Postmarkedet – hva nå?

Gjesteinnlegg av Katja Hinsch, forretningsutvikler i 21 Grams

Hvorfor skjer det i postmarkedet som skjer akkurat nå? Og har dette noen sammenheng med at forbrukerne endrer sin adferd? Hvilke muligheter kan innsamlere stå ovenfor når man skal kommunisere med givere til rett tid med rett innhold og i den kanalen de selv ønsker å nås i?

Etter avreguleringen i Norge for noen år siden har postmarkedet vært gjennom en enorm utvikling. På tross av nedadgående postvolum generelt, har vi hatt flere år med god konkurranse mellom tre posttilbydere. Tidligere i år valgte Easy2you Distribusjon og Hjemlevering å avvikle sin distribusjon av brev og magasiner. Vi vil alle merke konsekvensene av at én av postaktørene nå har valgt å gå ut av postmarkedet i Norge. Nå står to aktører igjen, Helthjem Mediapost og Posten Norge som konkurrerer om postvolumene. 

Markedet har nytt godt av at det hat vært konkurranse mellom tre aktører, ved at det har vært mulig å oppnå betydelige besparelser i utsendelser av magasiner, brev, post med mer. Vi vet allerede at prisnivået vil stige, ettersom Easy2you hadde markedets laveste priser. Mens Posten Norge ønsker å redusere sin utdelingsfrekvens fra dagens fem til to-tre dager i uken, satser Helthjem Mediapost på å opprettholde utdeling seks dager i uken, selv om flere aviser vil tvinges til frekvensnedgang som følge av lavere leser- og opplagstall

Det er mange aktører involvert i verdikjeden i en utsendelse av et magasin, et brev eller en faktura. Færre posttilbydere og utsikter til økte priser, vil stimulere mange i verdikjeden til å utnytte de mulighetene som er for å redusere kostnader.

I forbindelse med at Easy2you avviklet sin postdistribusjon inngikk de et samarbeid med Bypost, som for mange oppfattes som en ny aktør. Bypost har vært i markedet siden 2006 og tilbyr hente- og bringetjenester av post. De seneste årene har de opplevd en stor vekst og har styrket sin posisjon ved å forene og slå sammen brev- og magasinvolumer for å få bedre og lavere priser. 

For i 2019 er store volum den viktigste driver til lave priser i den fysiske utsendelsen i postkassen.

Forbrukeren bestemmer

Samtidig som det fysiske brevet opprettholder en svært viktig rolle for mange, fortsetter utviklingen innen digitalisering å akselerere i takt med nordmenns radikale endring i mediebruk. Det gjør det stadig mer interessant å kommunisere i flere kanaler som Digipost og Vipps.

Vipps og Nets annonserte i mars sitt nye samarbeid med mål om å fjerne 30 millioner papirfakturaer allerede i inneværende år. Dette forventer de å oppnå ved å gjøre det enda enklere for forbrukere å betale regninger på tvers av alle flater enten det skjer i Vipps eller nettbank. Nå står den digitale forbrukeren fritt til å velge. Ikke som i dag hvor du opplever å få regninger på papir, e-post, Vipps eller eFaktura, alt avhengig av hvilken løsning den enkelte bedrift tilbyr deg som kunde.

Yngre forbrukere stiller større krav til kommunikasjon, informasjon, åpenhet og transparens. Yngre forbrukere inspirerer, påvirker og endrer også hvordan vi eldre i samfunnet tar til oss nye vaner. Vi må derfor kommunisere til forbrukere på en måte som passer dem, til rett tid, med rett innhold i rett kanal. 

Hva som skjer videre i dette store nettverket rundt fysisk blad- og brevutgivelser, kombinert med forbrukere som stadig omfavner nye måter å kommunisere på, er det ingen av oss som vet akkurat nå. Det vi vet er at det vil komme en ny postlov, og det trolig allerede i 2020, som innebærer færre dager med distribusjon. Vi ser allerede endringer i grafisk bransje der redusert lønnsomhet, bidrar til økt grad av sammenslåinger og samarbeid for å møte fremtiden med større styrke.

En ting er sikkert; det blir spennende å følge fremover! La oss underveis lære å leve med den ubehagelige følelsen av usikkerhet, og heller være spente på hva som skjer. Tenk hvilke muligheter som venter i vår mer digitale fremtid. La oss sammen ta de grep vi må gjøre nå og ta del i denne reisen.

Har du lyst til å vite mer? Vi setter lys på de seneste endringene i postmarkedet og presenterer nye muligheter for både fysisk og digital kommunikasjon med giverne torsdag 25 april. Les mer og meld deg på frokostmøte her.

Fysisk og digital distribusjon, ja takk begge deler! 

Innsikt i givergleden

Som samarbeidspartner med Norges Innsamlingsråd utfører Posten Bring en årlig undersøkelse om norske givertrender. Målet med undersøkelsen er å skaffe mer innsikt i hva givere tenker om, og hvilke holdninger de har til, norske ideelle, humanitære og frivillige organisasjoner. Spørsmålene i undersøkelsen er utarbeidet i tett samarbeid mellom Norges Innsamlingsråd og Posten Bring. Undersøkelsen er utført av Norstat.

Hovedpunkter fra 2019-undersøkelsen:

  • 8 av 10 har gitt en gave det siste året
  • Alle gir, både kvinner og menn i alle aldre
  • Aldersgruppen 45-54 år gir mest
  • 52 prosent gir ved innsamlingsaksjoner, eksempelvis katastofer
  • Yngre stiller større krav til kommunikasjon, informasjon og åpenhet, og derfor må de kommuniseres til på en måte som passer dem.
  • 64 prosent er fornøyde med oppfølgingen de får
  • Røde Kors og Kreftforeningen får mest, etterfulgt av Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen
  • Leger Uten Grenser er mest populære hos de yngste
  • Menn er mer skeptiske til å organisasjonen

Her kan du lese hele rapporten (PDF)

Brobyggerstiftelsen er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Brobyggerstiftelsen velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Stiftelsen ble startet av partnerene Roger Bastesen og Nelson Ciano, og målet er å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom. Vi er så heldige å ha fått stilt Roger noen spørsmål.

Først, kan du fortelle litt om Brobyggerstiftelsen?

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som startet i 2009, med et mål om å hjelpe mennesker i Filippinene ut av fattigdom. Stiftelsen spesialiserer seg på arbeid med gatebarn i byer, og gjenoppbygging av lokalsamfunn etter større naturkatastrofer. I dag driver vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres familier får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og lokale myndigheter. Vi er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. 

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom Brobyggerstiftelsen lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS (ASVO-bedrift) kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra Kriminalomsorg i Frihet. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

I motsetning til andre organisasjoner, kommer Brobyggerstiftelsens årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90 prosent av våre totale inntekter kommer fra vårt lokale loppemarked, konserter og arbeid på ulike festivaler i området. Vi har også fått igang et samarbeid med Solidus om faste givere. 

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Det er mye arbeid å drive kun på frivillighet. Siden vi ikke har noen offentlig støtte må vi hele tiden være “på” i forhold til å hele tiden se etter mulige inntektskilder. Vi har sett at arbeid på festivaler med både vakthold og salg av mat har et stort potensiale, men det krever mange frivillige.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Vi har mye støtte i lokalsamfunnet, det at vi ikke “tigger” etter penger hele tiden er et stort pluss. Loppemarkedet vårt er et veldig positivt tilskudd i lokalmiljøet og sørger ikke bare for inntekter, men har også et stort miljømessig fokus.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi håper å kunne delta på kurs og konferanser i tillegg til å få tilgang til verdifull informasjon i innsamlingsarbeidet. Siden det meste foregår på frivillig basis er det krevende å operere fra Nord-Norge. Vi var tidligere medlem av Bistandstorget og hadde veldig god nytte av kursene de hadde.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med stiftelsen og er glade for å ha dem med å vårt nettverk.

Welcome to our new member Amref Flying Doctors

Photo: Linda Hummel.

We are so happy to welcome a new international member – the Amref Flying Doctors. Amref Flying Doctors is the largest international air ambulance services provider in Africa. We asked Linda Hummel, Director of Global Fundraising Development, a few questions about the organization, and what they seek from a membership in the Norwegian Fundraising Association.

Can you tell us a little about Amref Flying Doctors?

Amref Flying Doctors, in Africa known as Amref Health Africa, is the leading health organization founded and headquartered in Kenya. We began in 1957 as the Flying Doctors of East Africa, providing medical assistance to remote communities. Today we reach the whole continent of Africa, through health development programs. With training, prevention and outreaches we support particularly women and children, to have a healthier future.

How do you work with fundraising?                  

We raise funds from individual donors, governments, corporate partners, foundations and events in many countries in Europe, North America and Africa.

What are the biggest challenges with fundraising?

Finding a good balance between a compelling story for fundraising, and the broader explanation of our development work.

What do you think that the donors feel about Amref FD´s fundraising work?

We like to hear from the donors, so that we can understand what appeals to them. Many like to contribute to improving the life of people who live in more difficult circumstances. Sometimes donors do not like to be asked too often, or they object to certain approaches. In this case we make sure we adjust our way of asking to meet their preferences.

