Skolekampanjer – slik gjøres det riktig

Får dere henvendelser fra skoler som vil samle inn penger til gode formål? Innsamlingskontrollen har laget en liste med tips til skoler.

Det er en økning av skoler som selv vil arrangere skolekampanjer. Ungdommer er dyktige innsamlere og bidrar til mye positivt for organisasjoner i Norge i dag.

Men vær varsom. En kampanje kan også gå galt. Her har du noen tips!

 • Opprett en komité eller et utvalg bestående av representanter fra elever, lærere og eventuelt foreldre. Involveres elevene fra starten av blir de også mer engasjerte.
 • Dersom elevene alene har ansvaret, er erfaringen at resultatet ikke blir like bra. Det er viktig at lærere og ledelsen ved skolen engasjerer seg og forankrer dette i skolens kultur fra starten av. Aksjonen kan gjerne knyttes til undervisningen.
 • La gjerne elevene være med og stemme over hvilken organisasjon eller prosjekt skolen skal støtte. Et godt tips er å velge 3-4 prosjekter elevene ved hjelp av avstemning kan velge.
 • Sørg for å velge en organisasjon som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Sett dere også inn i organisasjonens rutiner knyttet til innsamlingsaksjoner. Er kontrollrutinene gode nok?
 • Sørg for å opprette en god relasjon til organisasjonen og at de gir dere en kontaktperson som kan støtte dere underveis.
 • Markedsfør prosjektet godt før dere starter slik at lokalmiljøet er klar over det. Del ut brosjyrer, kontakt lokalpresse, opprett facebookgruppe og oppfordre elevene til å spre budskapet i sosiale medier osv. Bruk kreativiteten!
 • Sørg for å planlegge godt nok og at elevene er enige om innsamlingsmetoder.
 • Sørg for trygghet knyttet til pengeinnsamlingen.
 • I henhold til de etiske retningslinjene for god innsamlingsskikk skal alle innsamlere ha synlig ID, gjerne med organisasjonens og Innsamlingskontrollens logo.

(Bildet er brukt med tillatelse fra Plan International Norge)

Vil du lære litt av andres erfaringer? LES DETTE!

Les bransjens etiske retningslinjer her

Nye regler fradrag 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond. Vi fremhever spesielt disse to punktene:

 • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
  Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 550 000 kroner i 2016 til 600 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55 000 kroner i 2016 til 60 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.1.
 • Gaver til frivillige organisasjoner
  Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 25 000 kroner til 30 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017. Se Innst. 4 L (2016-2017) punkt 17.2.

Les mer om regelendringer fra 2017 her

 

Alternative julegaver vinner terreng

Medlemmene våre har suksess med alternative julegaver og juleaksjoner. Det viser en intern undersøkelse foretatt av Norges Innsamlingsråd høsten 2016.

 

Blindeforbundet ved innsamlingsleder Leif Wien Jensen kan fortelle at de får halvparten av årets sporadiske gaver fra midten av oktober og ut året. Da holder jeg altså gaver fra faste givere utenom, siden de er stabile gjennom hele året, sier Leif. November og desember er de store givermånedene både i Norge og andre, vestlige land. Trenden er en viss økning for hvert år, og det var en ny økning også i 2016.

Mange mennesker gir en ekstra gave til flere organisasjoner i anledning julen. Det er en hyggelig tradisjon som er viktig å ta vare på. For mange nordmenn er de ekstra gavene til gode formål i anledning julen en måte å vise deltagelse og omsorg med mennesker som har behov for en hjelpende hånd. Givergleden i anledning julen er med på å skape et bedre og mer inkluderende samfunn for oss alle.

Regnskogfondet er en relativt ny aktør med sin nettbutikk, men kan vise til en firedobling av inntjeningen siden 2013.

–       De siste tre årene har julegavesalget i nettbutikken til Regnskogfondet økt kraftig. Fra 2014 til 2015 mer enn doblet vi inntektene fra 303.925 kr til 752.931 kr. I 2016 har vi for første gang solgt for over en million kroner, sier Anja Lyngsmark, Seniorrådgiver i Regnskogfondet.

–       Det er rene symbolgaver som selger desidert mest. Til jul var det veldig mange som ga venner og familie æren av å beskytte regnskog i form av et symbolsk gavebevis.

–       Jeg tror de gode salgstallene blant annet kommer av at Regnskogfondets arbeid har blitt bedre kjent i Norge. Vi hadde for eksempel TV-aksjonen i 2015, som gjorde at mange fikk opp øynene for hvor viktig det er å bevare regnskogen. I tillegg er mange lei av gavemaset, og synes at jula er blitt for materialistisk. De ønsker å gi en oppmerksomhet til folk de er glade i, samtidig som de gjør noe verdifullt for regnskogen og miljøet. At mange av gavebevisene har fargerike bilder av regnskogens dyr og morsomme tekster tror jeg også har medvirket til at salget går så bra. Det at de kan kjøpes på nett og printes ut hjemme er også viktig for mange julegavekjøpere, sier Anja.

Trenden bekreftes av den nylig publiserte Deloitterapporten som viser til at Alternative gaver er symbolske gaver, gaver med mening, men også fysiske gaver. Det kan være gaver som ikke er økonomiske overføringer. Alternative gaver har økt fra 13 MNOK i 2014 til 15 MNOK i 2015. Dette er en økning på 12,1 %.

Bestill Deloitterapporten her

– Vi ser på tallene i dag at julehandelen i år har doblet seg i forhold til i fjor, og det doblet seg faktisk også fra 2014 til 2015, sier kommunikasjon- og markedsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, til E24. De siste årene har Røde Kors opplevd en sterk økning i salget av alternative julegaver, og med krigssituasjonen i Syria i mediebildet, merker organisasjonen at kronene triller inn. – Vi tror at denne ekstra store økningen i år har med flyktningsituasjonen i Syria å gjøre, sier Mjærum.

les artikkelen her

Nye beregninger av organisasjonenes inntektskilder viser at husholdningene, i tillegg til den betydelige frivillige innsatsen, bidrar til å dekke omtrent 43 prosent av organisasjonenes driftsinntekter. Stat og kommune bidro med henholdsvis 26 og 16 prosent av driftsinntektene gjennom overføringer og kjøp av tjenester, mens de resterende 14 prosentene kom fra næringslivet.