Avslutningsrapport – Norsk frivillighet: utviklingstrender og samfunnseffekter

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har siden oppstarten i 2008 forsket på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. På senterets avslutningskonferanse 8. november rettet de søkelyset mot hvordan frivillig deltagelse og engasjement utvikler seg i Norge og Skandinavia, og mot frivillighetens bidrag til samfunnet.

Tema på konferansen:

  • Øker ulikheten når det gjelder deltagelse, og er ulikheten større i Norge enn ellers i Norden?
  • Hvordan bruker norske frivillige organisasjoner sosiale medier – og utgjør sosiale medier en forskjell når det gjelder folks samfunnsengasjement?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer?
  • Hvordan har finansiering og rammevilkår endret seg for frivillige og ideelle organisasjoner, og hva er konsekvensene av disse endringene?

Last ned avslutningsrapporten her

Øvrige rapporter finner du her

Med fullsatt sal i Røde Kors konferansesenter var engasjementet stort da ulike trender for frivillig deltakelse ble presentert. At frivillig deltakelse er i endring har vi sett tendenser på en stund, og nå ble dette ytterligere identifisert gjennom ulike studier. Sosialt engasjement er oftere styrt av interesse og spesielle hendelser enn varig tilknytning til enkelte tradisjonelle organisasjoner, i tillegg viser det seg at arenaene for deltakelse i stadig større grad er å finne via sosiale medier.

Det ble presentert hvilken rolle digitale medier spiller for frivilligheten, og tar debatten om hva finansiering og rammevilkår innebærer for frivillige og ideelle organisasjoners aktiviteter og utvikling.

Deltakelse defineres ofte som fysiske deltakelse eller bidrag gjennom ulike innsamlingskampanjer og crowdfunding via sosiale medier. Private bidrag har de siste årene vist seg som stadig viktigere inntektsgrunnlag for organisasjonenes aktivitetsutøvelse enn tidligere økonomiske bidrag, som f.eks. via lotteriinntekter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *