Bli medlem

Innmeldingsskjema

Bli medlem ved å fylle ut innmeldingsskjemaet.

Hvorfor bli en del av Norges Innsamlingsråd?

Som medlem i Norges Innsamlingsråd får du mulighet til å delta på en rekke møter, kurs og fagdager som bidrar til økt kompetanse innenfor fundraisingsfeltet. Medlemskapet gir også tilgang til en mengde statistikk og undersøkelser, samt et bredt faglig nettverk. I tillegg får du konkrete økonomiske fordeler gjennom kollektive avtaler med leverandører til bransjen.

Her kan du lese om våre medlemsfordeler.

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Norges Innsamlingsråd kan søkes av enhver norsk ideell organisasjon eller institusjon som har samfunnsnyttig formål (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende), og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom innsamlinger. Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke-offentlig og ha vært aktiv de siste tre årene. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. Søknad om medlemskap godkjennes av styret.

Her kan du lese våre vedtekter.

Medlemsavgift

Trappetrinnsmodell, vedtatt av Norges Innsamlingråds årsmøte 18. juni 2020:

• Medlemmer med totale inntekter > 100 mill. NOK: 33.510,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 50–100 mill. NOK: 25.970,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 25–50 mill. NOK: 18.418,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter 10–25 mill. NOK: 10.334,- NOK
• Medlemmer med totale inntekter < 10 mill. NOK: 4.924,- NOK

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Innmeldingsskjema her