10 mill til barnekreftforeningen

15.februar fikk Barnekreftforeningen inn en betaling på Vipps som var markert med Facebook-Challenge. Lite visste vi at denne innbetalingen var starten på kanskje Norges største innsamlingsaksjon på sosiale medier. Siden mars har aksjonen, som går ut på at folk gir 1 krone for hver like og 5 kroner per kommentar, eksplodert på Facebook.

De siste dagene har vi fått inn over en million kroner i døgnet.

De fleste har fått med seg kjedebrevet på Facebook som har spredt seg som ild i tørt gress den siste tiden. Aksjonen har ført til stor giverglede blant det norske folk, og siden 15. februar, på den internasjonale Barnekreftdagen, har en «like» nå blitt til 10 millioner kroner. Vi i Barnekreftforeningen er takknemlige og rørt over engasjementet og den store givergleden som er vist overfor vår forening. Det gir virkelig håp for barn og ungdom med kreft. En stor takk til alle der ute som har gitt gaver og engasjert seg i barnekreftsaken.

Takknemlige
-Det er med all ydmykhet og takknemlighet at vi nå og vier en stor takk til alle dere dere ute som har gitt en gave til Barnekreftforeningen, likt, kommentert og delt. Ikke bare har vi fått inn en betydelig sum med penger, det er en glede for alle oss foreldre som har barn med kreft å se at så mange bryr seg om saken, sier styreleder i Barnekreftforeningen, Are Rasmussen.

Trenger penger til forskning
Fagsjef i Barnekreftforeningen, Britt Ingunn Sævig sier at alle pengene som kommer inn vil gå uavkortet til Barnekreftforeningen og dens arbeid.

-Kreft hos barn og ungdom er annerledes enn kreft hos voksne, og denne gruppen av pasienter går gjennom tøffe behandlingsprotokoller. Forskning på hjernesvulst er ett av områdene som vil bli prioritert i år, da dette kan være svært en utfordrende og vanskelig diagnose. Det er også  dessverre mange barn og ungdom som sliter med seneffekter etter behandling og det blir derfor viktig å prioritere penger til forskning i dette område. Vårt ønske er at barn og ungdom som er blitt behandlet, skal få et best mulig liv, også etter behandlingen, sier fagsjefen.

Vi har tett kontakt med fagmiljøet og skal sammen med dem finne ut hvordan pengene kan brukes på best mulig måte slik at flest mulig barn og ungdom får nytte av dem.  Vårt mål er at Barnekreftforeningen skal være en stor og viktig bidragsyter til forskning innen barnekreft.

Det forskes alt for lite på kreft hos barn og ungdom i Norge. En rapport fra fagmiljøet som kom ut i fjor hevder at norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert.

Les rapporten “Barnekreft blir ikke prioritert”

Det at Barnekreftforeningen nå får så stor oppmerksomhet, er svært viktig for at Barnekreftforeningen skal nå målet om å bekjempe barnekreft og sørge for at ingen familier som opplever at deres barn får kreft skal føle seg alene.

Publisert:03.04.2017
Tekst: Anja Haug Tronrud, Barnekreftforeningen

Normisjon nytt medlem

Vi ønsker Normisjon velkommen som nytt medlem i Norges Innsamlingsråd!

Normisjon ble dannet i 2001 ved en fusjon av Den norske Santalmisjon(1867), Det norske lutherske Indremisjonsselskap (1868) og Langesunds-fjordens Indremisjonsselskap (1866). Normisjon er med andre ord en stor organisasjon, organisert i 13 regioner med ca 1500 lokalenheter. Disse enhetene består av menigheter, foreninger og Acta-lag som jobber for å spre Normisjons budskap lokalt. Hovedkontoret finner vi her i hovedstaden. Normisjons internasjonale arbeid strekker seg over fire verdensdeler og 13 land. Her driver de arbeid som omfatter helse, utdanning, menighetsbygging/evangelisering, samfunnsutvikling, bibel- og språkundervisning.

Normisjons inntektsskapende arbeid baserer seg i stor grad på DM-kampanjer og skolekampanjer. Men faste givere og menighetsavtaler bidrar også med en stor del av inntektene som driver organisasjonen framover.

Når vi spør Ole Martin Rudstaden i Normisjon hva de håper å få ut av medlemskapet i Norges innsamlingsråd svarer han at håpet er at medlemskapet skal gi dem inspirasjon i innsamlingsarbeidet.

Normisjon ser på de største mulighetene i det norske innsamlingsmarkedet som de tekniske mulighetene som gjør det enklere for folk å gi. Utfordringene kan være å gi giverne den informasjon den enkelte ønsker. Det er nettopp slike problemstillinger vi håper å kunne møte bedre i samarbeid med våre medlemmer.

Avslutningsvis vil vi spørre Normisjon hva de tror tror folk tenker om organisasjonen med hensyn til innsamling?

– Jeg tror at vår organisasjon har tillit hos giveren, tillit til at vi bruker pengene de gir på best mulig måte.

Nyttig og lærerikt!

Innføringskurset er gjennomført – og deltakerne virket fornøyde!

DSC_0825

Norges innsamlingsråds første innføringskurs ble avviklet i Sentralen 29. og 30. mars.  Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at vi har truffet på tema og opplegg.  Deltakerne hadde svært variert bakgrunn og kunnskap om fundraising men alle fikk lære noe nytt og flere kunne se overføringsverdi fra andre bransjer og tidligere jobber.

Et kunnskapsrikt knippe foredragsholdere gikk gjennom temaer som etiske retningslinjer og bransjenorm, aktuelle temaer som bl.a. digitalisering, arv og testamenter, gateverving og DM.  Vi fikk også lære hvor viktig det er å ta vare på giverne våre – hele tiden – og at vi aldri, aldri må glemme å teste!

Følg med på hjemmesiden og i nyhetsbrevet vårt for informasjon om neste kurs.