Aktiv mot kreft er nytt medlem – velkommen!

Vi ønsker Aktiv mot kreft velkommen som nytt medlem av Norges Innsamlingsråd. Stiftelsens mål er å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Vi har tatt en prat med daglig leder Helle Aanesen om blant annet organisasjonens inntektsarbeid, og hvilke utfordringer de står overfor.

Først, kan du fortelle litt om Aktiv mot kreft?
Vi er en liten privat, uavhengig stiftelse som jobber for å få trening inn som del av kreftbehandlingen. Vi tilrettelegger for dette ved å etablere Pusterom (treningssentre) på norske sykehus, utdanne AKTIVinstruktører som kan trene kreftpasienter etter endt behandling og i nærheten av der de bor, samt at vi støtter forskning på trening og kreft. Vi har også etablert stiftelsen i USA hvor vi har et tett forskningssamarbeid med Memorial Sloan-Kettering Cancer Center innen Exercise Oncology. Vi bidrar også til å utdanne kreftleger og kreftsykepleiere i Etiopia i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Hvordan jobber dere med inntektsskapende arbeid?
Vi jobber aktivt ut mot bedrifter, hvor vi samtidig som å generere inntekter er opptatt av å motivere alle ansatte til å være mer fysisk aktive. Det er et viktig forebyggende arbeid. Videre jobber vi tett med flere idrettsarrangement hvor det blir tilrettelagt for at deltakerne direkte eller indirekte bidrar til vårt arbeid. De største pengene kommer allikevel fra søknader til andre større stiftelser, samt vår hovedavtale med Adidas.

Hva er de største utfordringene med dette arbeidet?
Det er mange gode aktører som jobber for å få tak i de samme pengene. Utfordringen for en liten stiftelse med små ressurser og få ansatte er å ha nok tid og stort nok nedslagsfelt til å «vinne» nok samarbeidspartnere og donorer.

Hva tror du giverne tenker om inntektsarbeidet til organisasjonen?
Det er jo egentlig opp til andre å svare på, men jeg tror det oppleves positivt at vi er så bevisste på å gi noe tilbake i form av konkrete tiltak og aktiviteter for bedriften og deres ansatte som er sammenfallende med formålet vårt for øvrig. Ellers opplever vi at våre samarbeidspartnere er stolte av at vi både har klart å generere store inntekter OG fått realisert formålene våre, bl.a. ved hyppig etablering av nye Pusterom i hele Norge.

Hva håper dere å få ut av medlemskapet i Norges Innsamlingsråd?
Vi gleder oss til å lære av og dele med de andre medlemmene, samt lære mer om for oss nye inntektsskapende områder.

Vi i Norges Innsamlingsråd gleder oss til å bli kjent med stiftelsen og deres arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *