Bransjenormen

Bransjenormen er utviklet av en samlet innsamlingsbransje, for å sørge for at norske organisasjoner driver innsamling på en sunn og etisk forsvarlig måte. På denne måten opprettholdes og styrkes tilliten mellom organisasjon og giver.

Norges Innsamlingsråd har samarbeidet med Forbrukertilsynet og Datatilsynet i utarbeidelsen av bransjenormen (ny versjon etter GDPR er innsendt for godkjenning).

For at norske organisasjoner lettest mulig skal kunne lære, følge, og slå opp i bransjenormen, er det utviklet en e-plattform og et tilhørende kurs. Finn mer informasjon, og kjøp tilgang til plattformen

Du kan også lese hele bransjenormen som pdf. Bransjenormen er sist oppdatert 29. juni 2018. Gjennomgang og oppdatering er gjort av arbeidsutvalget Bransjenorm og etikk.

Historikk

  • Et utvalg bestående av medlemmer av Norges Innsamlingsråd har gjennom vinteren 2017/18 arbeidet med en revisjon av Bransjenormen iht GDPR. Den oppdaterte versjonen forelå juni 2018.
  • I vårsesjonen 2017 behandlet Stortinget revisjon av markedsføringsloven. Norges Innsamlingsråd ga sine synspunkter i en høringsuttalelse. Saken handler primært om «telefonsalg», men definisjonen av «eksisterende kunde- eller giverforhold» er omtalt i lovendringsforslagene.
  • Norges Innsamlingsråd brakte saken om «eksisterende kundeforhold» inn for Markedsrådet fordi den handler om selve retten til å holde kontakt med egne støttespillere. Markedsrådets tolkningsuttalelse i september 2012 ga delvis medhold til organisasjonenes synspunkter, og dette ga grunnlag for en enighet med Forbrukertilsynet om et nytt punkt i bransjenormen desember 2012.
  • 24.03.11 vedtok styret i Norges Innsamlingsråd en ny versjon av bransjenormen. Forbrukertilsynet kunne ikke imøtekomme Norges Innsamlingsråd og bransjen sine synspunkter, og resultatet ble at det mest omstridte punktet om «eksisterende kundeforhold» ble tatt ut av dokumentet.
  • 16. 12. 05: Bransjenormen vedtatt av Norges Innsamlingsråd etter omfattende organisasjonsbehandling og langvarige forhandlinger med Datatilsynet.
  • Sommeren 2009 trådte ny markedsføringslov i kraft, og en oppdatert versjon av bransjenormen ble vedtatt av styret i Norges Innsamlingsråd den 23.03.10 etter dialog mellom en arbeidsgruppe fra Norges Innsamlingsråd og Forbrukertilsynet.