ECPAT Norge er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker ECPAT Norge velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd. ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider de med å spre informasjon om tematikken til den norske befolkningen. Les vårt intervju med Stian Fredrik Skalle som er kommunikasjons- og markedsansvarlig i ECPAT.

Først, kan du fortelle litt om ECPAT Norge?

ECPAT er en del av et internasjonalt nettverk som kjemper mot seksuell utnytting av barn i alle dets former. For å beskytte barn og gi barna en stemme, er vi avhengige av et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det sivile samfunn. Vi jobber derfor med å styrke lovgivning både nasjonalt og internasjonalt for å beskytte barn mot overgrep. Vi hjelper selskaper med å gi opplæring til ansatte, etablere retningslinjer og varslingsrutiner. I tillegg jobber vi med å etablere tiltak for ofre og å gi bistand til ECPAT organisasjoner i fattige land, der norske overgripere reiser eller bestiller nettbaserte overgrep. 

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Vi fikk finansiering gjennom Statsbudsjettet i 2018 og har nå etablert et sekretariat med to ansatte. For å vokse er vi avhengige av å øke inntektene. Derfor vil vi lansere fastgiverprogrammet ECPAT Venn i løpet av sommeren. I tillegg til å øke inntektene tror vi også at en givertjeneste vil være en viktig kanal for å nå engasjerte mennesker med informasjon om hvordan man kan beskytte barn i egne lokalsamfunn. Vi håper også at CSR satsningen vår vil bære frukter over tid.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Selv om ECPAT er en stor internasjonal organisasjon, så er vi foreløpig ikke godt kjent i Norge. Vi har derfor en stor jobb å gjøre med å bygge kjennskap til organisasjonen slik at flere vil se på oss som et godt innsamlingsformål. Saken vi jobber med har stor sympati i befolkingen, men likevel er overgrep mot barn så brutalt at mange synes det er vanskelig å høre om denne virkeligheten. Det gir oss noen utfordringer med å nå frem med budskapet.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Så langt har inntektsarbeidet ikke vært godt nok, da giverne ikke har fått god nok oppfølgning. Vi har nå skaffet oss et nytt CRM-system og vi jobber med å utvikle emosjonelle budskap på givernes premisser, slik at vi vil fremstå med høy kvalitet fra den dagen nye givertjenesten blir lansert. Vi håper derfor at giverne vil få et godt inntrykk av arbeidet ECPAT gjør for å beskytte barn.  

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Norges Innsamlingsråd er viktig kilde for å utvikle egen kunnskap som fundraiser. Vi har alle noe å lære av hverandre. Et medlemskap er også viktig for at bransjen i felleskap skal fremstå med kvalitet ovenfor befolkingen. Å gi penger til en god sak skal være en hyggelig opplevelse for mennesker. Den opplevelsen må bransjen skape sammen. Noe vi har et stort ønske om å bidra til.

Star for Life er nytt medlem – velkommen!

Star for Life er et av de nyeste medlemmene i Norges Innsamlingsråd. Star for Life en en internasjonal ideell organisasjon (stiftelse) for helse og utdanning. Vi er så heldige å få stille noen spørsmål til daglig leder Jørgen Klafstad, slik at vi kan bli bedre kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Star for Life?

Star for Life er en uavhengig stiftelse som er engasjert ved 130 skoler i Sør-Afrika, Namibia og Tanzania. Totalt har 300.000 elever vært igjennom våre programmer. Star for Life jobber innenfor eksisterende skolesystem og struktur med sine egne lærerressurser, verktøy og programmer som finansieres av midler som løpende samles inn. Hovedmålet i arbeidet er å styrke ungdoms selvfølelse, inspirere dem til å våge å drømme og støtte dem i viljen for å skape positiv forandring over tid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Hovedsakelig gjennom våre nettverk og kontakter i næringsliv og offentlig sektor. Vår hovedmålgruppe er toneangivende og ledende CSR-aktører innenfor sin bransje, eller som ønsker å bli det. Eksempler på bransjer vi jobber mot er bank/finans, advokater, kultur/media og næringsmiddelindustri. Samtidig er vi kontinuerlig opptatt av å lære og utvikle oss gjennom å se hva andre stiftelser og foreninger gjør. Både i og utenfor Norge.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Først og fremst tiden og oppmerksomheten til CSR-arbeidet i organisasjonene vi møter. Vi må derfor kvalifisere oss gjennom å vise og dokumentere at Star for Life er en profesjonell, innovativ og langsiktig samarbeidspartner, som er dyktige på å kommunisere effektene av arbeidet og målrettet kan følge opp våre skolepartnere og sponsorer.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Målet er å ha en tilnærming og oppfølging som oppleves som framtidsrettet og spennende, som aktivt og innovativt vil kunne brukes til å styrke omdømme og relasjonene til våre partnere. Vi tror det handler om å skape en sterk VI-kultur som langsiktig forplikter begge parter for å kunne utvikle våre programmer gjennom positivt å utfordre tankesett og strategi for sosiosponsing.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Få tilgang til et faglig og kompetent nettverk, hvor vi sammen kan bidra til å utvikle forståelsen av mulighetene som faktisk ligger i CSR-markedet. Kanskje også invitere til å finne løsninger som kan effektivisere bransjen gjennom å samarbeide mer på tvers innenfor områder der medlemmene utfører mange av de samme arbeidsoppgavene.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss over at Star for Life nå er medlem og ser frem til videre samarbeid.

Brobyggerstiftelsen er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Brobyggerstiftelsen velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd! Stiftelsen ble startet av partnerene Roger Bastesen og Nelson Ciano, og målet er å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom. Vi er så heldige å ha fått stilt Roger noen spørsmål.

Først, kan du fortelle litt om Brobyggerstiftelsen?

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som startet i 2009, med et mål om å hjelpe mennesker i Filippinene ut av fattigdom. Stiftelsen spesialiserer seg på arbeid med gatebarn i byer, og gjenoppbygging av lokalsamfunn etter større naturkatastrofer. I dag driver vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres familier får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og lokale myndigheter. Vi er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. 

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom Brobyggerstiftelsen lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS (ASVO-bedrift) kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra Kriminalomsorg i Frihet. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

I motsetning til andre organisasjoner, kommer Brobyggerstiftelsens årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90 prosent av våre totale inntekter kommer fra vårt lokale loppemarked, konserter og arbeid på ulike festivaler i området. Vi har også fått igang et samarbeid med Solidus om faste givere. 

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Det er mye arbeid å drive kun på frivillighet. Siden vi ikke har noen offentlig støtte må vi hele tiden være “på” i forhold til å hele tiden se etter mulige inntektskilder. Vi har sett at arbeid på festivaler med både vakthold og salg av mat har et stort potensiale, men det krever mange frivillige.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Vi har mye støtte i lokalsamfunnet, det at vi ikke “tigger” etter penger hele tiden er et stort pluss. Loppemarkedet vårt er et veldig positivt tilskudd i lokalmiljøet og sørger ikke bare for inntekter, men har også et stort miljømessig fokus.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi håper å kunne delta på kurs og konferanser i tillegg til å få tilgang til verdifull informasjon i innsamlingsarbeidet. Siden det meste foregår på frivillig basis er det krevende å operere fra Nord-Norge. Vi var tidligere medlem av Bistandstorget og hadde veldig god nytte av kursene de hadde.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med stiftelsen og er glade for å ha dem med å vårt nettverk.

Helt Hjem er nytt leverandørmedlem – velkommen!

Vi ønsker Helt Hjem velkommen som nytt leverandørmedlem av Norges Innsamlingsråd. Helt Hjem er distributør av magasiner, DM´er og annen post. Vi har tatt en prat med administerende dirketør Per Iversen om hva de ønsker ut av et medlemskap, og hva Helt Hjem kan tilby organisasjonene.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

Vi har siden 1767 båret ut produkter til mennesker rundt om i hele Norge. Daglig distribuerer vi inntil to millioner aviser, reklamer, blader, bøker og pakker. Våre fantastiske bud går om natten slik at mottakeren skal få sitt produkt, helt hjem, tidlig neste morgenen, og det gjør de seks dager i uken. Det viktigste for oss er at mottakerne får en god start på morgenen, og at våre kunder opplever at vi yter best mulig service.

Hvilke tjenester tilbyr dere som medlemsorganisasjonene kan ha nytte av?

Vi er en distributør som vil være med på å skape effekt for våre kunder. Medlemsorganisasjonene er opptatt av å få ut sitt budskap, få mennesker til å gi sitt bidrag og få mennesker til å engasjere seg. Det vil vi være med å skape sammen med dem. 

Er organisasjonen opptatt av å komme ut med sitt budskap hjem til folk i helgen, så skal vi hjelpe dem med det. Ønsker de å få mer oppmerksomhet gjennom utforming og format av deres buskap så er vår distribusjon fleksibel – må de på kort varsel bytte distribusjondag så ordner vi det. Dette gjør vi uten at det nødvendigvis skal koste så mye. 

Hvorfor er et medlemskap i Norges Innsamlingsråd aktuelt for dere?

Vi ser at vi har noe å bidra med her. Våre tjenester vil kunne gi organisasjonene noe ekstra. Samtidig ser vi at vi har mye kompetanse vi vil dele med medlemsorganisasjonene, gjennom oss selv og våre eiere Schibsted, Amedia og Polaris. Vi ser også at det finnes mye kompetanse å hente for oss gjennom et medlemskap i Norges Innsamlingråd. Vi kan alltid bli bedre og utvikle oss gjennom å lytte til behovene ute hos våre kunder og mottakerne der ute. Og her tror vi at det er en kjempebra arena for akkurat det. 

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet?

Nye relasjoner, mer innsikt og forhåpentligvis ønsker noen flere organisasjoner å distribuere sitt budskap sammen med oss. Vi kommer til å fortsette å bære aviser, reklamer, blader, bøker og pakker i mange år til.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli bedre kjent med de ansatte i Helt Hjem og videre samarbeid.

Menneskeverd er nytt medlem – velkommen!

Menneskeverd arbeider for å styrke vernet om menneskelivet, fra befruktning til død. Vi har tatt en prat med generalsekretær Morten Dahle Stærk om hva de tenker om et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Menneskeverd? 

Organisasjonen Menneskeverd er en medlemsbasert frivillig organisasjon og samtidig Norges eneste livsvernorganisasjon. Menneskeverds visjon er: «et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest.» Vår virksomhet er todelt: For det første er vi en aktiv formidler i det offentlige rom, både gjennom mediearbeid, politisk påvirkning og undervisning. For det andre er vi et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om aktuelle temaer knyttet til menneskeverdet.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid? 

Fundraising er høyt prioritert i Menneskeverd. For tiden jobber vi med et forprosjekt til en fornyet fundraising-strategi. Vi kartlegger ulike givergrupper, A/B-tester, jobber i nye kanaler for oss (f.eks. per telefon) samtidig som vi jobber aktivt med å skape tillit ved å fokusere på personvern.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet? 

Per i dag er det rapporteringen i vårt databasesystem. Vi har god nok statistikk og rapporteringsrutiner.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen? 

Jeg tror de tåler mer trøkk! Ideelle og frivillige organisasjoner har lett for å bli for redde for å ta kontakt. Men hvis jeg hører fra organisasjonen for sjeldent, så tenker jeg antakelig at det er lite aktivitet. På den annen side er det viktig at det vi samler inn til er reelt, at pengene går dit de skal og at ikke for mye går bort i administrasjon. Som innsamlingsorganisasjoner forvalter vi folks tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd? 

Vi ønsker oss to ting: Et miljø som har kompetanse vi selv ikke har og å komme i kontakt med organisasjoner som har samme utfordringer som oss.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli kjent med organisasjonene og til videre samarbeid.