Den Norske Israelmisjon er nytt medlem – velkommen!

Den Norske Israelmisjon ble medlem av Norges Innsamlingsråd før sommeren. Vi har fått stille noen spørsmål til informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad Heyerdahl, slik at vi kan bli litt kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Den Norske Israelmisjon?

Den Norske Israelmisjon fyller 175 år i år og er den eldste medlemsorganisasjonen Innsamlingsrådet har avtale med! Vi er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener; diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Fastgiverordning er høyt prioritert i Israelmisjonen da det gir oss større handlingsrom, større forutsigbarhet og mulighet til å støtte viktige tiltak i vårt misjonsarbeid. Våre inntekter kommer fra private givere, foreninger, frivillige som samler inn gjennom ulike tiltak som lotterier, bruktbutikk etc., og samarbeidsavtaler med menigheter og kirker. Vi har også medlemskap som gir stemmerett på landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Den største utfordringen vår er å få nye givere da mange faller fra grunnet høy alder.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Her får du nok litt ulike svar ut fra hvem du spør! Vi tror at god oppfølging er viktig slik at våre givere er godt oppdatert på våre prosjekter og planer, dette er med på å skape tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Gode ideer, god kompetanse og nettverksbygging med lignende organisasjoner slik at vi kan lære av hverandre.

Instagram donation sticker

Nå er det mulig for organisasjoner å starte innsamlinger på Instagram! Instagram donation sticker finner du på Instagram Stories, og denne tillater ideelle organisasjoner, privatpersoner og bedrifter å opprette sin egen 24-timers innsamling på Instagram.

Registrerte ideelle organisasjoner kan lage en Instagram Story og legge på “klistremerket” slik at de kan samle inn penger til sin sak. Dette gjør at publikum enkelt kan gi en donasjon uten å forlate Instagram. Donasjonene som kommer inn blir registrert og rapportert hos Facebook Payments. 100% av pengene som kommer inn går til organisasjonen.

Ideelle organisasjoner som er godkjente for Facebook Donations verktøy må følge disse to stegene for å komme igang med Instagram donation sticker:

 1. Koble din organisasjons Instagramkonto sammen med Facebooksiden — Instruksjoner her.
 2. Konfigurer din organisasjon sin Instagram konto til en Business profil — Instruksjoner her.

Hva organisasjoner må vite:

 • Instagram donation sticker ligger tilgjengelig sammen med resten av klistremerkene i Instagram Stories, og tillater deg å starte en innsamling til en valgfri organisasjon.
 • En innsamling varer 24 timer på en story. For å komme igang med innsamlingen må du starte en ny story. Du kan også legge til denne storyen til på organisasjonens profil under hihglights – dette muliggjør at folk kan fortsette å donere frem til du sletter storyen.
 • Fra storyens visningsliste kan du se det totale beløpet som er samlet inn og donasjoner som er gitt av enkeltpersoner. I tillegg vil du motta varsler fra folk du følger, som også følger deg.

Husk å oppdatere til den nyeste versjonen av Instagram appen i App Store eller Play Store.

Hvordan fungerer det?

 • Trykk på donation sticker i Stories
 • Velg en organisasjon du vil støtte og tilpass navnet på din innsamling. Del denne i din story.
 • Din innsamling varer 24 timer. Ønsker du å forlenge denne må du lage en ny story. Ved å legge storyen under Highlights kan publikum fortsette å gi til din innsamling helt til denne slettes.
 • Sveip opp på storyen for å se det totale beløpet som er samlet inn og donasjonene fra hver enkelt person.

Har du problemer?

 • Avinstaller appen og last ned på nytt
 • Last ned den nyeste versjonen av Instagram fra App Store eller Play Store
 • Prøv tvungen avslutning av appen

Her kan du lese mer om hvordan Instagram donation sticker fungerer:

Verktøykasse Instagram Donation Sticker (PDF).

ECPAT Norge er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker ECPAT Norge velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd. ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider de med å spre informasjon om tematikken til den norske befolkningen. Les vårt intervju med Stian Fredrik Skalle som er kommunikasjons- og markedsansvarlig i ECPAT.

Først, kan du fortelle litt om ECPAT Norge?

ECPAT er en del av et internasjonalt nettverk som kjemper mot seksuell utnytting av barn i alle dets former. For å beskytte barn og gi barna en stemme, er vi avhengige av et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Vi jobber derfor med å styrke lovgivning både nasjonalt og internasjonalt for å beskytte barn mot overgrep. Vi hjelper selskaper med å gi opplæring til ansatte, etablere retningslinjer og varslingsrutiner. I tillegg jobber vi med å etablere tiltak for ofre og å gi bistand til ECPAT organisasjoner i fattige land, der norske overgripere reiser eller bestiller nettbaserte overgrep. 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Vi fikk finansiering gjennom Statsbudsjettet i 2018 og har nå etablert et sekretariat med to ansatte. For å vokse er vi avhengige av å øke inntektene. Derfor vil vi lansere fastgiverprogrammet ECPAT Venn i løpet av sommeren. I tillegg til å øke inntektene tror vi også at en givertjeneste vil være en viktig kanal for å nå engasjerte mennesker med informasjon om hvordan man kan beskytte barn i egne lokalsamfunn. Vi håper også at CSR satsningen vår vil bære frukter over tid.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Selv om ECPAT er en stor internasjonal organisasjon, så er vi foreløpig ikke godt kjent i Norge. Vi har derfor en stor jobb å gjøre med å bygge kjennskap til organisasjonen slik at flere vil se på oss som et godt innsamlingsformål. Saken vi jobber med har stor sympati i befolkingen, men likevel er overgrep mot barn så brutalt at mange synes det er vanskelig å høre om denne virkeligheten. Det gir oss noen utfordringer med å nå frem med budskapet.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Så langt har inntektsarbeidet ikke vært godt nok, da giverne ikke har fått god nok oppfølgning. Vi har nå skaffet oss et nytt CRM-system og vi jobber med å utvikle emosjonelle budskap på givernes premisser, slik at vi vil fremstå med høy kvalitet fra den dagen nye givertjenesten blir lansert. Vi håper derfor at giverne vil få et godt inntrykk av arbeidet ECPAT gjør for å beskytte barn.  

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Norges Innsamlingsråd er viktig kilde for å utvikle egen kunnskap som fundraiser. Vi har alle noe å lære av hverandre. Et medlemskap er også viktig for at bransjen i felleskap skal fremstå med kvalitet ovenfor befolkingen. Å gi penger til en god sak skal være en hyggelig opplevelse for mennesker. Den opplevelsen må bransjen skape sammen. Noe vi har et stort ønske om å bidra til.

Tusen takk for 25 flotte år!

Når vi feirer 25 år er det tid for refleksjon. På årsmøtet 23. mai fikk vi en kort orientering av Trond Solvang om oppstarten av Norges Innsamlingsråd der han var med på utviklersiden. Takket være medlemmenes engasjement vokser vi og utvikler våre tilbud på kompetanseheving.

Vi takker alle våre organisasjonsmedlemmer, leverandørmedlemmer, samarbeidspartnere og ikke minst styret for engasjement og støtte. Samhandling på tvers bidrar til å bygge en sterk og profesjonell bransje. Deling av erfaringer, både gode og dårlige, bidrar til verdifull læring.

Når medlemmene deler kompetanse og gir av sin tid, oppleves det som et godt bransjemiljø for våre kolleger. Vi får tilbakemelding av nyansatte at de opplever å bli møtt med åpne armer. Det blir vi stolte av å høre!

Det er straks tid for sommer og ferie. Høstens program er nesten sluttført, og vi gleder oss allerede til oppstart. Sjekk ut vårt foreløpige program for høsten.

Vi vil også gi en ekstra takk til de som har bidratt litt ekstra gjennom året. Takk til:

 • Anne Kjersti Kværner/Blå Kors: Leder for arveutvalget
 • Beate Sørum/b.bold: Styremedlem, leder for kompetanseutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Bård Berger/Foreningen for hjertesyke barn: Leder for crowdfundingutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Børre Arnøy/Kirkens Bymisjon: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Celine Tyssen Wahlstad/Deloitte: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Christina Grønnevik Johnsen/TV-aksjonen: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Eva Eggesvik/Norges Blindeforbund: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Gunn Inger Røkke Rud/Kirkens Nødhjelp: Leder for næringslivsutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Hanne Rustad/Raiseup: Foredragsholder
 • Ina Toften/WWF: Foredragsholder
 • Inger Johanne Hallen/DNB: Leder for Fundraisingkonferansen
 • Jon Vilhelm Aasgård/tidl. Røde Kors: Foredragsholder
 • Karl Magnus Rohde-Næss/Stiftelsen Norsk Luftambulanse: Leder for feltveringutvalget og foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Leif Wien Jensen/Norges Blindeforbund: Bransjenormens far, utvalgsleder og kursholder
 • Ola Wiig-Hansen/Unicef: Foredragsholder på innføringskurs i fundraising
 • Solfrid Bøe/Redningsselskapet: Leder for arveutvalget, foredragsholder på innføringskurs i fundraising og primus motor for Giving Tuesday
 • Steinar Johansen/tidl. WWF: Foredragsholder
 • Torill Pallesen/Blå Kors: Leder for innovasjonsutvalget

Tusen takk!

Data Factory er nytt leverandørmedlem – velkommen!

Vi ønsker Data Factory velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Therese Fevang arbeider som jurist og har vært delaktig i utarbeidelsen av bransjenormen og de etiske retningslinjene for vår sektor. Bli bedre kjent med Therese og Data Factory i vårt intervju.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

I Data Factory jobber vi med data. Vår rolle er å bistå våre kunder med å forbedre eller gjøre sine tjenester eller prosesser mer kostnadseffektive gjennom å anvende og automatisere bruken av tilgjengelige data.  Det kan være egne data eller offentlig tilgjengelige data. Vi er et relativt nystartet selskap som ønsker å gjøre kvalitetsdata tilgjengelig for så mange som mulig. Vi har en visjon: Sammen skaper vi verdi av data.

Hvilke tjenester tilbyr dere som medlemsorganisasjonene kan ha nytte av?

I Data Factory samler vi inn data, bearbeider data, korrigerer og tilgjengeliggjør data. Dette gjør vi gjennom en rekke ulike tjenester; oppdatering av medlemsdata, automatisk varsling ved endring av medlemsdataene, integrerte søk i Data Factorys databrønn, salg av adresselister for å finne nye og lønnsomme kunder gjennom målrettet kampanjestyring.

I tillegg til disse tjenestene vil vi også kunne gi konkrete råd til våre kunder om bruk av data. Det kan være praktiske, konkrete og juridiske råd. Alle våre ansatte har jobbet med data i en årrekke og er trygge og kompetente rundt bruk av data og hvordan data kan skape verdi også for den enkelte organisasjon.

Hvorfor er et medlemskap i Norges Innsamlingsråd aktuelt for dere?

Flere av våre kunder er i dag innsamlingsorganisasjoner og vi ønsker å holde oss oppdatert innenfor hva som skjer i bransjen. Gjennom medlemskapet ønsker vi også å kunne bidra med vår kunnskap til medlemmer av Norges Innsamlingsråd. Jeg har i en årrekke samarbeidet med Norges Innsamlingsråd og rådgitt rundt rammebetingelser for bruk av personopplysninger. Det er derfor nå veldig bra å kunne gå inn som medlem.

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet?

Vi søker etter arenaer for læring og oppdatering. Dette tror vi at vi får gjennom vårt medlemskap i Norges Innsamlingsråd. Vi i Data Factory ønsker å lære mer om området og også kunne bidra med vår kunnskap til Norges Innsamlingsråd og til medlemmene.

Varmestuens Venner er nytt medlem – velkommen!

Vi gleder oss over enda et nytt medlem! Varmestuens Venner er et lavterskeltilbud i Stavanger til de som sliter med rus. Les vårt intervju med styreleder Rolf Pettersen.

Først, kan du fortelle litt om Varmestuens Venner?

Varmestuens venner ble etablert for 46 år siden i Stavanger av Gerd og Evald Høiland. Evald hadde i mange år slitt selv med rus og når han hadde lagt dette bak seg ønsket han å hjelpe andre med det samme han hadde slitt med selv. Til å begynne med ble krigsseilere og andre som sleit tatt vare på i egen bolig, men etter noen tid kom hjelpearbeidet inn i mere faste former og i egne lokaler. Gerd og Evalds barn Tone og Geir er i dag kontinuitetsbærerne og står i dag for driften av Varmestuen. I 2009 endret mye seg da vi fikk kjøpt vårt nåværende sted Paradissvingen 1 i Stavanger og vi endret driftsform til Stiftelsen Varmestuens venner. 

Vår viktigste veileder er formålsparagrafen som sier:

§2. Formål: Formålet med stiftelsen skal være å drive et tilbud for rusmisbrukere i Stavanger kommune og omegn som faller utenfor andre offentlige eller private hjelpeorganisasjoner. Driften skal ikke være et behandlingstilbud, men et tilbud til mennesker som på grunn av sitt rusmisbruk har behov for mat, klær, husly og menneskelig varme. 

Vårt tilbud er middag to ganger i uken, frokost hver dag, en kopp kaffe og en god prat, en dusj og ei nyvasket trøye, en matpakke eller et besøk i hjemmet med det som måtte trenges, når det er nødvendig. Alt dette er gratis for våre brukere.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Da vi ikke har noen offentlig støtte baserer vi vår tilstedeværelse og vår drift på innsamling av midler. Vi selger en kalender og et historisk hefte. Og gjennom lang tid er jo vårt prosjekt godt kjent i regionen så både private og næringslivet kommer også med bidrag i form av pengegaver, mat og annet vi formidler til våre brukere. Så hos oss er omdømmet og kjennskapen til vårt arbeid det viktigste salgsargumentet.     

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Det må nok være å skaffe nye givere med faste gaver da dette vil øke forutsigbarheten i vårt arbeid og tilbud til våre brukere. Vi har givere som har fulgt oss gjennom 46 år så gjennomsnittsalderen på våre givere kan nok være i høyeste laget. Trofaste givere over lang tid er jo det vi ønsker og forutsigbarheten dette gir. Men nå må vi tenke nytt og bruke de nye digitale plattformer for å knytte til oss yngre givere.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Det er nok formålet med Stiftelsen Varmestuens venner som er det viktigste og ikke hvordan vi jobber. Men vi prøver å tenke nytt. Og på hvordan vi skal nærme oss nye givere.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Det sies at forfatteren Arne Garborg gikk fra Stavanger til Christiania ʺfor at træffe likesinnedeʺ. Og det samme kan vel sies om oss. Vi trenger også å treffe likesinnede. Med de samme utfordringene som vi har. Og så er jo det å være medlem hos dere et kvalitetsstempel. Med et etisk regelverk til etterlevelse.