Artikkel: Testamentariske gaver i Norge

av Professor Runar Døving. Å gi, ta i mot og gi igjen er en ytterst allmennmenneskelig handling. Alle samfunn har systemer for å bytte varer, informasjon og tjenester. Når man utveksler gaver skapes affeksjon. Det skapes en relasjon gjennom tingen, gaven bærer giveren med seg. Testamentariske gaver til veldedige formål er en reallokering av verdier utover … Fortsett å lese Artikkel: Testamentariske gaver i Norge