What do you hope to get out of the membership?

The knowledge and information of the Norwegian Fundraising Association is very valuable to us, as well the codes of conduct they have developed. We also like to interact with the Association’s team and with our fundraising colleagues from other organizations, to learn and share.

Helt Hjem er nytt leverandørmedlem – velkommen!

Vi ønsker Helt Hjem velkommen som nytt leverandørmedlem av Norges Innsamlingsråd. Helt Hjem er distributør av magasiner, DM´er og annen post. Vi har tatt en prat med administerende dirketør Per Iversen om hva de ønsker ut av et medlemskap, og hva Helt Hjem kan tilby organisasjonene.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

Vi har siden 1767 båret ut produkter til mennesker rundt om i hele Norge. Daglig distribuerer vi inntil to millioner aviser, reklamer, blader, bøker og pakker. Våre fantastiske bud går om natten slik at mottakeren skal få sitt produkt, helt hjem, tidlig neste morgenen, og det gjør de seks dager i uken. Det viktigste for oss er at mottakerne får en god start på morgenen, og at våre kunder opplever at vi yter best mulig service.

Hvilke tjenester tilbyr dere som medlemsorganisasjonene kan ha nytte av?

Vi er en distributør som vil være med på å skape effekt for våre kunder. Medlemsorganisasjonene er opptatt av å få ut sitt budskap, få mennesker til å gi sitt bidrag og få mennesker til å engasjere seg. Det vil vi være med å skape sammen med dem. 

Er organisasjonen opptatt av å komme ut med sitt budskap hjem til folk i helgen, så skal vi hjelpe dem med det. Ønsker de å få mer oppmerksomhet gjennom utforming og format av deres buskap så er vår distribusjon fleksibel – må de på kort varsel bytte distribusjondag så ordner vi det. Dette gjør vi uten at det nødvendigvis skal koste så mye. 

Hvorfor er et medlemskap i Norges Innsamlingsråd aktuelt for dere?

Vi ser at vi har noe å bidra med her. Våre tjenester vil kunne gi organisasjonene noe ekstra. Samtidig ser vi at vi har mye kompetanse vi vil dele med medlemsorganisasjonene, gjennom oss selv og våre eiere Schibsted, Amedia og Polaris. Vi ser også at det finnes mye kompetanse å hente for oss gjennom et medlemskap i Norges Innsamlingråd. Vi kan alltid bli bedre og utvikle oss gjennom å lytte til behovene ute hos våre kunder og mottakerne der ute. Og her tror vi at det er en kjempebra arena for akkurat det. 

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet?

Nye relasjoner, mer innsikt og forhåpentligvis ønsker noen flere organisasjoner å distribuere sitt budskap sammen med oss. Vi kommer til å fortsette å bære aviser, reklamer, blader, bøker og pakker i mange år til.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli bedre kjent med de ansatte i Helt Hjem og videre samarbeid.

Menneskeverd er nytt medlem – velkommen!

Menneskeverd arbeider for å styrke vernet om menneskelivet, fra befruktning til død. Vi har tatt en prat med generalsekretær Morten Dahle Stærk om hva de tenker om et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Menneskeverd? 

Organisasjonen Menneskeverd er en medlemsbasert frivillig organisasjon og samtidig Norges eneste livsvernorganisasjon. Menneskeverds visjon er: «et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.» Vår virksomhet er todelt: For det første er vi en aktiv formidler i det offentlige rom, både gjennom mediearbeid, politisk påvirkning og undervisning. For det andre er vi et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid? 

Fundraising er høyt prioritert i Menneskeverd. For tiden jobber vi med et forprosjekt til en fornyet fundraising-strategi. Vi kartlegger ulike givergrupper, A/B-tester, jobber i nye kanaler for oss (f.eks. per telefon) samtidig som vi jobber aktivt med å skape tillit ved å fokusere på personvern.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet? 

Per i dag er det rapporteringen i vårt databasesystem. Vi har god nok statistikk og rapporteringsrutiner.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen? 

Jeg tror de tåler mer trøkk! Ideelle og frivillige organisasjoner har lett for å bli for redde for å ta kontakt. Men hvis jeg hører fra organisasjonen for sjeldent, så tenker jeg antakelig at det er lite aktivitet. På den annen side er det viktig at det vi samler inn til er reelt, at pengene går dit de skal og at ikke for mye går bort i administrasjon. Som innsamlingsorganisasjoner forvalter vi folks tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd? 

Vi ønsker oss to ting: Et miljø som har kompetanse vi selv ikke har og å komme i kontakt med organisasjoner som har samme utfordringer som oss.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli kjent med organisasjonene og til videre samarbeid.