GivingTuesday, New York