Bli kjent med Dialog Norge!

Terje Schea. Foto: privat

Lurt litt på dette med telemarketing og SMS-tjenester? Det kan Dialog Norge hjelpe deg med! Dialog Norge er et av våre nyeste leverandørmedlemmer. Les vårt intervju med daglig leder Terje Schea og bli kjent med hva Dialog Norge kan gjøre for organisasjoner.

PS! Onsdag 27. november holder Dialog Norge frokostseminar på Sentralen om leadsgenerering.

1.Først, kan du si litt om hva dere arbeider med?

I Dialog Norge hjelper vi norske organisasjoner med å øke inntektene fra egne givere, styrke relasjonen med de, samt å skaffe nye lønnsomme og lojale givere. Dette gjør vi gjennom lojalitetsamtaler og leadsgenereringsaktiviteter. Vi jobber i hovedsak innenfor to kanaler. Det er TM (telemarketing) og SMS. Vi begynner å nærme oss 20 ansatte og vi har eksistert siden 2010. 

2.Hvilke tjenester tilbyr dere som medlemsorganisasjonene kan ha nytte av?        

Leadsgenering: Gjennom våre leadsgeneringsaktiviteter hjelper vi organisasjoner med å skaffe seg nye, gode givere til en så lav kostnad som mulig. Dette handler om å utvikle en effektiv prosess hvor vi ofte kombinerer kanaler som Facebook, TM og SMS (Gullrekka) for å oppnå best mulig resultat. Vi samarbeider ofte med Profundo på dette. Kristin Tobiassen og jeg skal ha et frokostmøte om dette den 27. November på Sentralen. Her tror jeg det fortsatt er noen plasser igjen, så til de som synes dette er interessant, kom innom:)

Lojalitetsamtaler: Dialog har fokus på å identifisere tidspunkter i giversyklusen hvor det er lønnsomt å kommunisere med giveren og hvor telemarking er den mest effektive kanalen å kommunisere gjennom, enten alene eller integrert med andre kanaler, ofte SMS. Vi har definert syv samtaletyper basert på hvor i giverreisen giverne befinner seg. 

aptXact: Dette er en automatisert TM-løsning hvor de syv samtaletypene leveres som egne moduler. Vi leverer denne løsningen i samarbeid med Profundo. Her genereres kontinuerlige ringelister basert på respons og trackinganalyser. Videre får man som organisasjon automatiserte frontend- og backendrapporter over tid. De to viktigste fordelene for våre kunder er at man sparer tid på forberedelser til og oppfølging av kampanjer og at inntektene øker fordi man kan løfte blikket å ha mer fokus på å kvalitetsikre kampanjen fordi det er mindre behov for manuelt arbeid.         

3. Hvorfor er et medlemskap i Norges Innsamlingsråd aktuelt for dere?

Det er flere grunner til det: Vårt hovedfokus er fundraising og vi ser på et medlemskap i Innsamlingsrådet som en ypperlig mulighet for oss å bli mer synlig i dette markedet. Samtidig ønsker vi å støtte arbeidet som Innsamlingsrådet gjør. Etter vårt syn har dere gjort en svært god jobb de siste årene med å løfte kompetansenivået i bransjen og med å bygge relasjoner mellom aktørene som operer i bransjen. Dere har også klart å synligjøre bransjen overfor eksterne aktører som f.eks offentlige instanser.  Dette mener vi er viktig og verdt å støtte. 

4.Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet? 
Som nevnte tildigere ønsker å komme i kontakt med de organisasjonene som jobber med fundraising. Vi ønsker også å slå et slag for telemarketing-kanalen. Ikke alle føler seg like komfortable med å bruke den. Mange av de kundene vi har i dag, hadde ikke brukt telemarketing før, eller de hadde hatt noen dårlige opplevelser med TM og derfor valgt å ikke bruke den. Det er en sterk kanal og brukt og riktig er den svært effektiv. Vi mener at vi ved å være et mindre telemarketingbyrå kan holde bedre fokus på den gode samtalen. Hver enkelt telefonsamtale er viktig og dette er noe vi kvalitetssikrer daglig. Alle givere skal bli behandlet individuelt og vi er opptatt av den enkeltes giverreise. Vi bygger broer, videreformidler, lytter og informerer slik at dere som organisasjon blir bedre kjent med giverne deres.

Til slutt vil jeg si: “Vi er takknemlige for at vi får lov til å være med på å redde verden sammen med organisasjonene.” løpet av et år så gjennomfører vi større eller mindre kampanjer for mer enn 20 organisasjoner, alle gjør fantastisk arbeid på hver sine felt og det er utrolig inspirerende for oss å være med på dette. “Alle har behov for å gjøre en forskjell, det har vi også”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *