Spleis er nytt leverandørmedlem – velkommen!

Vi ønsker Spleis velkommen som nytt leverandørmedlem i Norges Innsamlingsråd. Spleis er en folkefinaniseringsplattform som organisasjoner enkelt kan ta i bruk i sitt innsamlingsarbeid. Les vårt intervju med daglig leder, Bjørn Kjetil Hellestræ.

Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

Spleis er en raskt voksende folkefinansieringstjeneste i Norge som brukes av privatpersoner, lag og foreninger og store hjelpeorganisasjoner. 

Målet vårt med Spleis er å gjøre det så lett som mulig for så mange som mulig å lykkes med å samle inn penger til gode og fine formål.

Hvilke tjenester tilbyr dere som medlemsorganisasjonene kan ha nytte av?

Vi er et team på 12 personer som jobber dag og natt for å gjøre det lett å samle inn penger, slik at prosjekter og drømmer blir realisert. Spleis brukes av flere og flere, og vi vokser raskt 🚀

Kundedata vet vi er viktig for store organisasjoner. Spleis har derfor utviklet en løsning som etterspør kundedata fra alle givere til organisasjoner som ønsker det. 

Hvorfor er et medlemskap i Norges Innsamlingsråd aktuelt for dere?

Vi utvikler Spleis med to store ører og er derfor veldig opptatt av å være i dialog med de som skal bruke vår tjeneste. Slik sett tror vi at et medlemskap vil gi oss nyttig innspill som vil gjøre det enda lettere for store organisasjoner å lykkes med å samle inn penger.

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet?

Vi er alltid på jakt etter nye samarbeidspartnere som kan gjøre oss bedre 😊

TV-aksjonen er nytt medlem – velkommen!

Rett før sommeren kom TV-aksjonen inn som selvstendig medlem i Norges Innsamlingsråd. Vibecke Østby har vært med på TV-aksjonen siden 2011 og vært aksjonsleder siden 2016.

Først, kan du fortelle litt om TV-aksjonen?

Det er jo mitt favorittema, hvor lang tid har du? NRK eier TV-aksjonen, og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen på bakgrunn av søknad fra organisasjonene. TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad, og innsamlingsaksjon, målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. 7 000 fantastiske frivillige over hele landet jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere, og organisere TV-aksjonen lokalt. Målet er at alle husstander i Norge skal få besøk av en bøssebærer den 20 oktober. Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik.  TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn rundt ni milliarder kroner.

Hvordan er det å jobbe med ny oppdragsgiver hvert år?

TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon.  Sekretariatet leder aksjonen i samarbeid med organisasjonen og ansetter fylkeskasjonledere i fylke. Sekretariat består av 12 personer og et fylkesapparat som på høsten blir hele 31 personer. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.

Vi blir jo godt kjent med organisasjonene og får lov til å se de forskjellige kulturene. Noen har mange frivillige og andre har få. Vi har jobbet med mange og man får et varmt hjerte for alle saker. Og etter et år sammen er det hvert år trist å ta farvel med hyggelige kolleger.

Hva er suksesskriteriene ved innsamlingsarbeidet til TV-aksjonen?

Suksessen er å få 100 000 personer til å sette av to timer til å banke på alle 2,3 millioner dører i Norge slik at alle får muligheten til å bli med på dugnaden. Pengene som samles inn på bøssene fra privatpersoner er det største bidraget til TV-aksjonen. Skal vi nå målet om full bøssebærerdekning må det mye god organisering og godt tilrettelagte verktøykasser til slik at de 7000 frivillige engasjeres til å gjøre en innsats for å engasjere sitt nærmiljø. Det frivillige apparatet organiseres i 650 komiteer på fylkes- og kommunenivå.

Hvilke utfordringer møter dere på?

Vi ser stor økning i antall innsamlinger som skaper en viss reservasjon hos publikum. TV-aksjonen er en aksjon som går på rundgang mellom organisasjonene og er en nasjonaldugnad som vi inviterer hele Norge til å delta på. Mange organisasjoner stiller seg solidariske med den organisasjonen som til en hver tid har aksjonen og bidrar med hjelp og støtte og bistand lokalt. Det ble inngått en «gentlemens agreement» mellom de store organisasjonene om en fredningstid i ukene rundt TVA. Mange organisasjoner flinke og overholder denne, men dessverre ikke alle. Publikum er flinke til å følge med og melder når de tror de har hatt en falsk bøssebører på døra eller møtt noen på gaten. Det forventes at det er TV-aksjonen som har innsamling i oktober og dermed oppfattes andre innsamlinger som en falske innssamlinger.

Hvilke endringer har du sett i innsamlingsmarkedet de siste tre årene?

Digitale betalingsmåter er en av de største endringene, her henger vi med takket være gode samarbeidspartnere som Vipps og Spleis. Endringer gir også gode muligheter.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi er veldig fornøyde med at vi endelig har blitt selvstendige medlemmer hos Innsamlingsrådet. Det er viktig for oss å få direkte kontakt og informasjon om det som skjer i innsamlingsnorge. Det er gode samlinger som dere arrangerer og vi er glade for å holde oss oppdatert i bransjen. Det er et fint sted å møte kolleger, og vi er med på introduksjonskursene og får fortelle om TV-aksjonen (noe vi elsker). I tillegg er dere som jobber der skikkelig posistive og bra folk å ha i ryggen!

Velkommen til Norsk Luthersk Misjonssamband!

Grete Haukelid. Foto: Torgeir Henden

Velkommen til Norsk Luthersk Misjonssamband! Markeds- og innsamlingsleder i organisasjonen, Grete Haukelid, svarer på hvordan de arbeider med innsamling og hva NLM ønsker ut av et medlemskap hos oss.

Først, kan du fortelle litt om Norsk Luthersk Misjonssamband?

Norsk Luthersk Misjonssamband er en misjonsorganisasjon som startet i 1891, da under navnet Kinamisjonsforbundet. Som navnet tilsier startet NLM sitt arbeid i Kina, men måtte forlate landet etter 2. verdenskrig. Da endret både arbeidet og navnet seg, og i dag er Norsk Luthersk Misjonssamband en av Europas største misjonsorganisasjoner. NLM har både bistands- og misjonsarbeid i omtrent 15 land i Asia, Afrika og Sør-Amerika og omkring 120 utsendinger (feltarbeidere som er sendt ut fra NLM). Hvert år samler vi inn omtrent 130 millioner kroner.

Norsk Luthersk Misjonssamband er opptatt av at alle skal få mulighet til reell religionsfriheten og drivkraften vår er å formidle den kristne tro. I tillegg er NLM opptatt å se hele mennesket, og vi tror at vi som kristne også har et kall til å bedre menneskers oppvekstvillkår og livskvalitet.

Gjennom arbeidet har flere kvinner i Etiopia fått en trygg fødsel, barn i Sør-Amerika har lært å sette egne grenser og familier i Indonesia har fått opplæring i ernæring og helse, for å nevne noe. NLM driver også et stort arbeid i Norge: Gjenbruksbutikker, menighetsarbeid, frivilligsentral, skoler, leirsteder og barnehager.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Norsk Luthersk Misjonssamband har en stor grasrot, og alle engasjerte i organisasjonen bidrar til å skape engasjement, tillit og lojalitet til arbeidet. Dette igjen fører til giverglede. Det største inntektsskapende arbeidet gjøres derfor lokalt (av ansatte eller frivillige), og sentralt blir oppgaven å støtte og legge til rette for dette arbeidet.

Gjennom forsamlingene (menighetene) våre, blir det hvert år samlet inn over 30 millioner kroner til arbeidet gjennom kollekt. I tillegg blir det arrangert basarer og julemesser på mange bedehus som genererer flere millioner kroner til arbeidet. 

De høyeste gavetallene kommer fra fast givertjeneste. Vi bruker medarbeidere, egne kanaler og ulike vervetiltak for å fremme fast givertjeneste. I tillegg har vi noen mindre kampanjer i løpet av året og DM-utsendelser som gir god respons og som er viktig inntektskilde og et omdømmebyggende tiltak.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

De største utfordringene med det inntektskapende arbeidet er det å både skulle skape en helhet i alt som blir fortalt og formidlet, samtidig som vi ønsker at arbeidet skal drives lokalt i Norge og på bedehusene/forsamlingene. I tillegg har vi noe å gå på hva gjelder oppfølging av giverne våre, og vi ønsker å fremover bli bedre på bruk av databasen vår.

I en organisasjon som NLM, der det å gi tradisjonelt er tenkt på som en plikt vi som kristne har, så kan det noen ganger også være en utfordring å profesjonalisere innsamlingsarbeidet og formidle at innsamlingskommunikasjon er viktig. 

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Jeg tror det er ulike meninger om hvordan vi driver innsamling/inntektsarbeidet internt i NLM. Noen mener vi er for offensive, noen mener vi er for passive, noen mener vi oftest snakker om bistandsprosjekter, mens andre mener at vi burde løftet frem bistandsarbeidet enda mer, andre kunne ønske mer forkynnelse (taler på bedehus) som sier noe om vårt kall og ansvar for å gi.

Mange av våre givere opplever nok et stort eierskap til organisasjonen og kan selv være med å påvirke arbeidet, noe som jeg også tror gjør at tiltak som skaper inntekter, ses på som en nødvendighet og noe mange ønsker å møte med stor åpenhet. 

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi ønsker å få mer faglig input, og tror medlemskapet i Norges Innsamlingsråd kan gi oss dette. Å være oppdatert på bransjen, på trender, lover og regler, er viktig for å skape tillit til NLM. Det er også nyttig å knytte kontakter med andre lignende organisasjoner og å kunne drøfte utfordringer med andre.

Velkommen til medlem nr. 100!

Påtroppende generalsekretær Tone Granaas (t.v.) og nåværende generalsekretær Tove Wahlstrøm (t.h.). Foto: privat. 

Det er skikkelig stas for oss å kunne ønske Norsk Fosterhjemsforening velkommen som medlem nummer 100 i Norges Innsamlingsråd! Norsk Forsterhjemsforening er en interesseorganisasjon som skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Påtroppende generalsekretær Tone Granaas forteller hva de ønsker ut av et medlemskap hos oss.

Velkommen som medlem nummer 100! Kan du først fortelle litt om Norsk Fosterhjemsforening?

Vi er Norges eneste bruker- og interesseorganisasjon som jobber med fosterfamilien som målgruppe. Vi representerer ca 16.000 familiemedlemmer, representert ved ca 3800 fosterfamilier som medlemmer. Vi er en viktig aktør for at Norge skal lykkes med sine fosterhjemsplasseringer, til det beste for fosterbarnet. Vår brukerkompetanse og brukererfaring legges til grunn i vårt arbeid og i utvikling av våre prosjekter. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med fylkesstyrer over hele landet. Likepersonarbeid og rådgivning er våre medlemmer opptatt av for å lære av hverandre og kunne være en god fosterfamilie som gir utviklingsstøttene omsorg til barna i familien.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

I dag er det medlemskontingent, driftsstøtte og prosjektstøtte som er våre største inntektskilder. Samt annonser som bidrar til at vi kan gi ut vårt medlemsblad Fosterhjemskontakt. Vi har ikke jobbet med annet inntektsskapende arbeid siden organisasjonen ble opprettet i 1981. Men nå vil vi gjerne starte opp, lære, utforske og finne vårt potensiale.

Sandra Szymanska tok imot en oppmerksomhet på vegen av Norsk Fosterhjemsforening på Fundraisingkonferansen 12. september. Her sammen med Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Foto: Rikke Solberg

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Vi starter helt fra skrætsj – med å etablere systemer og kompetanse. Vi har et lite sekretariat, så vi må ta steg for steg, vi må lære å gå før vi kan løpe.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Jeg tror at mange har stor sympati for det arbeidet vi gjør over det ganske land, og heier på oss som bidrar til at de mest sårbare barna får fosterfamilier med trygge og forutsigbare rammer til det beste for fosterbarna. At dette arbeidet trenger mer ressurser tror jeg det vil være stor forståelse for. Vi jobber også med store prosjekter som fokuserer på samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet. I dette landskapet trengs det en aktør som bygger broer og skaper nye der stat og kommuner ikke klarer det selv. Sosialt entreprenørskap og gode prosjekter tror jeg givere vil se på som verdifullt.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Vi har STORE forventninger. Både til å lære mer om fagområdet, men også å få et nettverk blant andre organisasjoner og bedrifter som blir gode samarbeidspartnere fremover. Vi tenker vårt medlemskap i Norges Innsamlingsråd skal lære oss å gå, lære oss å løpe og etter hvert lære oss å bli en av de beste på inntektsskapende arbeid!

Fremtidens fundraising?

Utviklingsfondet har i disse dager lansert et helt nytt fundraisingkonsept. Giverne investerer sine penger i fond og avkastningen er en bedre verden. Jon Wang, leder for marked og kommunikasjon i Utviklingsfondet, har vært med å utvikle konseptet.

Kan du fortelle om det nye konseptet?

Utviklingsinvestor handler om at personer i Norge kan velge å investere i et av fem forskjellige landfond. Vi har helt enkelt opprettet et fond for hvert av de landene vi har programmer i, og sagt til våre partnere i felt at de kan søke midler fra fondet til å implementere prosjekter de tenker er spesielt effektive og gode. Så Utviklingsfondet fungerer da som en fondsforvalter og investerer i de søknadene vi mener gir best «avkastning» slik at investorene får mest igjen for pengene de investerer. På mange måter er dette en kombinasjon mellom tradisjonelle fadderprodukter og crowdfunding. Eller sagt på en annen måte, det stikk motsatte av «geita».

Hvordan kom dere opp med ideen?

Ideen kom da vi gikk til reklamebyrået Good Morning Naug med en brief der det stod «Vi vil ha et giverkonsept verden ikke har sett før». Forutsetningene var at vi er en utviklingsorganisasjon, ikke en humanitær organisasjon, så vi har ikke de vanlige fundraising innsalgene som å redde liv eller vaksinere barn. Så hvordan kan en støtteordning til en organisasjon best møte de forventningene en ny generasjon givere har? Med det som utgangspunkt jobbet vi veldig tett med byrået gjennom hele prosessen frem til mål.

Hvordan fungerer det i praksis?

Du velger fond, og oppretter avtalegiro på det beløpet du ønsker. På nettsidene kan du lese om noen av de prosjektene pengene dine vil bli brukt på. Når fondet har bygget opp nok kapital, overføres pengene til våre partnerorganisasjoner som implementerer prosjektene. Vi sender ut kvartalsrapporter som viser hvordan prosjektene går, og hvilken impact det har hatt når det er ferdig implementert.

Hvorfor prøver Utviklingsfondet ut denne måten å drive fundraising på?

Dette gjør vi fordi vi har slitt med å skape engasjement og resultater på de mer tradisjonelle fundraising teknikkene. Vi har helt enkelt ikke klart å skape vekst. Våre programmer er for kompliserte til å presenteres enkelt på facebook, og vi har veldig lav kjennskap til vår merkevare. For å løse begge problemer var det nødvendig å gjøre noe som bryter med konvensjoner, som introduserer et nytt språk i innsamling og som gir synlighet.

Tror du dette er overførbart til andre organisasjoner?

Jeg tror det viktigste er at hele bistandssektoren forstår at verden ikke er ferdig å endre seg nå som vi er vant til facebook og google som nye markedskanaler. Vi har funnet en løsning som fungerer skreddersydd til akkurat vår organisasjon. Det jeg håper er at andre organisasjoner tar de samme utfordringene og tenker hvordan det best kan fungere hos de? Vi trenger mye mer innovasjon i fundraising sektoren.

Hva er fordelene med denne type fundraising? Og evt. ulempene?

Fordelene er at vi har klart å skru sammen et produkt vi tror svarer til akkurat det en ny generasjon ønsker. Mer transparens, mer tydelighet i hva pengene går til, og noen som faktisk snakker om håp og potensiale, ikke bare forteller de at verden går til helvete. Dette er Hans Rosling i praksis. Ulempen er at vi lar giverne få langt mer makt i forhold til hvordan vi bruker pengene deres. Det er som å banne i kirka i fundraising! Men det er det også alle fundraisere vet, er at dette er akkurat det svært mange givere ønsker…

Hvordan har responsen vært så langt?

Vi har kun lansert det på reklame boards gjennom Clear Channel så langt, så vi er kun i awareness-fasen ennå. Vi får utrolig mange gode tilbakemeldinger fra alle mulige steder, både fra kolleger men også fra andre hold. Men hvor fort vi klarer å rekruttere vet vi først når vi virkelig starter opp digitale kampanjer som drar trafikk til nettsiden. Vi er optimistiske, men også realistiske. Det kan ta lang tid før dette fester seg i målgruppa, men det er jo sånn med all innovasjonsarbeid. Du vet ikke før resultatene begynner å komme.

Den Norske Israelmisjon er nytt medlem – velkommen!

Den Norske Israelmisjon ble medlem av Norges Innsamlingsråd før sommeren. Vi har fått stille noen spørsmål til informasjons- og innsamlingsleder Miriam Skagestad Heyerdahl, slik at vi kan bli litt kjent med organisasjonen.

Først, kan du fortelle litt om Den Norske Israelmisjon?

Den Norske Israelmisjon fyller 175 år i år og er den eldste medlemsorganisasjonen Innsamlingsrådet har avtale med! Vi er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener; diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?

Fastgiverordning er høyt prioritert i Israelmisjonen da det gir oss større handlingsrom, større forutsigbarhet og mulighet til å støtte viktige tiltak i vårt misjonsarbeid. Våre inntekter kommer fra private givere, foreninger, frivillige som samler inn gjennom ulike tiltak som lotterier, bruktbutikk etc., og samarbeidsavtaler med menigheter og kirker. Vi har også medlemskap som gir stemmerett på landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?

Den største utfordringen vår er å få nye givere da mange faller fra grunnet høy alder.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?

Her får du nok litt ulike svar ut fra hvem du spør! Vi tror at god oppfølging er viktig slik at våre givere er godt oppdatert på våre prosjekter og planer, dette er med på å skape tillit.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?

Gode ideer, god kompetanse og nettverksbygging med lignende organisasjoner slik at vi kan lære av hverandre.